Tarnybą Rukloje pradėjo antroji Belgijos kontingento rotacija NATO priešakiniame batalione


Tarnybą Rukloje pradėjo antroji Belgijos karių, tarnausiančių NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje, pamaina. Naujasis Belgijos kariuomenės padalinys suformuotas iš 29-ojo Logistikos bataliono, dislokuoto Grobbendonke. 

Šią savaitę atvykusi kuopa pakeitė nuo vasario mėnesio Lietuvoje tarnavusius ir į tėvynę išvykusius Belgijos logistikos kuopos karius. Karių pasikeitimo proga Rukloje surengta iškilminga karių sutikimo ir išlydėjimo ceremonija. Į grupę įsiliejusius karius pasitiko ir pasveikino NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės vadas pulkininkas leitenantas Christoph Huber. Tuo pačiu vadas dar kartą padėkojo tarnybą baigusiems Belgijos kariams ir palinkėjo saugios kelionės namo.

Belgijos karių pagrindu suformuota tarptautinio bataliono logistikos kuopa atlieka logistinės paramos užduotis, remia padalinių perdislokavimo operacijas.

Šiuo metu NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė Lietuvoje yra visiškai sukomplektuota – dislokuota per 450 Vokietijos, 100 Belgijos, 250 Nyderlandų ir apie 200 Norvegijos karių.

2017-2018 metais NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje tarnaus Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų, Belgijos, Liuksemburgo, Kroatijos ir Prancūzijos kariai. Bataliono kovinei grupei Lietuvoje vadovauja ir jos pagrindą sudaro Vokietijos kariai.

NATO stiprina savo priešakinį buvimą prie Rytinių NATO sienų, dislokuodama čia rotacine tvarka keturias kovines grupes Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Šios kovinės grupės, kurioms vadovauja Jungtinė Karalystė, Kanada, Vokietija ir JAV yra daugianacionalinės, kovai parengtos pajėgos, demonstruojančios transatlantinio ryšio stiprumą. Jų buvimas reiškia tai, kad vienos aljanso narės užpuolimas reikštų ataką prieš visas. Šios pajėgos reiškia ir didžiausią kada nors NATO kolektyvinės gynybos sustiprinimą, kuris taip pat apima ir NATO buvimą Juodosios jūros regione.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija

2017.06.03; 06:20

print