Rusų povandeniniai laivai pavojingai prisiartino prie ryšio kabelių Atlanto vandenyne


Maiklas Biornbomas / The Washington Post

Remiantis aukšto rango JAV kariškių pranešimais, rusų povandeniniai laivai vis dažniau priplaukia prie pat Šiaurės Atlante nutiestų ryšių kabelių. Toks rusų elgesys byloja, kad Rusijos povandeniniai karo laivai pradėjo veikti akivaizdžiai agresyviai, o NATO priversta atkurti Šaltojo karo laikais veikusias vadavietes. Šią nerimastingą žinią perduoda „The Washington Post“ žurnalistas Maiklas Biornbomas.

Kodėl toks rusų elgesys neramina NATO generolus? Ogi manoma, kad prie ryšių kabelių Šiaurės Atlante prisiartinę rusų atominiai povandeniniai laivai turi galimybių juos perkirsti arba prie jų prisijungti ir klausytis itin slaptų Šiaurės Atlanto Sutarties Aljanso vadovų pokalbių.

„Rusų povandeninių laivų aktyvumas prie gyvybiškai svarbių ryšio kabelių Atlanto dugne toks didelis, kad mes priversti konstatuoti – anksčiau to dar niekad nėra buvę“, – tvirtino JAV Karinio jūrų laivyno kontradmirolas Endriu Lenonas, vadovaujantis NATO povandeniniams laivams. Jis taip pat pabrėžė, kad Rusija akivaizdžiai domisi povandeniniais NATO objektais.

Leidinys „The Washington Post“ priduria, kad NATO, reaguodamas į rusų aktyvumą, bus priverstas atkurti Šaltojo karo laikais veikusį, bet po SSRS iširimo įšaldytą karinį objektą, skirtą Šiaurės Atlanto gynybos reikmėms.

Kontradmirolas Lenonas mano, kad Rusija turi labai didelių ir galingų povandeninių laivų, kuriuose įtaisyti mažesni povandeniniai laivai, galintys bet kada išplaukti ir atlikti karines ar žvalgybines užduotis. Taigi tie mažesni povandeniniai laivai, gabenami vadinamojo motininio povandeninio laivo, gali savarankiškai dirbti kaip moksliniai istitutai bei po vandeniu rinkti žvalgybinę informaciją. Jie tam turi visą reikiamą amuniciją.

Tačiau kontradmirolas neatsakė į klausimą, ar rusų povandeniniai laivai jau buvo prisilietę (prisijugę) prie NATO ryšių kabelių šiaurinėje Atlanto dalyje. Rusija tik patvirtino, kad jos kariniai povandeniniai laivai aktyviai plaukioja Šiaurės Atlante (jie dar neplaukiojo taip aktyviai nuo pat Šaltojo karo laikų).

Taigi dabar NATO priverstas prisiminti povandeninių laivų stebėjimo, žvalgymo ir jų medžioklės įgūdžius.

Jokia paslaptis, kad JAV kariniai lėktuvai ėmė dažniau skraidyti virš Šiaurės Atlanto – stebėti rusų povandeinius laivus. Pavyzdžiui, vienas NATO karo laivas buvo pakilęs iš karinės bazės Sicilijoje ir skraidžiojo virš rytinės Viduržiemio jūros dalies. Keliomis dienomis anksčiau tas pats karo lėktuvas buvo pakilęs dėl tų pačių priežasčių. Žodžiu, per pastarąjį gruodžio mėnesį buvo užfiksuota dešimt JAV karo lėktuvų skrydžių, kurių metu buvo stebimi rusų povadeniniai laivai. O 2017-ųjų lapkritis buvo dar labiau audringas – iš viso 17- specialių skrydžių.

Minėtas leidinys pastebi tiek NATO, tiek JAV nenaudingą finansinį aspektą. Pasirodo, NATO pajėgoms reikalingi milžiniški resursai, kad būtų įmanoma profesionaliai stebėti povandeninius rusų laivus. Ši veikla labai brangiai kaštuoja. Povandeninių laivų plaukiojimas Rusijai kainuoja kur kas mažiau, nei NATO lėktuvams stebėti rusų povandeninius laivus. Vadinasi, akivaizdžiai silpnesnė Rusija sugeba labai rimtai kenkti NATO – sekinti finansiškai.

Informacijos šaltinis – „The Washington Post“

2017.12.27; 05:00

print