Edvardas Čiuldė. Postlietuvos vaizdeliai su antisemitizmo baubu priešakyje (XIX)


Edvardas Čiuldė, šio teksto autorius

Vienas žmogus labiau nei koronaviruso bijojo pasigauti antisemitizmo užkratą, todėl prieš užmigdamas nuodugniai apsičiupinėdavo net geriausiai pridengtus savo paslėpsnius, siekdamas įsitikinti, ar viskas guli kaip pridera savo vietoje, ar neprasidėjo kokie nors neatšaukiami mutacinio pobūdžio pokyčiai, tarkime, ar nesiruošia prasikalti antisemito uodega ar netolerantiško asilo ausys? NeduokDie – prabusi ryte, vietoj savęs ant pagalvės rasdamas šlykščią antisemitizmo kirmėlę arba nukirstą užsispyrusio asilo galvą!

                                                                               X

Kuo Postlietuva skiriasi nuo Antilietuvos? To nežinojo net antisemitas!

                                                                               X

Dar ankstyvosiose homidų vystymosi stadijose, žmonijos mokymosi kalbėti išvakarėse, kai kurie mūsų protėviai beždžionžmogiai nemokėdavo artikuliuotai ištarti r raidės, todėl jie būdavo pašiepiami kitų savo kolegų, beždžionžmogių ar pažengusių žmogbeždžionių, besiplečiančiose žemės rutulyje žmogaus protėvio kaimenėse. Taip užgimė antisemitizmas, savo pradžią skaičiuojantis nuo neatmenamų priešistorinių laikų.  

Antisemitizmo papročių puoselėtųjų būrelio nenaudai reikia pastebėti, kad tobulas r raidės ištarimas nėra svarbiausiais antropologinis civilizacijos iškovojimas. Mūsų dienomis dar sėkmingiau nei žmonės r raidės pavyzdinį tarimą praktikuoja ne iki galo prijaukinti šunys, kurie ne tik staugia ar loja, bet ir urzgia („ rrr… rrr… rrr…“).  Kartais su r raidės dominante urzgia nepasotinami mūsų pilvai.

Kaukės. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Kaip svarbu santykiuose tarp tautų neperžengti korektiškumo ribų, rodo ir tai, kad mums palankus likimas lėmė, jog svarbiausiais diskuntantais dėl nesusipratimų tarp žydų ir lietuvių, iš lietuvių pusės čia tampa žmonės, iš kurių vardų  kaip nešvankios užuominos pavojus yra pašalinta r raidė, – taip į diskusijų teatro sceną kviečiami pasirodyti DaLius, o ne DaRius [Stancikas], ALvydas, o ne ARvydas [ Nikžentaitis].

 Kaip tvirtina Dalius Stancikas, kartais viskas apvirsta su vienos raidės pakeitimu, ir iš Sauliaus žmogus tampa Pauliumi.

                                                                              X

Mano tėvynėje, ironiškai vadinamoje lietaus šalimi, antiamerikoniškumas buvo transportuojamas didelėmis dozėmis iš išorės, antieuropietiškumas – toleruojamas iš vidaus, antirusiškumas – ideologizuojamas, antilietuviškumas – registruojamas kaip naujausias mados klyksmas, savo ruožtu antisemitizmas buvo kataloguojamas kaip netransportabilus, netoleruotinas, ideologiškai nenusakomas, o taip pat ir  nemadingas nuo pat pasaulio atsiradimo pradžios reiškinys.

Kaukės. Vytauto Visocko nuotr.

                                                                              X

Ar nebūtų galima sudaryti tipinių bruožų antisemito portretą ir su veido  atpažinimo technologijų pagalba užblokuoti antisemitinio elemento prasiskverbimą į viešus renginius ir pasirodymus? Vis tik antisemitinio baubo veidas yra toks nenusakomai bjaurus, kad jį išvydusios perdega  visos dabartiniame technologinio pasirengimo lygyje instaliuotos veidų atpažinimo programos…

                                                                              X

                                                              grynojo oro beprotis

                                                              džiūsta

                                                              už grotų

 

                                                              grynojo proto kritikos

                                                              jau niekas

                                                              nekaito

                                                              neskaito

 

                                                              viskas ką sakė senieji dievai

                                                              galiausiai yra

                                                              tik mitas

 

                                                              ir negrabiai užsimaukšlinęs kaukę

                                                              į parduotuvę įžengia

                                                              antisemitas

2021.02.14; 18:00

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *