Motinos dienai – tautinių dainų konkursas


Laiko ratui persiritus per Naujuosius Metus, pavasariui įsibėgėjant, pasitinkamos šventės: Vasario 16-ji, Kovo 11-oji, Velykos, Motinos, Tėvo dienos, Joninės.

Švenčių minėjimus rengia valstybės institucijos, tačiau itin gražu, kai šventimas, švenčių ženklinimas kūryba, gražiais darbais kyla iš visuomenės be paskatų „iš viršaus“.

Gera žinoti ir stebėti, kaip pavasarį pasitinka Vilniaus miesto Lazdynų ir Trakų Vokės mokyklos. Mokyklose vyksta vidiniai renginiai, tačiau jau keliolikti metai organizuojami tarpmokykliniai moksleivių kūrybos konkursai (piešinių, dainų). Tokiam šventimo būdui, pasirodo, pakanka keleto veiklių visuomenininkų.

Pradžią prasmingam švenčių minėjimui, kurį visapusiškai rėmė daugiametis Lazdynų seniūnas Algis Strelčiūnas, davė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto Lazdynų klubo ir judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ nariai Rimantas Skaistis ir rašytojas Alfredas Guščius. Nelieka nuošaly TS-LKD Lazdynų skyriaus pirmininkas Evaldas Maceika ir LSDP Lazdynų skyriaus pirmininkas Romas Nefas.

Matydami nesavanaudišką ir prasmingą visuomeninę veiklą, prie jos skatinimo esmingai prisideda verslininkai; jų aukotomis lėšomis kasmet konkursų prizininkams bei aktyviems jų mokytojams organizuojama 3–4 dienų kelionė į Lietuvos pajūrį, o kelionių metu dar organizuojamos įvairios pažintinės ekskursijos. Minimi pavasariniai renginiai plinta, Lazdynuose jie tapo tradicija.

Šiemet Motinos dienai paskelbtame tautinių dainų konkurse išreiškė pageidavimą dalyvauti Žėručio pradinė mokykla (direktorė Birutė Liekienė), Ąžuolyno progimnazija (direktorius Audrius Tavoras), Lazdynų vidurinė mokykla (direktorė Marija Klimaševska), Minties gimnazija (direktorė Teresa Sakalauskienė), Trakų Vokės vidurinė mokykla (direktorė Genė Talačkienė), Versmės vidurinė mokykla (direktorė Violeta Ališauskienė), Vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ (direktorė Dalia Simončikienė), darželis mokykla „Svaja“ (direktorė Viktorija Čižauskienė). Suskirsčius dalyvius į dvi amžiaus grupes – 1–4 ir 5–11 klases, buvo vertinami solistai ir ansambliai.

dainu_1-k

Balandžio 26-ąją Lazdynų vidurinės mokyklos salėje konkurso dalyvius sveikino ir saldumynais pavaišino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, buvęs Lazdynų seniūnas Algis Strelčiūnas. Įspūdingą konkursinį koncertą salė priėmė labai šiltai, atliktas lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis dainas lydėjo gausūs plojimai. Vertinimo komisija (pirmininkas poetas ir dainininkas Alfredas Guščius, choro dirigentas, kompozitorius Bronislovas Jankauskas, muzikantas, muzikos mokytojas, dainininkas Aloyzas Gureckas, mokytoja, Seimo nario Gintaro Steponavičiaus padėjėja Rita Balčiūnienė) renginį įdėmiai stebėjo ir, po neilgai trukusio posėdžio, paskirstė prizines vietas.

Pirmoje dalyvių amžiaus grupėje tarp solistų I-ji vieta skirta Emilijai Račko, (Lazdynų vidurinė mokykla, vadovė Diana Boguško), tarp ansamblių – I-ji vietafolkloro ansambliui „Radničok“ (darželis-mokykla ,,Svaja”,  vadovė Aleksandra Nebolsina) II-ji vieta – folkloro ansambliui „Bubilas“ (Žėručio pradinė mokykla, vadovės Asta Čepulienė, Šarūnė Galinytė), III-ji vieta – vokaliniam ansambliui (Lazdynų vidurinė mokykla, vadovė Olga Valaitienė) ir vokaliniam ansambliui „Žvaigždutės“ (Lazdynų vidurinė mokykla, vadovė Svetlana Zapolska).

dainu_2-k

Antroje dalyvių amžiaus grupėje  tarp solistų I-ji vieta skirta Monikai Rynkevič (Lazdynų vidurinė mokykla, vadovė Diana Boguško) ir Karolinai Fediuchinai vadovė Svetlana Zapolska), II-ji vieta Anai Chotinovskajai (Vaikų ir jaunimo klubas ,,Klevas“, vadovė Svetlana Zapolska). Šioje dalyvių amžiaus grupėje tarp pasirodžiusių duetų I vietą užėmė Elžbieta Guščiūtė ir Juta Pranulytė (Katalikiškoji mokykla ,,Versmė“, vadovė Alfreda Cechanovič), II vietą užėmė tos mokyklos moksleivės – Kamilė Pavydytė ir Rasa Šmitaitė (vadovė Alfreda Cechanovič).

Tarp ansamblių I-ji vieta atiteko ,,Minties“ gimnazijos jaunimo mišriam vokaliniam ansambliui (vadovė Irena Stanevičienė), II vieta – ,,Ąžuolyno” progimnazijos vokaliniam ansambliui (vadovė Jolanta Antanavičiūtė), III vietaVilniaus Trakų Vokės vidurinė mokyklos vokaliniam ansambliui (vadovė Elana Nemčiauskienė).

Konkurso dalyviams buvo įteikti dalyvio pažymėjimai, nugalėtojams bus įteikti diplomai, mokytojams – padėkos. Kvietimų į poilsinę-pažintinę kelionę prizininkai ir mokytojais sulauks iki mokslo metų pabaigos.

Konkurso organizatoriai nuoširdžiai dėkojo Lazdynų vidurinės mokyklos vadovybei už suteiktas patalpas ir konkurso dalyvių globą.

Baigiant dera paminėti ir išreikšti pasitenkinimą, kad Lazdynų daugiametis seniūnas Algis Strelčiūnas, išrinktas į Vilniaus savivaldybę, nuo Lazdynų bendruomenės reikalų nenutolo. Teko sužinoti, kad jo rūpesčiu pradėtas Joninių šventimas prie Neries greta Lazdynų vyks ir šių metų birželį.

dainu_3-k

dainu_4-k

dainu_5-k

dainu_6-k

dainu_7-k

dainu_8-k

Nuotraukose:

Pirmąjame puslapyje: solistė Karolina Fediuchina,

Antrąjame puslapyje:

Konkurso dalyviai ir žiūrovai;

Konkurso dalyvius sveikina Algis Strelčiūnas;

Scenoje „Žėručio“ mokyklos ansamblis „Bubilas“;

Konkurso komisija: Alfredas Guščius, Rita Balčiūnienė, Bronislovas Jankauskas, Aloyzas Gureckas;

Pasirodymus stebi Lazdynų vidurinės mokyklos direktorė Marija Klimaševska ir pavaduotoja Regina Ablom;

Solistė Karolina Fediuchina;

Mišrus ansamblis;

Konkurso dalyvio pažymėjimą įteikia Rimantas Skaistis.

2012.04.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.