LGGRTC išleido knygą „Sibiro madona”


Sibiro madona

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido knygą „Sibiro madona“, sudarytą autentiškų tremtinių liudijimų pagrindu (sudarytoja – Birutė Panumienė). Per vienos nedidelės tremties vietos – miško kirtimo punkto Korbiko (Krasnojarsko kr.) – prizmę atspindima daugumos ištremtų ir įkalintų Lietuvos žmonių jausena.

Tai knyga apie stiprią tikėjimo reikšmę, ištveriant ištikusią tragediją – prievartinį atskyrimą nuo tėvynės. Politinio kalinio Jono Maldučio 1955 m. išdrožta Švč. Mergelės Marijos skulptūra, kaip bendras paminklas visoms tremties ir kalinimo aukoms, buvo vienintelė tokia visame Sibire.

2010 m. skulptūra pargabenta į Lietuvą ir po sudėtingo restauravimo 2018 m. sausio 13 d. pašventinta Vilniaus arkikatedros bazilikos Tremtinių koplyčioje. Tų pačių metų rugsėjo 22 d. ją pagerbė popiežius Pranciškus.

Pateikiame kelias knygos ištraukas:

Iš skulptoriaus brolio, tremtinio Juozo Maldučio atsiminimų:

„Jonas iš pradžių buvo kalinamas Archangelsko srityje. Ten buvo žiauru. Jis kalėjo ne su politiniais, o su kriminaliniais. Buvo jau atsisveikinimo laišką parašęs. Bet 1950-aisiais jį perkėlė į Irkutsko sritį, į Vichorevką.  <…>

…Moterys pradėjo prašyti, kad Jonas išdrožtų Mariją. Jos paveiksliuką kažkas turėjo maldaknygėje.

Julius Lukys parvilko traktoriumi iš miško storą pušį. Reikėjo instrumentų, nebuvo nieko, tiktai kirvis. Kažkokius įrankius jam padarė netoliese gyvenęs kalvis Juozas Katilevas.

Jonas Mariją dirbo ne viešai – užsidarydavo, kad žmonės aplink nevaikščiotų ir netrukdytų, sakė: „Jeigu dirbi, tai visos kitos mintys turi dingti.“

Išdrožė Mariją ir pastatė Korbiko kapinaitėse. Paminklas ne kam nors vienam, bet visiems ten palaidotiems, visiems tremtiniams.“

Iš 1941 metų tremtinio, skulptūros pargabenimo iniciatoriaus ir vykdytojo Rimvydo Racėno teksto:

„Skulptūra nebuvo antkapinis paminklas. Tai labai aukšto meninio lygio, didelio sakralinio įtaigumo, malonios veido išraiškos Madonos statula, išdrožta su tokia meile ir taip preciziškai, kad buvo matyti net raukšlelės ant rankų. Tai tikėjimo ir vilties, Tėvynės ilgesio ir lietuviškų tradicijų saugojimo simbolis, globos ir užtarimo prašančių vargšų tremtinių paguoda. <…>

Daugelis tremtinių, kurių artimieji mirė Sibire, niekada neras jų kapų. Net nesužinos, kokioje pievoje, o gal šiukšlyne, jie užkasti. Šis paminklas yra vienintelis autentiškas jų skausmo liudininkas. Kenotafas be vardų…

2018 m. rugsėjo 22 d. popiežius Pranciškus vizito Lietuvoje metu lankėsi Vilniaus arkikatedroje. Tremtinių koplyčioje pagerbdamas Švč. Mergelę Mariją, kurios įvaizdį čia sukuria iš Sibiro pargabenta skulptūra, padėdamas prie jos gėlių, pasimelsdamas ir paliesdamas ją, pagerbė visų nuo sovietų okupacijos nukentėjusiųjų kančias ir priminė pasauliui, kad žmonija turi mokytis iš klaidų ir eiti į priekį jų nekartodama.“

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2021.02.10; 14:10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *