Amerikos kongresmenai reikalaus, kad JAV Nacionalinės žvalgybos direktorius pateiktų ataskaitą apie tai, kaip Rusija naudoja „politines žmogžudystes valstybės interesais“ nuo 2000 metų. 

JAV Kongresas reikalaus, kad Nacionalinės žvalgybos direktorius atliktų „politinių žmogžudysčių naudojimo kaip Rusijos valstybinės politikos formos vertinimą“, sakoma neslaptoje Amerikos žvalgybos finansavimo ateinančiais finansiniais metais įstatymo projekto versijoje. Dėl šio projekto Atstovų rūmai balsuos artimiausiu metu.

Continue reading „JAV žvalgyba vertins politinius susidorojimus, kuriuos organizavo Rusijos slaptosios tarnybos“

Per pastarąjį pusmetį Ukrainoje žuvo apie dešimt buvusios valdžios atstovų, tarp kurių yra aukštų valdininkų. Vis dažniau mūsų laikai lyginami su dešimtuoju dešimtmečiu – audringo banditų aiškinimosi laikotarpiu arba pooranžiniais 2000-aisiais, gausiais politikų savižudybių.

2015-ieji mažiau nei per keturis mėnesius iš tikrųjų pasiekė keistų mirčių rekordą, nors ir ankstesniais metais  pasitaikydavo nemažai atgarsio sulaukusių nusikaltimų. Daugelio iš jų tyrimas iki šiol nebaigtas, bet net ten, kur baigtas, visuomenei liko ne mažiau klausimų. 

Continue reading „18-a garsiausių mirčių Ukrainos nepriklausomybės laikais“

Toks klausimas iškilo ruošiant ES-Rusijos santykių ataskaitą Europos Parlamentui. Ją reikšminga parlamentine dauguma sėkmingai patvirtinus, metas ES institucijoms nuo retorinių klausimų ir diskusijų bei vis dar pasitaikančių naivių iliuzijų pereiti prie aiškaus padėties įvardijimo ir konkrečių veiksmų įgyvendinimo.

Šiandien būtų neįmanoma tvirtinti, kad Rusija vadovaujasi demokratijos ir žmogaus teisių principais savo vidaus ar užsienio politikoje. Vykdydama agresiją prieš Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą Rusija pažeidė daugybę tarptautinių teisės normų ir suardė ES-Rusijos santykių pagrindą, numatytą ES ir Rusijos bendradarbiavimo ir partnerystės sutartyje. Todėl Rusija dėl jos pačios veiksmų nebegali būti laikoma ES strategine partnere.

Continue reading „Ką toliau daryti su Rusija?“

pistolet_1

Bogdanas Stašinskis – KGB padalinio, kurio specializacija – žmogžudystės, bendradarbis. Ukrainiečių tautybės Bogdanas Stašinskis (gimė 1931-aisiais) pradėjo dirbti sovietų valstybės saugumui būdamas dar tik devyniolikmetis vaikinas.

1957 metais jam buvo įsakyta likviduoti vieną iš Ukrainos nacionalistų lyderių Levą Rebetą, tuo metu gyvenusį Vakarų Vokietijoje.

B.Stašinskis buvo apginkluotas specialiu pistoletu, užtaisytu kapsule su sinilo rūgštimi, kuri šaunant turėjo suskilti. Įkvėpti rūgšties garai yra mirtini. Žmogus mirdavo sustojus širdžiai. Pats B.Stašinskis turėjo su savim priešnuodį, kurį jis turėjo praryti prieš pat pasikėsinimą.

Continue reading „Specializacija – politinio pobūdžio žmogžudystės“