Kiek kartų Rusijos karo lėktuvai pažeidė tarptautines taisykles?


(Reagavimo į orlaivius prie Baltijos valstybių sienų duomenys 2016 10 03 – 2016 10 09)

Spalio 3-9 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai dvidešimt kartų kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių.

Spalio 4 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį skridusį Rusijos Federacijos orlaivį IL-20. Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, tačiau skrido be įjungto atsakiklio.

Spalio 5 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros pakilusį iš Kaliningrado srities ir sugrįžusį į Kaliningrado sritį skridusį Rusijos Federacijos orlaivį IL- 20. Orlaivis skrido be suderinto skrydžio plano, nepalaikė ryšio su skrydžių valdymo centrais ir skrido be įjungto atsakiklio.

Spalio 6 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros skridusius Rusijos Federacijos orlaivius dešimt kartų:

– Orlaiviai Su 27 aštuonis kartus kilo iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies ir grįždavo į RF žemyninę dalį. Orlaiviai skrido be suderinto skrydžio plano, nepalaikė ryšio su skrydžių valdymo centrais ir skrido be įjungtų atsakiklių.

– Orlaivis An26 skrido iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, tačiau skrido be įjungto atsakiklio.

– Orlaivis Su27 kilo iš Kaliningrado srities ir grįžo į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be suderinto skrydžio plano, nepalaikė ryšio su skrydžių valdymo centrais ir skrido be įjungto atsakiklio.

Spalio 7 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros skirdusius Rusijos Federacijos orlaivius septynis kartus:

– Orlaivis An 26 skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido be suderinto skrydžių plano, be įjungto atsakiklio, tačiau palaikė ryšį su skrydžių valdymo centrais.

– Orlaiviai Su 27 tris kartus kilo iš Kaliningrado srities ir grįždavo į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be suderinto skrydžio plano, nepalaikė ryšio su skrydžių valdymo centrais ir skrido be įjungto atsakiklio.

– Orlaivis Su 24 skrido iš Kaliningrado srities ir sugrįžo į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be suderinto skrydžio plano, nepalaikė ryšio su skrydžių valdymo centrais ir be įjungto atsakiklio.

– Orlaivis Il 20 skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžio valdymo centrais palaikė, tačiau skrido be įjungto atsakiklio.

– Orlaivis An 12 skrido iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, tačiau skrido be įjungto atsakiklio.

Spalio 8 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros skridusį iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį orlaivį An-12. Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, tačiau su išjungtu atsakikliu.

Informacijos šaltinis – Lietuvos krašto apsaugos ministerija.

2016.10.12; 09:09

print