Lietuvos partizanas ir jo motina. LGGRTC nuotr.

Motinos meilės kelias labai ilgas ir erškėčiuotas. Nuo vaiko lopšio iki paskutinio jos atodūsio, arba iki atodūsio paskutinio – jos sūnaus, jos dukros – kritusių nuo niekšiškos okupanto rankos.

Kiek tokių motinų iš nevilties grąžė rankas pokaryje, regėdamos savo sūnų, dukterų kūnus, numestus bažnyčių šventoriuose, turgaus aikštėse? Išniekintus, apspjaudytus, apspardytus okupantų ir jų pakalikų stribų girtais batais?

Nuskandinti šuliniuose, išduoti savų, susisprogdinę drėgnuose bunkeriuose, – taip ir nesulaukę žadėtos pagalbos iš Vakarų jie degė šventa kančia nuo iš begalinio skausmo išprotėjusių motinų akyse.

Kas jas paguodė, kas priglaudė prie širdies, nuramino? Į jas taip pat spjaudė, jas taip pat niekino, žemino, nes jos buvo „banditų“ motinos.

Dar prisimenu keletą sutręšusių, kaip šmėklas slankiojančių stribų, kurie net aštuntajame dešimtmetyje dar įžūliai įsibraudavo į našlių, vaikų ir vyrų netekusių motinų namus ir reikalaudavo butelio, bet po pirmo stikliuko tuoj pat apsimyždavo.

Prisimenu vieną tokį – sėdi apsiseilėjęs už kadais ašarom aplaistyto seno medinio stalo, o iš jo klyno teka tokia srovelė ant cementinių grindų; ji  pamažu plečiasi, kol galiausiai virsta į bjauriai dvokiančią balą.

Baugios akys laukia, kol visa tai pasibaigs: karvė jau gerą valandą kaip parginta iš kolchozo dobilienos pakraštėlio ir pririšta prie griūvančios tvoros, degtinės butelis išgertas.

Skurdas šiame vienkiemyje, duonos vos vos ketvertui burnų, nes viską iki žemės juodumo išdegino raudonasis maras.

Sodo gėlės. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Liko tik begalinė Motinos neviltis.

Tik ta bala – tokia dvokianti, tokia kokti.

Ir kai dabar aš grįžtu į gimtinę, ir kai girdžiu, koks niekšas tas Landsbergis, kad sugriovė kolchozus, tas „laimės“ kloakas, man norisi išrauti kuolą iš seniai sutręšusios žiogrelių tvoros ir trenkti tokiam per galvą.

Juk galvos vis tiek nėra tokiam, nei širdies, nei sielos.

Ar gi būtų nuodėmė? Tik baudžiamojo kodekso straipsnis.

Iš kur semiasi to dvoko „stiprybės“ šiandieniniai Kremliaus vatnikai? Iš vanagaičių ir į ją (juos) panašių – skraidančių pas Putiną ir Lukošenką.

Lavondėmėm paženklintais veidais.

Kad nebūtume panašūs į juos, prisiminkime visas motinas, kurios suklupo savo nelaisvos žemės arimuose, apraudojusios nekaltai pražudytas savo vaikų sielas.

Prisiminkime – kurios išliko, ir liko. Kurios sulaukė.

2019.05.05; 06:15

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė artėjančios Motinos dienos proga pasveikino ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo daugiavaikes motinas.

Jau tradicija tapusiame renginyje valstybės apdovanojimai buvo įteikti 30 mamų iš visos Lietuvos, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų.

Pasak šalies vadovės, gausybė vaikų, kuriuos kiekviena iš apdovanotų mamų yra pagimdžiusi, išauginusi ir gerai išauklėjusi, kalba apie beribę motinos širdį ir pasiaukojimą, nesibaigiantį darbą ir rūpesčius, kad vaikai turėtų tikrus namus, jaustų juose šilumą bei meilę. Kad užaugtų dorais žmonėmis. Tai, pasak Prezidentės, didžiausias nuopelnas Lietuvai.

Sveikindama ceremonijos dalyves šalies vadovė pabrėžė, kad mamos atsidavimo vaikams ir šeimai pakeisti negali niekas, todėl nėra svarbesnio ir reikalingesnio darbo, kaip motinos darbas. Jis turi būti ypač gerbiamas ir vertinamas.

Prezidentė palinkėjo, kad motinystė visada reikštų tik džiaugsmą, pilnatvę ir pasididžiavimą. Taip pat, kad šie išskirtiniai pavyzdžiai įkvėptų visas moteris, auginančias vaikus, o galbūt svarstančias apie įvaikinimą ar globą.

Informacijos šaltinis – Prezidentės spaudos tarnyba.

Lietuvos Prezidento kanceliarijos (Robertas Dačkus) nuotr.

« 1 2 »

2017.05.06; 12:15

Valstybinės ir tautinės šventės nepriklauso nei nuo metų laikų, nei nuo orų. Antai šiemet pavasaris vėlavo, o Kovo 11-oji, Velykos, Motinos, Tėvo dienos, Joninės nevėluoja, ateina tuo pačiu laiku. Valstybinių ir Tautos švenčių minėjimus rengia valstybės institucijos, tačiau itin gražu, kai šventimas, jų ženklinimas kūryba, gražiais darbais kyla iš visuomenės be paskatų „iš viršaus“.

Gražiai ir prasmingai šventes pasitinka Vilniaus miesto Lazdynų seniūnijos ir Trakų Vokės mokyklos. Mokyklose vyksta vidiniai renginiai, tačiau jau keliolikti metai organizuojami tarpmokykliniai moksleivių kūrybos konkursai (piešinių, dainų). Tokiam šventimo būdui organizuoti, pasirodo, pakanka keleto veiklių visuomenininkų, nes renginiams palankūs mokytojai ir moksleiviai.

Pradžią prasmingam švenčių minėjimui, kurį visapusiškai rėmė daugiametis Lazdynų seniūnas Algis Strelčiūnas, davė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto Lazdynų klubo ir judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ nariai Rimantas Skaistis ir rašytojas Alfredas Guščius. Šiemet  Motinos dienai skirto dainų konkurso organizavimui esmingai talkino TS-LKD Lazdynų skyriaus pirmininkas, Vilniaus Miesto savivaldybės tarybos narys Evaldas Maceika, Seimo nario Algio Strelčiūno padėjėjas Arvydas Ribokas.

Continue reading „Motinos dienai – dainų konkursas mokyklose“

dainu_0-k

Laiko ratui persiritus per Naujuosius Metus, pavasariui įsibėgėjant, pasitinkamos šventės: Vasario 16-ji, Kovo 11-oji, Velykos, Motinos, Tėvo dienos, Joninės.

Švenčių minėjimus rengia valstybės institucijos, tačiau itin gražu, kai šventimas, švenčių ženklinimas kūryba, gražiais darbais kyla iš visuomenės be paskatų „iš viršaus“.

Gera žinoti ir stebėti, kaip pavasarį pasitinka Vilniaus miesto Lazdynų ir Trakų Vokės mokyklos. Mokyklose vyksta vidiniai renginiai, tačiau jau keliolikti metai organizuojami tarpmokykliniai moksleivių kūrybos konkursai (piešinių, dainų). Tokiam šventimo būdui, pasirodo, pakanka keleto veiklių visuomenininkų.

Pradžią prasmingam švenčių minėjimui, kurį visapusiškai rėmė daugiametis Lazdynų seniūnas Algis Strelčiūnas, davė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto Lazdynų klubo ir judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ nariai Rimantas Skaistis ir rašytojas Alfredas Guščius. Nelieka nuošaly TS-LKD Lazdynų skyriaus pirmininkas Evaldas Maceika ir LSDP Lazdynų skyriaus pirmininkas Romas Nefas.

Continue reading „Motinos dienai – tautinių dainų konkursas“