Penktadienis, kovo 24 d. (Šventasis Sostas). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų ES šalių lyderiais Siksto koplyčioje, Vatikane, susitiko su Popiežiumi Pranciškumi.

Audiencijos metu Popiežius akcentavo, jog spręsdama šiandienos iššūkius Europa turi atsigręžti į savo praeitį ir pamatines vertybes. Būtina branginti taiką, nes be jos neįmanoma jokia ateitis.

Šventasis Tėvas taip pat pabrėžė, jog Europa – tai ne tik reformos ir sutartys. Europa tai gyvenimas, tai būdas matyti žmogų, matyti jo orumą. Europa – tai pagarba žmogui ir žmonijai.

Šalies vadovės teigimu, simboliška, kad susitikimas su Šventuoju Tėvu vyksta ES 60-mečio išvakarėse. Popiežius yra didysis europietis, kuriam rūpi Europos ateitis ir jos žmonės.

Milijonams Europos gyventojų Popiežius yra moralinis autoritetas, ne kartą pasisakęs ES lyderystės stiprinimo ir vertybių klausimais. Jis tvirtai remia ES projektą, pabrėždamas europinę tapatybę, daugiakultūriškumą ir tautų tradicijų išsaugojimą. Pasisako už dialogo tarp skirtingų religijų stiprinimą.

Šventasis Tėvas smerkia augantį vartotojiškumą, abejingumą ir susvetimėjimą. Ragina atsigręžti į žmogų, gerbti jo orumą ir teises, atsakingai plėtoti ekonomiką, saugoti aplinką ir skatinti lygias galimybes.

Jis buvo vienas pirmųjų pasaulio autoritetų, kvietęs nuosekliai spręsti migracijos krizę, parodyti gailestingumą ir suteikti prieglobstį nuo karo bėgantiems žmonėms, kartu apsaugant ES piliečių teises.

Už skleidžiamą vilties ir padrąsinimo žinią  Europai Šventasis Tėvas 2016 m. apdovanotas garbingiausiu politiniu – Karolio Didžiojo – apdovanojimu.

Audiencijos metu Prezidentė pakartojo, kad Popiežius Pranciškus yra labai laukiamas Lietuvoje.

Informacijos šaltinis – Prezidentės spaudos tarnyba.

2017.03.25; 06:42

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Bratislavoje dalyvauvo ES 27 šalių viršūnių susitikime.

Šio susitikimo tikslas – aptarti po „Brexit“ balsavimo susiklosčiusią situaciją Europoje, nustatyti ES piliečiams aktualiausius klausimus ir pradėti konsultacijų procesą, kokia Bendrija turėtų būti ateityje, iš jos pasitraukus Jungtinei Karalystei.

ES Tarybai pirmininkaujančios Slovakijos sostinėje surengtas susitikimas vyksta jau nedalyvaujant Jungtinei Karalystei.

Lietuvos vadovė pabrėžė, kad Europos Sąjunga atsidūrė lūžio taške, kai būtina labai rimtai apsispręsti dėl Bendrijos ateities vizijos, diagnozuoti problemines sritis, jas taisyti ir tobulinti.

Prezidentės teigimu, pasitikėjimas ES bus atkurtas tik tuomet, kai Europos žmonės supras, kad įsiklausoma į jų lūkesčius, ir pamatys labai konkrečius rezultatus įveikiant migracijos krizę, veiksmingai kovojant su terorizmu, stiprinant Bendrijos vidinį ir išorinį saugumą, sėkmingai skatinant ekonomiką.

Šalies vadovės teigimu, šiuo kertiniu ES momentu valstybės narės privalo išlaikyti vienybę, ieškoti to, kas jas jungia, nepasiduoti skirtingų takoskyrų įtakai.

Susitikime trumpai aptartas pernai Paryžiuje pasiekto susitarimo dėl Klimato kaitos ratifikavimo procesas, kalbėta apie sudėtingą padėtį Bulgarijoje prie ES išorinės sienos su Turkija, kur šiuo metu susiduriama su padidėjusiu migrantų srautu.

Valstybės narės atsiliepė į Bulgarijos pagalbos prašymą ir ketina prisidėti užtikrinant minėtos sienos apsaugą. Lietuva planuoja į Bulgariją siųsti apie 10 pasieniečių ir skirti 41 tūkst. eurų paramą.

Informacijos šaltinis – Prezidentės spaudos tarnyba.

Lietuvos Prezidento kanceliarijos (Robertas Dačkus) nuotr.

2016.09.17; 05:08

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė gruodžio 17 d. išvyksta į Briuselį, kur Europos Vadovų Taryboje aptars papildomas priemones migracijos krizei suvaldyti, tarp jų ir Europos pasienio bei pakrančių apsaugos tarnybos kūrimą. Šalių vadovai taip pat svarstys, kaip sustiprinti ES energetinę sąjungą, aptars Jungtinės Karalystės siūlomas Europos Sąjungos reformas.

Siekiant pagerinti ES išorės sienų apsaugą, šalių lyderiai įvertins Europos Komisijos pasiūlymą įkurti Europos pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybą. Ši tarnyba prisidėtų prie migracijos srautų kontroliavimo, padėtų šalims narėms geriau apsaugoti Bendrijos išorės sienas ir Šengeno erdvę.

Continue reading „Briuselyje – dėmesys migracijai ir energetiniam saugumui“

Briuselyje susitikę Europos Sąjungos (ES) šalių vidaus reikalų ministrai svarstė tolesnius veiksmus kovos su terorizmu, migracijos krizės valdymo ir Šengeno erdvės funkcionavimo srityse.

Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio metu ministrai patvirtino kompromisinį ES Keleivio duomenų įrašų (PNR) direktyvos tekstą, dėl kurio po kelerių metų derybų pagaliau pavyko pasiekti susitarimą su Europos Parlamentu.

Continue reading „Patvirtintas kompromisinis susitarimas su Europos Parlamentu dėl PNR direktyvos“

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Briuselyje dalyvauja ES šalių ir Turkijos vadovų susitikime. Aukščiausio lygio susitikimas, kuriame Turkiją atstovauja Ministras Pirmininkas Achmetas Davutoglu, surengtas siekiant suvaldyti per šią valstybę einantį  pabėgėlių srautą iš Sirijos.

“Migracijos krizės neįmanoma įveikti be trečiųjų šalių, o ypač Turkijos, pagalbos. Per Turkiją plūsta didžiausia pabėgėlių banga į Europą, todėl išeičių privalome ieškoti kartu. Geriau investuoti į bendradarbiavimą dabar, negu kovoti su dar rimtesnėmis pasekmėmis”, – sakė Prezidentė.

Continue reading „Turkijos indėlis – esminis migracijos krizei įveikti“

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Maltoje dalyvauja Europos Sąjungos ir Afrikos šalių vadovų susitikime, kuris surengtas įgyvendinant ankstesnius ES sprendimus migracijos krizei pažaboti.

Susitikimo tikslas – kartu su Afrikos šalių lyderiais sutarti dėl bendrų priemonių pabėgėlių srautams į Europą suvaldyti.

Continue reading „Migracijos krizei – bendras ES ir Afrikos veiksmų planas“