sportas_00

Jau seniai knietėjo pamatyti, kaip Lietuvoje treniruojamasi pagal specialiąją “Specnaz Global” sistemą. Apie šią kovų rūšį, paremtą aikido principais, buvau girdėjęs daug atsiliepimų. Esą neįmanoma pasipriešinti aikido meną įvaldžiusiems specialistams, juolab jų – nugalėti. Žodžiu, apie šiuos rytų kovos menus Lietuvos visuomenėje gausu įvairiausių pasakojimų, paremtų kaip ir tikrais, taip ir pramanytais dalykais. Proga įsitikinti pačiam, kas gi tai per sportas, pasitaikė praėjusį savaitgalį – Vilniaus Tradicinio aikido centro salėje. Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas, pasaulinės „Spetsnaz/Specnaz Global“® sistemos mokyklos įkūrėjas, savigynos kovos menų tarptautinis ekspertas, profesorius, akademikas Vladimiras Lisicynas mielai sutiko papasakoti, kas tai per daiktas – toji “Specnaz Global” sistema.

Continue reading „Kovos menų profesorius Vladimiras Lisicynas: “Rytų kovos menai moko būti kantriais ir gailestingais”“

suvorov28

Specnazo kareivis veikia priešo teritorijoje. Viena jo svarbiausių užduočių – surasti ypatingai svarbius objektus. Tam jis turi sučiupti žmones ir iš jų išgauti reikalingą informaciją. Tai, kad kareivis žino, kokiais metodais tai padaryti, abejonių nekyla. Tačiau kaip jis gali suprasti, ką sako suimtasis? Specnazo karininkas moka bent po vieną svetimą kalbą, be to, kiekvienai specnazo kuopai papildomai priklauso vertėjas, laisvai kalbantis mažiausiai dviem kitomis kalbomis. O kareivis?

Kiekvienoje mažoje grupelėje nebus vertėjo. Ši problema sprendžiama labai primityviu būdu. Kiekvienas specnazo kareivis su savimi turi paprastą žodynėlį – baltą audeklo skiautę, kurioje atspausdinta 16 eilių įvairių frazių – klausimų ir atsakymų. Pirma eilė yra rusų kalba, o toliau vertimai į anglų, vokiečių, prancūzų ir kitas europiečių kalbas.

Continue reading „Rusijos specnazas Viktoro Suvorovo akimis: „Kuo daugiau kraujo, tuo geriau““

sz_3

Visi esame matę meninių filmų ar skaitę knygų, vaizduojančių intelektualias prokurorų, teisėjų ir advokatų dvikovas, valandų valandomis trunkančias teismo posėdžiuose, kai kiekviena pusė žūtbūt bando įrodyti savąją versiją.

Tokie meniniai filmai arba detektyvinio pobūdžio romanai sulaukia milžiniško žiūrovų susidomėjimo.

Juk visiems įdomu, ar įtariamasis tikrai padarė jam inkriminuojamą žiaurų nusikaltimą. Stebint tokio pobūdžio meninę juostą ar skaitant kvapą gniaužiantį detektyvą taip pat įdomu spėlioti, kas, kaip ir kodėl bando sumėtyti pėdas.

Mūsiškiai detektyvų mėgėjai šių metų gruodžio 8 dieną turėjo puikią progą savo akimis išvysti realias ir, svarbiausia, visai Lietuvai aktualias teisėjų, prokurorų ir advokatų grumtynes.

Continue reading „Medininkų žudynių byloje – keista buvusio SSRS pulkininko Stanislovo Stančiko apklausa“

medininkai_3

Per paskutiniąsias tris – keturias savaites Medininkų žudynių bylą nagrinėjanti Vilniaus Apygardos teismo kolegija apklausė vos keletą liudininkų.

Tačiau pastarųjų liudininkų parodymai – sensacingi. Jie nepalankūs prokurorų Rolando Stankevičiaus ir Sauliaus Versecko teikiamai kaltinimo versijai, esą Medininkų žudynėse galėjo dalyvauti tik Rygos OMON smogikai.

Kad Medininkų skerdynėse taip pat galėjo dalyvauti ir Vilniaus OMON milicininkai arba specialiosios paskirties KGB daliniai “Alfa” ir “Vimpel”, – tokios versijos mūsų prokurorai Teismo kolegijai neteikė.

Štai net trijuose paskutiniuosiuose teismo posėdžiuose buvo nuodugniai ir išsamiai apklausiamas papulkininkis Romanas Martiniukas, 1991-ųjų vasarą ėjęs 42-osios divizijos štabo artilerijos ginkluotės viršininko pareigas.

Continue reading „Medininkų žudynių bylą tyrusiems prokurorams liudininkai pažėrė nepalankių staigmenų“

oro_desantininkai

Jau kartą buvau užsiminęs, jog keliuose rusiškuose internetiniuose portaluose, kurių pavadinimuose esama žodžio “desantura”, pasirodė pranešimų, girdi, šių eilučių autorius tarnavo Sovietų Sąjungos specialiosios paskirties oro desantininkų daliniuose. Tas komentatorius skleidžia užuominas, jog G.Visockas – neva Rusijos patriotas. Pirmiausiai reikėtų papasakoti, kodėl rusiškuose internetiniuose portaluose iš viso kilo diskusija, kokiuose daliniuose sovietmečiu tarnavau. Ogi prieš keletą metų, naudodamasis google paieškos sistema, atsitiktinai aptikau, jog rusiški portalai, pasakojantys apie SSRS ir Rusijos desantininkų praeitį bei šiokiadienius, persispausdino iš mano knygos “Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994 – 2006” užtektinai ilgą ištrauką.

Continue reading „Netarnavau nei rusų desantininkų daliniuose, nei rusų “specnaze”“