Pristatytas Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje vadovas


Kaune įvyko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) organizuotas renginys „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“, kurio metu pristatytas Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovas.

Renginyje dalyvavo apie 90 Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir atstovų, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą įstaigoje.

Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovas – pirmasis Lietuvoje susistemintas dokumentas, kuriuo siekiama kurti tvarią antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje, parengtas STT bendradarbiaujant su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija, Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Teisingumo bei Švietimo ir mokslo ministerijomis.

Renginio metu STT atstovai kartu su kolegomis iš „Transparency International” Lietuvos skyriaus, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Teisingumo ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto aptarė rizikingiausias viešojo sektoriaus sritis ir pagrindinius korupcijos rizikos veiksnius viešajame sektoriuje, antikorupcinio švietimo galimybes, naudą ir problematiką, pristatė korupcijos problemų diagnostinius – sociologinius tyrimus ir jų rezultatus.

Taip pat buvo aptarta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo nauda, asmenų patikrinimo probleminiai aspektai, viešųjų ir privačių interesų konflikto valdymo, turto ir pajamų deklaravimo, pranešėjų apsaugos ir kiti aktualūs antikorupcinės aplinkos kūrimo viešajame sektoriuje klausimai.

„Džiaugiamės galintys pristatyti susistemintą metodinį dokumentą, kuriame pateikta patogaus formato informacija, susieta su praktiniais pavyzdžiais. Tikimės, kad Antikorupcinės aplinkos vadovas bus naudinga priemonė viešojo sektoriaus vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, padėsianti ne tik kurti korupcijai atsparią aplinką, bet ir ją palaikyti“ – sakė STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius.

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje vadovas parengtas atsižvelgiant į Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų programą, jo leidyba finansuota iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Šiais metais Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovo pristatymai planuojami ir Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose bei Panevėžyje.

Informacijos šaltinis – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

2017.05.04; 06:46

print