Dėl Europos Žmogaus teisių teismo sprendimo V. Vasiliausko byloje prieš Lietuvos Respubliką


TĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ TARYBA šį šeštadienį Kaune priėmė tris rezoliucijas aktualiausiais valstybei klausimais. Ši rezoliucija – dėl EŽTT sprendimo V.Vasiliausko byloje prieš Lietuvą.

Reaguojant į Europos Žmogaus teisių teismo 2015-10-20 sprendimą V. Vasiliausko byloje prieš Lietuvos Respubliką, reikia konstatuoti, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad:

Lietuvos okupacijos nepripažinimo politika 1940-1990 metais įtvirtino ir tarptautinės bendruomenės nuostatas Lietuvos valstybingumo tęstinumo atžvilgiu; sovietinės okupacinės institucijos Lietuvos teritorijoje veikė visiškai neteisėtai (EŽTT ignoravo teisinį ir istorinį faktą, kad vadinamoji LSSR nebuvo valstybė ir neturėjo savo saugumo tarnybų, buvo tik „buvusios SSRS valstybės saugumo tarnybos ir jų karininkai“); sovietinio saugumo institucijos Lietuvoje buvo vieningo centralizuoto okupacinio institucinio mechanizmo dalis (priešingai negu teigiama sprendime, nebuvo jokios atskiros „Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos valstybės saugumo tarnybos“); V. Vasiliauskas buvo SSRS karinių struktūrų (MGB) karininkas, tad pagal Lietuvos Respublikos 1998 m. įstatymą – nusikalstamos organizacijos narys, dalyvavęs SSRS okupuotos Lietuvos pasipriešinimo kare priešo pusėje, dar ir susitepęs krauju.

Atsižvelgiant į tai, kad:

esamas EŽTT sprendimo tekstas mėgina atgaline data netiesiogiai įteisinti SSRS įvykdytą Lietuvos Respublikos okupaciją ir aneksiją; EŽTT pirmininkas Dean Spielman iš Liuksemburgo, leido Rusijai tiesiogiai įsikišti į teismo vyksmą raštiška forma ir nežinome, ar kas nors iš Lietuvos mėgino nušalinti tą įsikišimą, politinį įtakojimą; neaišku, ar EŽT Teismui buvo pateikta ir 1999-01-12 Lietuvos Respublikos įstatymu kaip Lietuvos Respublikos 1949-1999 m. teisės aktas patvirtinta – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos, vienintelės teisėtos valdžios Lietuvoje svarstomuoju 1949-1953 m. laikotarpiu, Deklaracija, EŽTT neteisingai nurodė, kad Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas (BK, nežinia, kodėl tik 99 straipsnis) V. Vasiliausko nusikaltimo atžvilgiu buvo taikomas atgaline data, nors to asmens veiksmai 1953 m. buvo nusikalstami pagal nepriklausomos 1918-1940 m. Lietuvos valstybės įstatymus, kurie nebuvo atšaukti jokiu suverenios Lietuvos aktu, tik netaikomi.

Žinodami , kad:

LLKS Deklaracija skelbia arba nustato, kad Lietuva yra demokratinė respublika (3 str.), kad „Asmenys, bolševikinės arba vokiškosios okupacijos metu išdavę Tėvynę bendradarbiavimu su priešu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimo kovai, susitepę išdavystėmis ar krauju, yra atsakingi prieš Lietuvos Teismą“ (Deklaracijos, tapusios Lietuvos įstatymu, 17 str.); LLKS Deklaracijos 22 str. skelbia, kad LLKS Taryba būtent 1949 metais „prisideda prie kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką“ (JTO idėja), kuri kilsianti iš Atlanto Chartijos, Žmogaus teisių Deklaracijos ir kitose deklaracijose paskelbtų principų,

siūlome Lietuvos vyriausybei nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų, kad priimtas EŽTT nutarimas būtų persvarstytas atsižvelgiant į šioje rezoliucijoje išdėstytus argumentus.

Pasirašė – TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Parengė: prof. Vytautas Landsbergis, Seimo narys Arvydas Anušauskas.

2015.11.07; 16:53

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *