Nuolatinis šaukimas į karo tarnybą – žingsnis saugesnės Lietuvos link


TS-LKD Taryba priėmė rezoliucijas aktualiais valstybei klausimais. Ši rezoliucija – dėl Lietuvos kariuomenės.

Po 2014 metų Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir po Krymo aneksijos iš esmės pasikeitė didžiosios dalies Lietuvos visuomenės ir politinių partijų požiūris į krašto gynybą. Buvo pasirašytas parlamentinių partijų susitarimas, padidintas gynybos finansavimas, o šių metų pavasarį – sugrąžinta 2008 metais sustabdyta karo prievolė.

2015 metais į tarnybą pakviesta 3000 jaunuolių, suplanuoti panašūs ribiniai šaukiamųjų skaičiai iki 2020 metų. Numatyta didinti profesinės kariuomenės personalą,  atnaujinti, modernizuoti ginkluotę.

Neabejojame, kad karo prievolė, kuri Lietuvoje atliekama 9 mėnesius, yra geriausias būdas tinkamai paruošti Lietuvos žmones krašto gynybai, sudominti jaunuolius profesine karo tarnyba ir suformuoti pakankamo dydžio kariuomenės rezervą. Rezervas reikalingas tam, kad, esant grėsmei, galima būtų greitai ir efektyviai išplėsti taikos meto pajėgumas iki reikalingo gynybai dydžio.

Lietuvai būtinas bent tris kartus už taikos meto reguliariąją kariuomenę didesnis parengtas rezervas. Pagal projektuojamą reguliariosios kariuomenės dydį, Lietuva 2021 metais turėtų būti parengusi apie 60 tūkstančių rezervo karių. Šiandien rezervo karių tėra parengta tik apie 2 tūkstančius. Todėl šauktinių naikinimas po penkerių metų ne tik vėl paliktų eiliniais kariais neužpildytus batalionus, bet ir dar kartą sustabdytų nuoseklų kariuomenės rezervo rengimą. Tokiu būdu nebūtų įgyvendintas NATO šiuo metu diskutuojamas teritorinės gynybos principas.

Gerai paruošta visuomenė, aprūpinta kariuomenė ir tinkamai parengtas reikalingo dydžio kariuomenės rezervas yra vienos svarbiausių atgrasymo priemonių, užtikrinančių galimybę išsaugoti taiką mūsų namams. Visuotinę karo prievolę įsivedusi Suomija, išugdė unikalų savo piliečių požiūrį į krašto gynybą. Remiantis visuomenės nuomonės apklausomis, net 8 iš 10 suomių yra pasiryžę ginklu ginti savo valstybę. 

Įvertinusi aukščiau išvardintas aplinkybes ir argumentus bei atsižvelgdama į TSLKD suvažiavimo rezoliuciją „Stiprinti nacionalinį saugumą ir krašto gynybą”, Taryba reiškia susirūpinimą, kad Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, pavasario sesijoje pateikęs Seimui Principinės kariuomenės struktūros 2016 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2021 metais nustatymo, Krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2016 metais ir 2021 metais patvirtinimo įstatymo projektą (Nr. XIIP-3160), pasiūlė nuo 2021 metų vėl stabdyti šaukimą į privalomąją karo tarnybą. 

Esame įsitikinę, kad šaukimo į privalomąją karo tarnybą sustabdymas yra valstybei pavojų keliantis blaškymasis ir neatsakingumas. Dėl agresyvių Kremliaus veiksmų bei aštrėjančios tarptautinio saugumo padėties, situacija tiek mūsų regione, tiek ir visoje Europoje išlieka sudėtinga ir nenuspėjama. Atsižvelgdamos į tai, NATO valstybės vėl grįžta prie pamatinio teritorinės gynybos principo. Vieni svarbiausių šio principo elementų – gynybai tinkamai parengti piliečiai ir paruoštas reikalingo dydžio kariuomenės rezervas.

Sėkmingai ir per labai trumpą laiką sugebėjusi pasirengti atnaujintam šauktinių priėmimui, Lietuvos kariuomenėturi žinoti perspektyvinius bent artimiausių šešerių metų rezervo rengimo planus – paruošti kareivines, ginkluotę, instruktorius.

Šauktinių tarnybą reikia puoselėti kaip savo valstybės tradiciją. Šeimos, jauni žmonės, mokykla, kariuomenė turi išmokti glaudžiai bendradarbiauti, kad šaukimas į kariuomenę taptų ne šokiruojančiu iššūkiu, o natūralia visuomenės savastimi. Taip per dešimtmečius yra įvykę Suomijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Izraelyje. Šauktinių tarnyba pasididžiavimu kasmet vis labiau tampa ir mūsų kaimyninėje Estijoje. 

Įvertinusi aukščiau išdėstytas aplinkybes ir argumentus bei atsižvelgdama į TS-LKD suvažiavimo 2015m. gegužės 9 d. rezoliuciją „Stiprinti nacionalinį saugumą ir krašto gynybą”, Taryba pritaria TS-LKD frakcijos Seime pastangoms užkirsti kelią žalingo krašto gynybai įstatymo priėmimui ir ragina visas parlamentines partijas nestabdyti šaukimo į karo tarnybą. Visam laikui įtvirtinus piliečių rengimą krašto gynybai,būtina pradėti diskusijas dėl pasirengimo Lietuvoje įvesti visuotinę šauktinių sistemą, tokiu būdu sukuriant ir efektyvią kariuomenės rezervo sistemą.

Pasirašė: TS-LKD Pirmininkas – europarlamentaras Gabrielius Landsbergis, Seimo narė Rasa Juknevičienė.

Informacijos šaltinis – tsajunga.lt

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2015.11.07; 16:33

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.