Portretai

Vytauto Visocko nuotr. (nuotraukų sąrašas apačioje)

Aktorius Tomas Vaisieta
Dailininkas Jurgis Šapkus
Gatvės muzikantė
Kurso draugai prie Jono Biliūno namo Niūronyse
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
Lituanistas Ipolitas Ledas
Poetas Jonas Strielkūnas
Poetas Justinas Marcinkevičius ir rašytojas Vytautas Bubnys
Poetas Marcelijus Martinaitis
Poetė Janina Degutytė
Poetė Ramutė Skučaitė
Poilsis
Politologas, publicistas Vilius Bražėnas
Prie Gasčiūnų bažnyčios
Prie Strėvos
Prof. Vytautas Landsbergis
Rašytojas Vytautas Martinkus
Rumšiškėse
Su Pupuliu ant rankų
Tėvas Vaclovas Aliulis
Aktorius Tomas Vaisieta Dailininkas Jurgis Šapkus Gatvės muzikantė Kurso draugai prie Jono Biliūno namo Niūronyse Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Lituanistas Ipolitas Ledas Poetas Jonas Strielkūnas Poetas Justinas Marcinkevičius ir rašytojas Vytautas Bubnys Poetas Marcelijus Martinaitis Poetė Janina Degutytė Poetė Ramutė Skučaitė Poilsis Politologas, publicistas Vilius Bražėnas Prie Gasčiūnų bažnyčios Prie Strėvos Prof. Vytautas Landsbergis Rašytojas Vytautas Martinkus Rumšiškėse Su Pupuliu ant rankų Tėvas Vaclovas Aliulis
Aktorius Tomas Vaisieta

1. Dailininkas Jurgis Šapkus
2. Prof. Vytautas Landsbergis
3. Aktorius Tomas Vaisieta
4. Su Pupuliu ant rankų
5. Lituanistas Ipolitas Ledas
6. Prie Gasčiūnų bažnyčios
7. Poetas Marcelijus Martinaitis
8. Tėvas Vaclovas Aliulis
9. Politologas, publicistas Vilius Bražėnas
10. Gatvės muzikantė
11. Rašytojas Vytautas Martinkus
12. Poetė Janina Degutytė
13. Poetė Ramutė Skučaitė
14. Poetas Jonas Strielkūnas
15. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
16. Poetas Justinas Marcinkevičius ir rašytojas Vytautas Bubnys
17. Poilsis
18. Rumšiškėse
19. Kurso draugai prie Jono Biliūno namo Niūronyse
20. Prie Strėvos