“Silpnai ir primityviai veikusi Bernardo Kiuno šnipų komanda”


Bernardas Kiunas – vokiečių šnipas, veikęs Havajų salose antrojo pasaulinio karo išvakarėse kartu su žmona ir Rut Ket Siuzi, kurią jis pristatydavo kaip savo dukterį. Visi trys dirbo Abverui (vok. Abwehr – Vokietijos karinė žvalgyba) ir kartais rinkdavo informaciją Japonijos žvalgybos interesais.

Bernardas Kiunas įstojo į nacistų partiją dar 1930 metais. Maždaug tada kurį laiką praleido Japonijoje, o 1935 metais po susitikimo su Japonijos karinių jūrų atašė Berlyne sutiko šnipinėti japonų naudai. Pagal susitarimą jis turėjo gauti po 2000 Amerikos dolerių kas mėnesį plius 6000 dolerių premiją kiekvienų metų pabaigoje.

Kad įvykdytų šnipo misiją, B.Kiunas (pasiėmęs žmoną ir Siuzi) 1936 metais nuvyko į Havajus. Jo „stogas“ buvo – japonų kalbos mokymasis vietiniame universitete.

1939 metų pradžioje jis gavo nešiojamąjį siųstuvą, įmontuotą į portfelį. Tiesa, veikimo spindulys ribojosi šimtu mylių. Todėl vėliau FTB padarė prielaidą, kad jis palaikė ryšius su Japonijos povandeniniais laivais, veikusiais Havajų rajone (tokiems perdavimams dokumentinių įrodymų rasti nepavyko; jeigu jie ir buvo, tai amerikiečiai neperėmė nė vieno iš jų). Kiunai dirbo labai glaudžiai su Japonijos karinio laivyno Havajuose vyriausiuoju šnipu Takeo Josikava.

Kažkur 1939 metų pradžioje B.Kiunas pradėtas sekti kaip priešo agentas, bet jokių konkrečių veiksmų jo veiklai sutrukdyti nebuvo imtasi.

Nelabai tikėtina, kad B.Kiunas galėjo perduoti japonams nors kokių žinių, kurios būtų jiems padėjusios vėliau atakuojant Perl Harborą. B.Kiuno veiklos vertinimas, kurį davė pati Japonijos žvalgyba 1950 metais, buvo neaukštas. Jis dirbo „… taip silpnai ir primityviai, kad net pradėta baimintis, kad jis nesugebės sutvarkyti informacijos perdavimo prieš pat mūsų smūgį Perl Harborui… ir tada buvo nuspręsta panaudoti jį tik kraštutiniu atveju, jei nebūtų jokių kitokių šaltinių…“.

B.Kiunas taip pat sugalvojo sudėtingą, bet nenaudingą signalizavimo krante japonų povandeniniams laivams sistemą (pasinaudojant žibintuvėliais, radijo reklama ir atžymomis ant burlaivių).

Kai japonai puolė Perl Harborą, 1941 metų gruodžio 7 dieną B.Kiunas lyg ir buvo pastebėtas duodantis šviesos signalus pro savo namų palėpės langą į konsulo rezidencijos pusę. Bet tai nelabai tikėtina: iš tikrųjų, ką B.Kiunas galėjo perdavinėti japonų puolimo momentu?

FTB suėmė B.Kiuną ir Siuzi, o truputį vėliau ir ponią Kiun. Iš pradžių šnipas buvo nuteistas mirties bausme už bandymą šnipinėti, bet jis perdavė Amerikos valdžiai vertingą informaciją apie priešo žvalgybą, ir mirties bausmė buvo pakeista į 50 metų kalėjimo. O 1946 metais jis jau išėjo į laisvę.

Ponia Kiun ir „jų duktė“ buvo deportuoti karo pabaigoje.

2012.09.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *