Prekybą žmonėmis stabdys suvienytos valstybės ir visuomeninių organizacijų jėgos


Šiandien Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje vyko įsakymo dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo, pasirašymo ceremonija.

Įsakymą savo parašais patvirtino Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, einantis generalinio prokuroro pareigas Darius Raulušaitis, vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Patvirtintų rekomendacijų paskirtis – apibrėžti prekybos žmonėmis aukų nustatymo kriterijus, prekybos žmonėmis nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo ypatumus, siekiant užtikrinti kuo greitesnį bei efektyvesnį nusikalstamų veikų atskleidimą, ištyrimą bei tinkamą įstatymų taikymą.

Taip pat šio renginio metu nevyriausybinių organizacijų: Lietuvos „Carito“, Dingusių žmonių šeimų paramos centro, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro ir asociacijos „Vyrų krizių centras“, bei Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro atstovai pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kuria pritarė minėtoms rekomendacijoms ir įsipareigojo jomis vadovautis bendradarbiaudamos bei teikdamos pagalbą prekybos žmonėmis aukoms.  

Nors visame pasaulyje prekyba žmonėmis yra pripažinta kaip nusikalstama ir nelegali veikla, tačiau tai tebėra viena sparčiausiai augančių organizuoto tarptautinio nusikalstamumo formų. Šiuo metu Lietuva yra aukų kilmės šalis, nes užverbuotos Lietuvoje aukos dažniausiai yra išvežamos išnaudoti į užsienio šalis. 

Darius Raulušaitis sveikinimo kalbą pradėjo Popiežiaus Pranciškaus žodžiais: „Paklauskime savęs, kaip mus paliečia, kasdieniame gyvenime, kada susitinkame ar turime reikalų su žmonėmis, kurie galėtų būti prekybos žmonėmis aukos, kai esame gundomi įsigyti daiktus, pagamintus išnaudojant kitus.

Kai kurie iš mūsų užmerkia akis (…), bet kiti nusprendžia kažko imtis.“ D. Raulušaičio teigimu, šių dokumentų pasirašymas bei prasidedantis jų taikymas ir yra tos realios priemonės, kuriomis siekiama kovoti šia modernia vergovės forma.

Prekyba žmonėmis Lietuvoje dažnai tebėra tapatinama su prostitucija ir moterų išnaudojimu. Tačiau šiandien Lietuvoje nustatomos vis įvairesnes išnaudojimo formos. 2014 metais Lietuvoje iš 47 nustatytų aukų 25 buvo vyrai, išnaudoti priverstiniam darbui arba nusikalstamoms veikoms daryti užsienyje. Tai pačiais metais pagal prekybos žmonėmis požymius buvo pradėti 24 ikiteisminiai tyrimai, šiemet iki dabar – 18.

Pernai dėl prekybos vaikais buvo pradėti 3, o šiemet jau 8 ikiteisminiai tyrimai. Kalbėdamas apie prekybos žmonėmis padėtį Lietuvoje, D. Raulušaitis pabrėžė tyrimų bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą nustatant prekybos žmonėmis aukų kriterijus bei suteikiant nukentėjusiesiems pagalbą.

„Prekyba žmonėmis yra, tik, deja, ne visada ją sugebame pastebėti, nustatyti nuo šio nusikaltimo nukentėjusius asmenis ir suteikti jiems reikiamą pagalbą“, – sakė vidaus reikalų ministras S. Skvernelis. Ministras pabrėžė, kad vienodas atsakingų institucijų, įstaigų ir organizacijų požiūris į prekybos žmonėmis problemą ir vienodos praktikos formavimas yra labai svarbūs, todėl šiandien bendru įsakymu patvirtintas išsamus dokumentas yra itin svarbus.

Pasak ministro, vien pasirašyti įsakymą nepakanka, reikia jį taikyti. „Prireiks bent metų, kad galėtume įvertinti, kokių rezultatų pasiekėme įgyvendindami šiuo įsakymu patvirtintas rekomendacijas ir, remdamiesi praktika, papildyti trūkstamomis nuostatomis, kad mūsų visų darbas šioje srityje išliktų maksimaliai efektyvus“, – pažymėjo  S. Skvernelis.

Ceremonijos metu kalbėjusi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabendinskienė ypatingą dėmesį atkreipė į tai, kad dažniausiai į prekybos žmonėmis pinkles patenka labiausiai socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės, pabrėždama, kad ypatingai skaudu, kai jomis tampa vaikai. „Todėl labai džiugu, kad prie šios iniciatyvos prisideda toks gausus nevyriausybininkų būrys. NVO yra pagrindiniai partneriai, pagalbininkai sprendžiant tokias skaudžias problemas“ – teigė ministrė. “ – teigė ministrė.

Nevyriausybinių organizacijų atstovų vardu kalbėjusi Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovė Dalia Puidokienė pažymėjo, kad ją labai džiugina besikeičiantis valstybės institucijų požiūris ir į pačią problemą, ir į galimybes bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis.

„Tai, koks dėmesys rengiant šias rekomendacijas buvo skiriamas nevyriausybinių organizacijų nuomonei bei turimai patirčiai, leidžia mums tikėtis, kad nuo šiol pagalba aukai tikrai bus didesnė. Taip pat tikimės, kad šių Rekomendacijų įgyvendinimas padės ne tik apginti esamas aukas, bet ir apsaugoti tuos žmones, kurie galėtų jomis tapti. Prevencinis darbas šioje srityje yra neaprastai svarbus.“ – renginio metu kalbėjo D. Puidokienė.

JTO duomenimis, kasmet visame pasaulyje parduodama daugiau kaip 4 milijonai žmonių. Pasak įvairių šaltinių, šiuo metu pasaulyje nuo 21 iki 36 milijonų žmonių gyvena vergovės sąlygomis.

Informacijos šaltinis – prokuraturos.lt portalas.

2015.12.17; 19:27

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *