Seimo nariams už pravaikštas siūloma nemokėti visos algos


Seimo narys Bronius Matelis

Siūloma nemokėti atlyginimo ir neskirti lėšų parlamentinei veiklai Seimo nariams, kurie be pateisinamų priežasčių nelanko Seimo plenarinių, komitetų, komisijų posėdžių ir, turėdami nedarbingumo pažymėjimą, akivaizdžiai vengia gydytis.
 
Tai siūlančią Statuto pataisą įregistravo Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Bronislovas Matelis.
 
Pagal siūlomą projektą, „jeigu Seimo narys daugiau nei savaitę nedalyvauja Seimo, komitetų, komisijų posėdžiuose be pateisinamos priežasties ir jeigu neinformavo Seimo vadovų apie tokio elgesio priežastį, jeigu turi nedarbingumo pažymėjimą, tačiau akivaizdžiai vengia gydytis, remiantis Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išvadomis, Seimo valdyba priima sprendimą nemokėti Seimo nariui viso atlyginimo ir neskirti lėšų parlamentiniai veiklai“.
 
Šią Statuto pataisą B. Matelis sako parengęs „atsižvelgdamas į neigiamą Seimo narių veiklos patirtį ir Konstitucijos išaiškinimą“.
 
Jis primena, kad 2012 m. išrinkta į Seimą Neringa Venckienė dėl jai inicijuotos apkaltos nuo 2013 metų balandžio mėnesio nelankė Seimo posėdžių bei nedalyvavo kitoje Seimo veikloje. Nuo 2013 metų gegužės iki 2014 metų birželio mėnesio Seimo valdybos sprendimu jai nebuvo mokamas Seimo nario atlyginimas ir panaikintas Seimo nario mandatas. Sprendimą dėl atlyginimo nemokėjimo ji apskundė Konstituciniam Teismui.
 
Konstitucinis Teismas atmetė šį jos skundą, konstatuodamas, kad nelankant Seimo posėdžių „mokėti atlyginimą – vertinamas kaip konstituciškai nepateisinama privilegija“, bei įpareigojo Seimą „nustatyti finansinius padarinius posėdžių be pateisinamos priežasties nelankantiems parlamentarams ir aiškiai įvertinti galimybę taikyti maksimalų (visišką) Seimo nario atlyginimo sumažinimą (jo nemokėti) už nuolatinį nedalyvavimą Seimo, Seimo komitetų, kitų struktūrinių padalinių, kurių nariu jis paskirtas, posėdžiuose“. 

„Priėmus siūlomą Seimo statuto pataisą, būtų aiški atlyginimų mokėjimo (nemokėjimo) tvarka tiems Seimo nariams, kurie be pateisinamų priežasčių nelanko Seimo, komitetų, komisijų posėdžių“, – sako Seimo narys B. Matelis. 

Jis pastebi, kad šiuo metu Seimo statute nėra konkrečiai numatyta, kaip tokiais atvejais elgtis.

 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2017.11.24; 03:37
print