Lajonėlis Krabas – prekybos laivyno jūreivis, degalinės darbuotojas Jungtinėse Amerikos Valstijose, anglų verslininkas, fotografas, Didžiosios Britanijos Karališkojo Karinio jūrų laivyno naras. Lajonėlis Krabas (Layonel Crabb, 1910–1956) žuvo vykdydamas žvalgybinę operaciją po sovietinio kreiserio kyliu.

L.Krabas, slapyvardžiu Šlaistūnas, buvo vienas iš geriausių Britanijos KJP povandeninių diversijų ekspertų.

Antrasis pasaulinis karas Lajonelį Krabą užtiko prekybos laivyne. 1940 metais jis perėjo į Didžiosios Britanijos KJP Patrulinę tarnybą, o 1941 metais buvo pakeltas į karininkus (nors dėl prasto kairiosios akies regėjimo negalėjo tarnauti kariniuose laivuose).

Įsitaisė savanoriu jūros išminuotojų padalinyje ir 1942 metais dalyvavo išminuojant Gibraltaro zoną. L.Krabo ir jo ginklo draugų pareiga buvo saugoti Britanijos kovinius laivus nuo Italijos narų diversantų ir tokio ginklo, kaip žmogus–torpeda.

Continue reading „Povandeninių diversijų eksperto mirtis“

atomine_bomba_1

“Alsos” – bendras pavadinimas serijos žvalgybinių duomenų rinkimo operacijų, kurias surengė Amerikos kariškiai antrojo pasaulinio karo pabaigoje okupuotose Europos šalyse, ieškodami tose teritorijose kokių nors požymių, kad vokiečiai ir italai būtų kūrę atominį ginklą.

„Alsos“ buvo bendras Manheteno misijos, vadovaujamos generolo majoro Leslio Grouvso (Leslie Groves), Mokslinių tyrimų valdybos, armijos žvalgybos (G-2) ir KJP projektas. Vėliau KLP pasitraukė iš „Alsos“, sukūrusios savarankišką žvalgybos programą Europoje.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: operacija „Alsos““

japonu_kariskiai_1

Nisej – japonų kilmės amerikiečiai (emigrantų vaikai, jau gimę Jungtinėse Amerikos Valstijose ir automatiškai gavę JAV pilietybę).

Per antrąjį pasaulinį karą daugiau kaip 6000 nisejų – kariškių buvo pasiųsti į Ramiojo vandenyno karinių veiksmų teatro Amerikos karinius štabus ir žvalgybos padalinius vertėjais (kiti – ir jų buvo nemažai – tarnavo karinėse dalyse Europoje). Nuo 1941 metų pavasario, kai JAV dar nebuvo įsitraukusi į karą, kažkiek japonų kilmės amerikiečių, tarnavusių ginkluotosiose pajėgose, buvo pasiųsti į japonų kalbos kursus. Daugelis nisejų – kariškių, nepaisant savo kilmės, blogai mokėjo savo protėvių kalbą.

Continue reading „“Praėjęs specialųjį parengimą pas kontržvalgybininkus iš FTB”“