Gegužės 11 dieną minime žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, SLAPTAI.LT bendraautoriaus, septyniasdešimtmetį


Slaptai.lt redakcija sveikina apžvalgininką Kastytį Stalioraitį sulaukus gražaus jubiliejaus ir linki jam kuo aštresnės plunksnos – kad ir ateityje straipsniai būtų aktualūs, aštrūs, įdomūs.

KASTYTIS STALIORAITIS gimė 1945 m. gegužės 11 d. Vokietijos Rytprūsiuose, Palmniken miestelyje prie Baltijos jūros Lietuvos valstybės tarnautojo šeimoje.

Tėvas, Kęstutis, buvo baigęs Kauno valstybinio universiteto filologijos fakultetą, iki sovietinės okupacijos mokytojavo, dirbo „Lietuvos Aide“, vėliau – Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimosi valdyboje, taip pat vertėjavo iš vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų, motina – pianistė, dar suspėjusi pagroti nebyliajame kine.

Tėvas su karo frontu pateko į Vakarus. Motina su dviem mažamečiais vaikais karui pasibaigus sugrįžo į Lietuvą ir apsigyveno Marijampolėje.

1962 m. baigė Marijampolės 2-ąją vidurinę mokyklą. Besimokydamas baigė septynmetę vaikų muzikos mokyklą (smuiko klasę), lankė sporto mokyklą (plaukimą, lengvąją atletiką), dalyvavo moksleivių šachmatų turnyruose.

1962 m. įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultetą.

1964-1967 m. tarnavo SSRS kariuomenėje radijo ryšio specialistu.

1970 m. baigęs Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, pradėjo mokslinį darbą Mokslų Akademijos Puslaidininkių fizikos institute.

1980 m. apsigynė disertaciją puslaidininkių fizikos srityje, jam buvo suteiktas fizikos matematikos mokslo laipsnis (1993 m. Lietuvos Respublikoje nostrifikuotas kaip gamtos mokslų daktaro laipsnis). Yra paskelbęs (pats ir su bendraautoriais) mokslinę monografiją, apie 80 mokslinių straipsnių, darbų ir išradimų puslaidininkių fizikos ir puslaidininkių panaudojimo srityje.

1989 m. tapo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio nariu Puslaidininkių fizikos institute, dalyvavo Baltijos kelyje, kituose Sąjūdžio renginiuose su plakatu „UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ“ (dabar – Nacionalinio muziejaus eksponatas).

1991 m. dalyvavo: sausio 9 d. – neginkluoto pasipriešinimo žiede aplink Vilniaus televizijos bokšto pastatą, apsuptą okupacinės kariuomenės šarvuočių, kaip vėliau paaiškėjo, žvalgybiniu tikslu, sausio 13 d. – neginkluoto pasipriešinimo susibūrime prie Seimo rūmų, rugpjūčio 20-21 d. pučo Maskvoje metu – susibūrime prie Seimo rūmų.

1992 m. kovo 8 d. pradėjo dirbti Seimo informacijos analizės tarnyboje, teikiančioje teisėkūrai ir kitokiai Seimo veiklai reikalingą informaciją. Analizavo užsienio agentūrų pranešimus bei kitokią užsienio informaciją ir teikė Seimui kasdienes svarbiausių Lietuvai įvykių užsienyje santraukas bei svarbesnių politinių reiškinių ir tendencijų užsienyje analitines pažymas.

1993 m. buvo Stasio Lozoraičio patikėtinis Lietuvos prezidento rinkimuose.

2000 m. išklausė Saugumo studijų kursą vadovaujantiems darbuotojams Džordžo Maršalo Europos Centre Vokietijoje su pažintinėmis išvykomis į JAV ir NATO gynybos būstines Pentagone, Briuselyje ir Berlyne.

2011 m., išklausęs 20 metų teisės aktų priėmimo Seime technologijų kursą, baigė darbą Seimo Kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamente patarėju.

Šiuo metu dalyvauja visuomeniniame gyvenime, komentuodamas rašytinėje žiniasklaidoje Lietuvos ir užsienio įvykius, daugiausiai internetiniame portale Slaptai.lt.

Šią veiklą pradėjo 1992 m. laikraštyje „Lietuvos aidas“, vėliau – „Amžius“, „XXI amžius“, „Lietuvos žinios“, „Atgimimas“, žurnaluose „Naujasis židinys“, „Lietuvos bajoras“, internetiniuose portaluose Delfi.lt, Alfa.lt, Bernardinai.lt, 15min.lt ir kituose.

2009 m. išleido biografinę knygą apie Pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvį Vladą Šakalį.

Nuotraukoje: Slaptai.lt apžvalgininkas Kastytis Stalioraitis.

2015.05.11; 05:56

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *