Trys šimtai „Ecos de Lituania“ laidų


Rugpjūčio mėnesį lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ (Berisso miestas, Argentina) šventė savo 300 laidų jubiliejų. Tas laidas transliuoja nuo 2003-ųjų metų iš Berisso miesto kiekvieną sekmadienį nuo 19 iki 21 valandos Argentinos laiku arba pirmadieniais nuo 00 iki 02 val. nakties Lietuvos laiku per FM Difusión 98.1 bangomis ir www.ecosdelituania.com.ar.

Šia proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė atsiuntė specialų raštą, kuriame sveikina radijo vedėją už pastangas skelbti lietuvišką žodį klausytojams, ypač Pietų Amerikos lietuviams.

Sveikinimus taip pat atsiuntė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Užsienio lietuvių departamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas, Lietuvos Respublikos Ambasadorius Argentinoje Vaclovas Šalkauskas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Valdybos pirmininkė p. Regina Narušienė ir Prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Delegatas Užsienio Lietuviams Katalikams ir PLB Sielovados reikalų komisijos pirmininkas.

„Ecos de Lituania“ gavo naują premiją

Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ ir toliau skina laurus bei apdovanojimus  įvairiuose konkursuose Argentinoje. Lapkričio 6-ą dieną vienintelė lietuviška radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje „Ecos de Lituania“ laimėjo dar vieną premiją „Antena Vip“ („Antena“), kaip geriausia praėjusių metų Argentinos radijo programa kitataučių bendruomenių kategorijoje.

Apdovanojimai vyko viename La Platos restoranų. Į šventę susirinko 1000 svečių. Tą pačią premiją „Ecos de Lituania“ jau gavo 2006 ir 2010 metais.

Apdovanojimai ir premijos

„Ecos de Lituania“ Buenos Airių provincijos deputatų rūmų 1085 / 07 – 08 dekretu oficialiai pripažinta kaip „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa. Džiaugiamės, kad pagrindinės Argentinos provincijos kreipia dėmesį į „Ecos de Lituania“ ir pripažįsta vedėjo ir viso kolektyvo darbą bei veiklą. Ši radijo valandėlė bendrauja ir skleidžia žinias apie Lietuvą Argentinoje ir visoje Pietų Amerikoje. Bendruomenės vardu palaikomas ryšys su Argentinos vyriausybės atstovais. Taip pat La Plata miesto (Buenos Airių provincijos sostinė) Tarybos 59 dekretu  oficialiai pripažinta kaip „svarbios kultūrinės reikšmės“ programa.

La Plata yra Buenos Airių provincijos sostinė. Vienas iš svarbiausių Argentinos miestų (prie Berisso miesto, kur yra lietuvių bendruomenė). Miesto atstovai puikiai bendrauja ir bendradarbiauja su „Ecos de Lituania“. Labai svarbu yra informuoti apie Lietuvą, jos istoriją, tradicijas, ir kaip dabar šaliai sekasi įstojus į Europos Sąjungą.

Reikia priminti, kad „Ecos de Lituania“ jau buvo įtraukta Berisso miesto mero, p. Enrique Slezack 424 dekretu ir San Martino miesto mero dr. Ricardo Ivoškus 495/07 dekretu į municipalinio paveldo sąrašus.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė programą įvertinto kaip „Visuomenės paveldą“. Taip pat buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (dabar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas) šią programą apdovanojo specialia nominacija.

Lietuviška radijo programa „Ecos de Lituania“ dalyvauja įvairiuose Argentinos radijo rengiamuose konkursuose, kurie vyksta visoje šalyje. Konkursuose dalyvių programos transliuojamos FM bangomis iš visos Argentinos, „Ecos de Lituania“ atstovauja Argentinos lietuvių bendruomenę „Imigrantų“ kategorijoje.

Ecos de Lituania yra laimėjusi daug premijų

Pirmoji premija 2005 metais buvo „Faro de Oro“ (Auksinis Švyturys), Mar del Platos mieste už 2006-2007 m. Argentinos radijo programą kitataučių bendruomenių kategorijoje. Tai viena pagrindinių premijų  visoje šalyje. Konkurse dalyvavo 1000 programų iš visos Argentinos. Tą pačią premiją „Ecos de Lituania“ gavo 2007 ir 2009 metais.

2006 metais Ecos de Lituania“ laimėjo dar vieną premiją „Gaviota Federal“ („Federacinė žuvėdra“) kaip geriausia praėjusių metų Argentinos radijo programa kitataučių bendruomenių kategorijoje. Taip pat lietuviškai radijo valandėlei Chaco provincijoje, Resistencia mieste buvo įteikta „Dorada“ („Dorado“) premija.

2007 metais buvo įteikta „Lanín de Oro“ („Auksinis Lanín“) premija už geriausią 2006-2007 m. Argentinos radijo programą kitataučių bendruomenių kategorijoje. Pagrindinis renginio organizatorius – “Dailės, Kultūros ir Komunikacijos Patagonų sąjunga”. Taip pat laimėjo „Guemes, Heroe Nacional“ premiją Saltos mieste (Argentinos šiaurėje) ir „Tehuelche“ nacionalinį apdovanojimą Argentinos Patagonijoje, prie Atlanto vandenyno.

Mūsų kontaktai yra ecosdelituania@yahoo.com.ar, info@ecosdelituania.com.ar.

Laidos galima klausytis ir internetu adresu: www.ecosdelituania.com.ar. Kiekvieną pirmadienį nuo 00 ik 02 val. nakties girdėsite ją gyvai, o laidos kartojimą – kitą sekmadienį nuo 17 iki 19 val. vakaro (Lietuvos laiku).

Klausykite vienintelės lietuviškos radijo valandėlės!!

Juan Ignacio Fourment Kalvelis yra “ECOS DE LITUANIA” vedėjas.

www.ecosdelituania.com.ar

2011.11.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.