Slaptai.lt redakcija sveikina apžvalgininką Kastytį Stalioraitį sulaukus gražaus jubiliejaus ir linki jam kuo aštresnės plunksnos – kad ir ateityje straipsniai būtų aktualūs, aštrūs, įdomūs.

KASTYTIS STALIORAITIS gimė 1945 m. gegužės 11 d. Vokietijos Rytprūsiuose, Palmniken miestelyje prie Baltijos jūros Lietuvos valstybės tarnautojo šeimoje.

Tėvas, Kęstutis, buvo baigęs Kauno valstybinio universiteto filologijos fakultetą, iki sovietinės okupacijos mokytojavo, dirbo „Lietuvos Aide“, vėliau – Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimosi valdyboje, taip pat vertėjavo iš vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų, motina – pianistė, dar suspėjusi pagroti nebyliajame kine.

Continue reading „Gegužės 11 dieną minime žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, SLAPTAI.LT bendraautoriaus, septyniasdešimtmetį“

Kovo 11-osios išvakarėse portalo slaptai.lt redakcija buvo pakviesta į Vilniaus Užupio gimnazijos renginį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtpenkmečiui paminėti.

Energingosios direktorės Virginijos Navickienės vadovaujama gimnazija tądien padovanojo Lietuvai rimtą, solidų, prasmingą renginį – iškilmingai prisiminė savuosius mokinius, kurie sovietinės okupacijos metais nebijojo svajoti apie Laisvę.  

Kadaise šioje sostinės mokymo įstaigoje nutikę įvykiai, – unikalus atvejis. Tuometinės Vilniaus 16-osios vidurinės mokyklos moksleiviai buvo įkūrę slaptąją organizaciją „Laisva Lietuva“.

Continue reading „Slaptoji organizacija “Laisva Lietuva” išsilaikė net trejetą metų…“

Kovo 11-osios išvakarėse buvau pakviestas į Vilniaus Užupio gimnazijos renginį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtpenkmečiui. Dvidešimtpenkmečio paminėjimo renginių Vilniuje ir visoje Lietuvoje anonsų gausybė Seimo portale tikrai buvo įspūdinga. Nuo tarptautinių konferencijų iki vietinių renginių miestuose ir miesteliuose. Pasirinkimas buvo didelis. 

Tai, ką išvydau Vilniaus Užupio gimnazijoje, – nenuvylė. Direktorės Virginijos Navickienės  vadovaujama gimnazija padovanojo Lietuvai rimtą, solidų, prasmingą renginį – iškilmingai prisiminė savuosius mokinius, kurie sovietinės okupacijos metais nebijojo svajoti apie Laisvę.  

Kadaise šioje sostinės mokymo įstaigoje nutikę įvykiai, – unikalus atvejis. Tuometinės Vilniaus 16-osios vidurinės mokyklos moksleiviai buvo įkūrę slaptąją organizaciją „Laisva Lietuva“. Nepaisant budrios KGB akies, moksleivių Vlado Šakalio, Stanislovo Žvirgždo ir Vito Vosyliaus suburta organizacija, V. Šakalio vadovaujama, turėjo net 48 narius ir išsilaikė net trejetą metų – nuo 1958 iki 1961-ųjų.

Continue reading „Sekmadieniniai pamąstymai. Neapsimestinis moksleivių susidomėjimas Lietuvos praeitimi“

Lietuvą nešioju širdyje. Apie antisovietinės mokinių organizacijos veiklą mūsų mokykloje.

Lietuva kovo 11-ą dieną švenčia nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Laisvi jau ketvirtį amžiaus. Laisvi mąstyti, kalbėti, veikti, kurti, gyventi. Visiškai suvokti laisvės prasmę gali tas, kas patyrė nelaisvę. 

Continue reading „“LAISVOS LIETUVOS” PAMINĖJIMAS VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOJE – KOVO 10-ąją“

Su dideliu susidomėjimu perskaičiau Kastyčio Stalioraičio pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvio Vlado Šakalio gyvenimo apybraižą "Antarktidos imperatorius", skirtą Stalino ir Hitlerio sąmokslo prieš Europos valstybes 70-mečiui ir 45 pabaltijiečių memorandumo dėl šio sąmokslo padarinių likvidavomo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje panaikinimo 30-mečiui.

Knyga, išleista 2009-aisiais, į rankas man pateko tik dabar. Apie ką ji? Apie Vladą Šakalį. Pavardė girdėta, – tūlas pasakys, – bet daugiau nieko neprisimenu. Nuo Atgimimo laikų parašyta  ir perskaityta daugybė knygų, straipsnių apie rezistentus, partizanus, tremtinius, dalyvauta  didžiuosiuose mitinguose, minėjimuose, konferencijose. 

Vladas Šakalys – vienas iš tų, apie kuriuos rašomos knygos, vienas iš tų, kurie nesusitaikė su Lietuvos okupacija, nuo ankstyvos vaikystės pasirinko sunkų, pavojingą rezistento, kovotojo kelią, einantį per kalėjimus ir lagerius. Man regis, jis nepelnytai mažai minimas, kai kalbama ir rašoma apie žmones, kurie šiandien vertinami kaip naujausių laikų iškovotos laisvės simboliai, todėl juo reikšmingesnė ši knyga, labai reikalinga mūsų jaunimui, kuris apie jį, galima drąsiai sakyti, beveik nieko nėra girdėjęs.

Continue reading „Įveikęs geležinę uždangą“