ES investicijos pakėlė Lietuvos mokslą, technologijas ir inovacijas į aukštesnį lygį


Finansų ministerijos duomenimis, 2007–2013 m. ES fondų lėšomis sukurta esminė mokslo tyrimams ir eksperimentinei plėtrai reikalinga infrastruktūra, į kurią investuota daugiau kaip 1 mlrd. eurų.

Per ateinančius keletą metų infrastruktūros plėtrai bus skirta dar 670 mln. eurų – dešimtadalis visų 2014-2020 m. Lietuvai skirtų ES struktūrinių fondų lėšų.

2007 –2013 m. finansavimo laikotarpiu buvo kuriami tyrimų centrai, mokslo ir technologijų parkai, technologijų perdavimo centrai, įsigyta būtina laboratorinė įranga. Tuo pagrindu Lietuvoje sukurti penki verslo ir mokslo slėniai: „Saulėtekio“ ir „Santaros“ Vilniuje, „Santakos“ ir „Nemuno“ Kaune, taip pat „Jūrinis“ Klaipėdoje. Juose veikia 25 mokslo tyrimų centrai, iš jų daugiausiai Saulėtekio ir Santaros slėniuose – po 7, Nemuno slėnyje – 5, Santakos – 4, o Jūriniame – 2.

ES lėšomis finansuotuose ir veikiančiuose mokslo slėniuose jau dabar įkurta ar atnaujinta ir įranga aprūpinta beveik 300 mokslo laboratorijų, kuriose sukurta apie 700 darbo vietų mokslo tyrimų srityje, o pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su įmonėmis skaičius – daugiau kaip 120.

Būtent slėnių ir juose įkurtų tyrimų centrų tikslas stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, plėsti mokslo tyrimų ir technologijų bazę bei didinti jos naudojimo efektyvumą.

Atsižvelgiant į 2014–2020 m. ES investicijų tikslą – skatinti mokslo tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistemos plėtrą, mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą, mokslo ir verslo partnerystės pavyzdžių daugės, o rinkai bus pasiūlyta daugiau inovatyvių produktų.

Siekiama, kad investicijos į mokslo tyrimus ir eksperimentinę plėtrą iki 2020 m. sudarytų 1,9 proc. BVP. Palyginimui – Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. investicijos į mokslo tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sudarė 0,95 proc. BVP.

Tikslui pasiekti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programoje į mokslo tyrimus ir eksperimentinę plėtrą numatyta investuoti daugiau kaip 670 mln. eurų arba 10,1 proc. visų Lietuvai skirtų ES struktūrinių fondų lėšų.

Informacijos šaltinis – Finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyrius.

2016.02.27; 09:03

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.