Kada ir kaip atsirado įstatymai


Įstatymai… įstatymai… įstatymų pakeitimai… įstatymų pakeitimų papildymai…

Visas mūsų gyvenimas tvarkomas įstatymais.

O kas ir kada priėmė patį pirmąjį įstatymą?

Daugelis pirmykščių genčių turėjo tam tikras ir gana griežtas iš patirties, tradicijų susiformavusias elgesio taisykles, kurių daug buvo draudimų. Pirmykštis žmogus buvo įsitikinęs, kad už jų pažeidimą dvasios ar kitos dievybės žmones bausdavo ligomis ir dargi mirtimi.

Pirmą kartą gan darnią draudimų sistemą mokslininkai aptiko Polinezijoje. Ji apėmė visas žmogaus gyvenimo sferas ir buvo neatsiejama nuo religijos. Kiekvienas genties narys žinojo, ką jis gali daryti ir ko negali. Ši sistema tam tikra prasme turėjo stiprinti genties vado valdžią. Pavyzdžiui, kai kuriose gentyse viskas, prie ko prisiliesdavo vadas, tapdavo tabu: maistas, apranga, būstas ir t.t. Jeigu vadas prisiliesdavo prie svetimo daikto, jo nebegalėdavo paliesti šeimininkas, jeigu vadas užeidavo į gentainio trobelę, šis joje toliau nebegalėdavo gyventi. Būdavo pastovių ir laikinai, tam tikram laikotarpiui daiktui uždedamų tabu. Žodžiu, tabu reguliavo pirmykštės visuomenės gyvenimą.

Mokslininkai nustatė, kad įvairios draudimų sistemos gyvavo visuose pirmykštėse visuomenėse ir, analizuodami tą reiškinį, pavadino jį polinezietišku žodžiu „tabu“, kurį europiečiai pirmą kartą išgirdo 1774-aisiais metais iš anglų jūrų keliautojo kapitono Džeimso Kuko. Ištarus šį žodį, daugeliui ir šiandien aišku, kad taip elgtis ar ką nors liesti kategoriškai draudžiama.

Poreikis įstatymams atsirado tada, kai žmonės pradėjo bendrauti. Robinzonui Kruzo, atsiskyrėliui, nereikėjo jokių įstatymų, todėl kad jam nereikėjo su niekuo aiškintis santykių.

Įstatymu vadiname taisykles, kuriomis turi vadovautis visi tos šalies piliečiai. Pirmieji įstatymai buvo priimti atsiradus pirmajai valstybei. Jie buvo kuriami iš žmonių papročių.

Manoma, kad pirmąjį įstatymų sistemą /įstatymų sąvadą/ paruošė 1700 m.pr.m.e. Babilono karalius  Hamurapis /1728-1686 m.pr.m.e./. Hamurapio įstatymą sudaro 282 paragrafai iš baudžiamosios, civilinės ir komercinės teisės. Tuo metu kalėjimų nebuvo, todėl šiame įstatyme buvo numatytos didelės piniginės baudos ir baimę keliančios fizinės bausmės. Įstatymų rinkinys dantiraščiu iškaltas 2,25 m aukščio bazalto kolonoje. Šiandien šiuo įstatymų rinkiniu galima pasigrožėti Paryžiaus Luvro muziejuje. /Imperija žlugo po Hamurapio mirties ir hetitų antpuolių/.

621 m.pr.m.e. Atėnų įstatymų leidėjas /vienas iš devynių tvarkantis valstybės reikalus/ Drakontas, pirmą kartą surinko ir surašė Atėnų valstybėje galiojančius įstatymus. Jų tekstai neišliko, bet dalis jų apibūdinama graikų rašytojo, istoriko ir filosofo Platono /apie 427-apie 347 m.pr.m./ raštuose. Jie buvo nepaprastai žiaurūs: net už vaisių pavogimą Drakontas /Drakonas/ reikalavo mirties bausmės. /iš čia ir kilęs pasakymas Drakoniški įstatymai/.

Įstatymus turėjo ir Senovės graikai, ir Senovės Roma. Pirmieji įstatymai būdavo  priimami balsavimu. 287 m.pr.m.e. taip priimti sprendimai buvo pavadinti įstatymais. Laikui bėgant šalia įstatymų atsirado nutarimai ir imperatoriaus konstitucijos.

Pirmieji krikščionys, net pats Jėzus Kristus ir jo mokiniai švęsdavo ne sekmadienį, o šeštadienį – žydų šventą dieną sabbattą, šabą arba šabatą.

Sekmadienis pirmiausia imtas švęsti Romoje ir Aleksandrijoje, Šiaurės Afrikoje. Bet kitose Romos imperijos dalyse krikščionys ir toliau ilsėjosi šabo dieną. Tada į šį reikalą ir teologų ginčą įsikišo pasaulietinė valdžia. Romos imperatorius Konstantinas I Didysis 321 metais po Kristaus gimimo kovo 7 d. išleido įstatymą, skelbiantį, kad septintą dieną privaloma švęsti Jėzaus Kristaus sekmadienį, kuri yra oficialia poilsio diena ir visiems privaloma švęsti.

Tai laikomas seniausiu įstatymu, kuris vykdomas iki šių dienų.

Dideli įstatymų kūrėjai buvo romėnai, kurie VI – me amžiuje paruošė įstatymų rinkinį, susumavusį tūkstantmečio praktiką. Senovės Romoje buvo sudėtinga įstatymų sistema. Jau tais laikais buvo numatyta baudžiamoji atsakomybė už vedybinę neištikimybę, už papirkimą siekiant tarnybos, už nenorą turėti vaikų ir kt.

Viduramžiais žmonių santykius dažniausiai reguliuodavo bažnyčia, kuri paruošė įstatymų visumą, vadinamą kanonais.

1710 m. gegužės 10 d. Anglijoje pradėjo veikti pirmasis pasaulyje autorinių teisių įstatymas.

Rusijoje pirmuoju įstatymų rinkiniu laikomas “Rusų tiesa”, sudaryta XI a.

1804 m. Prancūzijos imperatorius Napoleonas I /1769-1871/ sudarė knygą, kurioje buvo surašyti to meto įstatymai, reguliuojantys civilinę teisę. Napoleono kodeksas sudaro Europos ir Amerikos kodeksų pagrindą.

1913 m. vasario 17 d. JAV Oregono valstijoje pradėjo veikti pirmasis pasaulyje įstatymas dėl minimalios algos.

Lietuvoje iki 1529 m. įstatymai buvo išsklaidyti įvairiuose didžiųjų kunigaikščių privilegijose, paprotinėje teisėje. Pirmasis Lietuvos įstatymų rinkinys Lietuvos Statutas paskelbtas 1529 m. sausio 11 d. sutraukė į vieną šaltinį visus galiojančius to meto įstatymus. 

Įvairenybės

Kai kuriose šalyse nuo senų laikų yra užsilikę jokios logikos neturintys įstatymai. Šioje srityje turbūt pirmauja JAV ir Didžioji Britanija.

JAV milijonierius Šolamas Vaisas, nuteistas pasaulyje ilgiausios trukmės bausme – 845 metams, kreipėsi į teismą su prašymu peržiūrėti nuosprendį. Verslininkas iš Niujorko prašo sušvelninti bausmę … 800 metų, kad jam liktų kalėti apie 35 metus.

2000-aisiais 55-erių Š.Vaisas buvo nuteistas 845 metams kalėti ir 300 mln. dolerių bauda už 78 įrodytus kyšių reikalavimo ir sukčiavimo atvejus, taip pat už pinigų plovimą per 1994 m. vykusią vienos stambios draudimo bendrovės griūtį. Jo bendrininkas finansų makleris buvo nuteistas 740 metų kalėti.

Kai kuriuose JAV valstijose ir miestuose nuo senų laikų galioja keisti įstatymai. Praktikoje jie seniai netaikomi, apie juos dargi nežino tų valstijų ar miestų gyventojai, bet jie nėra oficialiai panaikinti ar atšaukti, todėl bet kuriuo momentu gali būti panaudoti.

Aidaho valstijoje draudžiama žvejoti sėdint ant kupranugario. Šioje  valstijoje negalima dovanoti saldainių dėžutės, jeigu ji sveria mažiau negu 50 svarų /20 kilogramų/.

Vienas iš Ohajo valstijos įstatymų draudžia žuvis girdyti alkoholiniais gėrimais.

Vašingtono valstijos Uiloro mieste įstatymas draudžia joti … negražiu arkliu.

Kanzaso valstijos Starko mieste – pamėgdžioti antį – nusikaltimas.

Bostone gali patraukti atsakomybės tą, kuris miega nenusivilkęs dienos rūbų ir tą, kuris į laidotuves ateina su pirštinėmis

Čiko miestelyje /Kalifornija/ galioja įstatymas, pagal kurį kiekvienas, miestelio ribose susprogdinęs atominę bombą, bus nubaustas 500 dolerių bauda.

Vermonte /JAV/ moterys be savo vyro sutikimo neturi teisės kas rytą įsidėti žandikaulį.

Nju Džersio valstijos gyventojai neturi teisės pirkti ledų po šeštos valandos vakaro, jeigu neturi raštiško savo gydytojo sutikimo.

Teksase draudžiama keiktis stovint šalia numirėlio. Šioje valstijoje griežtai baudžiami  asmenys, išdrįsę pro viešbučio antrojo aukšto langą /iš kitų aukštų nedraudžia/  šauti į buivolą.

Pagal Mičigano galiojantį įstatymą, vyras po savo žmonos mirties paveldi … jos plaukus.

Kanzase draudžiama gaudyti žuvį plikomis rankomis.

Kentukio mieste galite būti nubaustas už tai, kad nešatės ledų užpakalinėje kelnių kišenėje. Čia tebegalioja įstatymas, draudžiantis moterims vaikštinėti gatvėmis apsirengus tik maudymosi kostiumėlį.

Tenesyje priešais moters vairuojamą automobilį privalo eiti žmogus, nešantis signalinę raudonos spalvos vėliavėlę.

Los Andžele vyras turi teisę mušti savo žmoną odiniu diržu tik tuomet, jeigu diržo plotis neviršija dviejų colių. Jeigu užsigeidžia uždrožti žmonai platesniu diržu, turi gauti jos raštišką leidimą.

Tryliktosiomis mėnesio dienomis, ypač jeigu tai penktadienis, visos juodos vieno Indianos valstijos miestelio gyventojų katės privalo turėti įspėjamuosius varpelius.

Portlendo /Meino valstija/ galite būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu plunksna pakutenate merginai pasmakrę.

Čikagoje pažeisite įstatymą, jeigu pietausite degančiame restorane arba apkabinsite kaimynę be jos sutikimo; Reisine /Vašingtono valstija/ – jeigu žadinsite miegantį gaisrininką; o Furt Medisono ugniagesiai, kas kartą prieš išvykdami gesinti gaisro, privalo penkiolika minučių pasitreniruoti.

Sent Luiso gaisrininkams draudžiama iš ugnies gelbėti nuogas moteris bei tuos, kurie nespėjo persirengti ir vilki pižamas.

Didelis dėmesys JAV įstatymuose skiriamas gyvūnams. Štai Hartforde /konektikutas/ šunims draudžiama lankyti bendrojo lavinimo mokyklas; San Franciske negalima vedžiotis dramblių be pavadėlio; Poldingo miestelio /Obajo valstija/ policininkai turi teisę įkąsti šuniui.

Meridiane /Masačiusetsas/ verslininkams draudžiama pietų pertraukos metu marširuoti ir mušti būgnus.

Nohalese /Arizonos valstija/ įstatymu draudžiama dėvėti petnešas, o Meno valstijoje – avėti neužsegtus sandalus.

Niujorke laikoma nusikaltimu palikti vitrinoje nuogą manekeną.

Šiaurės Kalifornijoje draudžiama dainuoti neturint klausos bei pešioti plunksnas nuo gyvų žąsų, o moterims – pietų pertraukos metu savo kontoroje maudytis vonioje. Čia įstatymas draudžia vietiniams gyvūnams prisiartinti prie mokyklų, restoranų bei bažnyčių arčiau nei 500 metrų. Ten taip pat draudžiama traukinyje gerti vandenį ir pieną /kitus gėrimus – galima/. Šioje valstijoje daugiau kaip pusantro šimtmečio gyvavo įstatymas, kad gyventojas, laikąs savo namuose spąstus pelėms gaudyti, privalo turėti medžiotojo bilietą.

Kalifornijos, Oklahomos, Aidaho valstijose bei Šiaurės Dakotoje draudžiama kapinėse gaudyti paukščius.

Kentukyje moterys, vilkinčios maudymosi kostiumėlius, turi teisę vaikštinėti automagistrale tik tuomet, jeigu yra lydimos dviejų kariškių arba rankoje nešasi vėzdą. Tačiau šis apribojimas negalioja moterims, sveriančioms daugiau nei 200 svarų /80 kilogramų/.

Šiaurės Karolinos įstatymas draudžia arti … drambliu.

Floridoje netekėjusios merginos sekmadieniais negali šokinėti su parašiutu.

Alabamos valstijoje vairuotojui neleidžiama vairuoti automobilio užsirišus akis.

Majamyje negalima važinėtis riedlente policijos nuovadoje.

Vermonte moterys, norinčios nešioti dirbtinius dantis, turi gauti raštišką savo vyro leidimą.

Anglų įstatymas, priimtas 1313 m. , iki šiol tebeleidžia į parlamentą atvykti apsitaisius riterio drabužiais.

Anglijoje nuo Georgo I laikų draudžiamas paprastų naminių gyvūnų kergimas su valdančiosios dinastijos narių gyvūnais. Šioje šalyje iki šiol veikia XV a. priimtas įstatymas kovoti su “žydriųjų“ landynėmis. Jis draudžia dviems vyrams mylėtis, jei name yra dar vienas vyriškos lyties atstovas. Taip pat veikia įstatymas, draudžiantis vyresniems nei 10 metų berniukams žiūrėti į plikus manekenus.

Nuo karaliaus Eduardo VI laikų /jis valdė Angliją 1547-1553/ karaliaus pavaldiniams įsakyta kiaušinį lupti nuo bukojo galo.

XVII a. įstatymas, kuris veikia iki šiol Anglijoje, vyrams draudžia mušti savo žmonas nuo vakaro devintos iki ryto šeštos valandos, nes “sukeltas triukšmas gali sutrikdyti kaimynų ramybę“.

Vienintelis įstatymas, kuris niekuomet nebuvo pažeistas, buvo viduramžiais Anglijoje išleistas įsakas, draudžiantis alchemikams paprastus metalus paversti auksu ir sidabru.

Londono taksi draudžiama vežioti pasiutlige užsikrėtusius šunis arba lavonus. Taip pat draudžiama stabdyti taksi, jei sergate maru.

Italijoje galioja įstatymas, draudžiantis semti iš jūros vandenį ir neštis jį namo, nes iš jo galima išgauti druską. O tai jau būtų kontrabanda.

Ruandoje moterims griežtai draudžiama imituoti gaidžio giedojimą.

Australijos įstatymų kūrėjai savo tautiečiams griežtai draudžia vaikščioti gatvėmis veidus išsitepus batų tepalu.

Izraelyje sekmadieniais draudžiama šnypštis nosį.

Škotijos gyventojams draudžiama laistyti pieveles tuo metu, kai lyja lietus. Čia sekmadieniais fermeriams draudžiama žvejoti ir svarbiausia – nusirengti karvių akivaizdoje. Šioje šalyje veikia įstatymas, nurodantis namų savininkams įsileisti į namus visus, besiprašančius į tualetą.

Norvegijoje katės ar šuns šeimininkas, nusprendęs sterilizuoti /moteriškos lyties/ augintinę, turi pateikti jos sutikimą raštu. Tačiau kastruoti šunis ar katinus be jų sutikimo nedraudžiama.

Šveicarijoje sekmadieniais draudžiama naudoti vėjų pjaunamąsias ir džiauti skalbinius.

Prancūzijos radijo statys įpareigotos sekti, kad nuo 8 iki 20 valandos eteryje skambėtų 70 proc. prancūzų muzika.

Prancūzijoje uždrausta kiaulę pavadinti Napoleonu.

Danų vairuotojai, prieš pradėdami važiuoti automobiliu, turi patikrinti žibintus, stabdžius, vairą, rankinį signalą. Paskui, išlipę iš automobilio, privalo įsitikinti, ar po pakaba nežaidžia vaikai, ir tik tada gali sėsti į automobilį ir pajudėti iš vietos. Kelyje sutikęs arklį, automobilio vairuotojas privalo sustoti ir uždengti automobilį specialiu apklotu.

Bermuduose negalima su lagaminu lipti į visuomeninį transportą.

Kanadoje tramvajų vairuotojams negalima valgyti česnakų.

Suomijoje norintys susituokti jaunikis ir nuotaka turi mokėti skaityti.

Indijoje vaikai nuo 15 metų gali būti uždaryti į kalėjimą už nusirašinėjimą egzamino metu.

Singapūre, jei patenkinus gamtinius poreikius tualete nenuleidžiamas vanduo, skiriama bauda arba net uždaroma į kalėjimą.

Nuotraukoje: Robinzonas Kruzas, kuriam nereikėjo jokių įstatymų, kol gyveno negyvenamoje saloje.

2012.04.21

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *