Lietuva išleido dvi euroobligacijų emisijas ir pasiskolino 1,5 mlrd. eurų


Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. eurų išleisdama iš karto dvi (10 ir 20 metų trukmės) euroobligacijų emisijas po 750 mln. eurų ir atvertė naują puslapį šalies skolinimosi praktikoje.

„Lietuva didelę sumą ilgam laikotarpiui, leisdama iš karto dvi emisijas, skolinosi pirmą kartą. Tokį sprendimą lėmė investuotojų pasitikėjimas ir mūsų skolos valdymo strategija. Ilga skolinimosi trukmė leis tolygiau paskirstyti skolos grąžinimo srautus ir ilgesnį laiką naudotis patraukliomis finansavimosi sąlygomis. Žemos palūkanų normos padės pigiau refinansuoti ankstesnę skolą, o atsilaisvinusias lėšas galėsime skirti visuomenės reikmėms“, – sakė finansų ministras Rimantas Šadžius.

750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 1,25 proc. metinių palūkanų. Be to, tai didžiausia tokios trukmės vienu platinimu euro rinkoje išleista emisija (iki šiol daugiausia 10-čiai metų vienu kartu buvo pasiskolinta 600 mln. eurų). Euroobligacijos išplatintos 1,366 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,923 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2015 m. spalio 22 d. ir išperkamos 2025 m. spalio 22 d.

750 mln. eurų nominalios vertės 20 metų emisija ypatinga tuo, kad tai pirmoji tokios trukmės euroobligacijų ir antroji tokios trukmės vertybinių popierių emisija per mūsų šalies skolinimosi praktiką*. Už ją Lietuva mokės 2,125 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 2,158 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,469 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2015 m. spalio 22 d. ir išperkamos 2035 m. spalio 22 d.

Pasiskolintomis lėšomis užtikrinamas lėšų rezervas 1 mlrd. eurų vertės euroobligacijų emisijai (už ją mokamos 3,75 proc. metinės palūkanos) išpirkti 2016 m. vasario 10 d. Šiomis lėšomis taip pat bus finansuojamas biudžeto deficitas.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Barclays“, „BNP Paribas“ ir HSBC bankai.

* – pirmą kartą Lietuva dvidešimčiai metų skolinosi praėjusių metų gegužę Vokietijos rinkoje dvišalių derybų būdu. Tada buvo išplatinta 185 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisija, už kurią mokamos 3,43 proc. metinės palūkanos.

XXX

Šis pranešimas ar jo kopijos negali būti daromos ir tiesiogiai ar netiesiogiai platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Kanadą ar Japoniją. Šis pranešimas nėra pasiūlymas ar kvietimas parduoti vertybinius popierius, nėra prašymas siūlyti pirkti ar įsipareigoti pirkti perdavimas; šis pranešimas (ar bet kuri jo dalis) ar jo išplatinimo faktas negali sudaryti sandorio pagrindo ir juo negali būti remiamasi siejant jį su kokiu nors sandoriu. Siūlymas ir šio pranešimo platinimas bei kita informacija, susijusi su listingavimu ir siūlymu atitinkamose jurisdikcijose, gali būti ribojami teisės aktų, todėl asmenys, gavęs čia minimą dokumentą ar susijusią informaciją, turėtų būti informuoti apie tokius apribojimus bei jų laikytis. Šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia minimi vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV ar JAV asmenų (kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas)) sąskaita ar naudai be registravimo ar išimties registravimui Vertybinių popierių įstatyme. Emitentas neregistravo ir neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti euroobligacijas JAV.

Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) profesionaliems investuotojams pagal 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. redakcijos (toliau – Finansinio reklamavimo įstatymas) 19(5) straipsnį ir (iii) aukštos grynosios vertės subjektams ir kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinio reklamavimo įstatymo 49(2) straipsnį (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“).

Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.

Informacijos šaltinis – Finansų ministerijos Viešųjų ryšių skyrius.

2015.10.16; 06:40

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *