Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas


Gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyks tarptautinė mokslinė edukologijos mokslininkų konferencija „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“.

Konferencijos dalyviai diskutuos trimis šios temos kryptimis: gilinsis į mokymosi priemonių kūrimo ir naudojimo teorinius / metodologinius aspektus, nagrinės mokymosi priemonių įvairovę, jų rengimo ir naudojimo galimybes ir aptars, kokios yra mokymosi priemonių kūrimo ir naudojimo patirtys aukštojoje mokykloje.

LEU Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos katedros vedėjas doc. dr. Linas Jašinauskas sako, kad pastaraisiais metais labai daug diskutuojama apie bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių turinio kokybę. „Susitikimuose Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje, Ugdymo plėtotės centre  ar Švietimo aprūpinimo centre mokslininkai, ugdymo turinio specialistai, švietimo politikai, vadovėlių autoriai, leidėjai ir mokytojai pasigenda sistemingų vadovėlių ir kitų mokymosi  priemonių tyrimų. Būtina tobulinti šiuo metu šalyje veikiančią vadovėlių turinio vertinimo ir aprūpinimo jais sistemą, organizuoti mokymus apie inovatyvių mokymosi priemonių rengimą ir naudojimą ugdymo procese“, – sako L. Jašinauskas, nuo 2005 m. pradėjęs gilintis į šią sritį ir dalyvavęs Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro vykdomose veiklose, susijusiose su vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo jais sistemos tobulinimu.

Jis pabrėžia, kad nuoseklių ir sistemingų vadovėlių tyrimų be atskirų mokslininkų iniciatyvos, pavienių Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymų Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo ir nebuvo vykdoma.

Konferencija sulaukė mokslininkų iš Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Vokietijos. Joje studentų kūrybinės savirealizacijos problemas aptars Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinio universiteto rektorius prof. habil. dr. Andrei Karolis. Mokymosi medžiagos diferencijavimo klausimus vadovėliuose nagrinės žymiausias šių dienų vadovėlių tyrinėtojas iš Tartu universiteto ir tarptautinės asociacijos IARTEM (International Associationfor Researchin Textbooksand Educational Media) tarybos narys prof. habil. dr. Jaanas Mikk‘as. Įžvalgomis apie šiuolaikines mokymosi priemones, metodinę struktūrą dalysisEuropos mokomosios literatūros leidėjų grupės atstovė Helga Holtkamp. 

LEU mokslininkai nagrinės fundamentinius mokymosi priemonių kūrimo pagrindus. Prof. habil. dr. Elvyda Martišauskienė savo pranešime akcentuos, kad vadovėlis ugdymo procese – tik viena iš priemonių. Jis niekada neatstos mokytojo. O pedagogė, švietimo konsultantė ir mokytojo veiklos vertintoja Liuba Stankevičienė sako, kad vadovėlis jau ne mokymosi šaltinis, o tik pagalbininkas nekūrybiškam mokytojui. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė teigia, kad mokytojas turi ieškoti ne vadovėlių, o kaupti naujų metodų arsenalą, keisti savo požiūrį. „Taikomi metodai ir tikslai nebetinka Z kartos vaikams“,  – sako ji.

Sąsajas tarp vadovėlio, mokymosi priemonių kokybės ir humanistinės ugdymo paradigmos atskleis doc. dr. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė. Prof. dr. Ona Monkevičienė ir prof. dr. Loreta Žadeikaitė aptars mokymosi priemonių modeliavimui aktualius kompetencijų ugdymo aspektus.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“ vyks gruodžio 4 d. LEU (Studentų g. 39, Vilnius). Konferencijos pirmininkai: prof. habil. dr. akademikas Algirdas Gaižutis (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Andrei Karolis (Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinis universitetas). Konferencijos pirmininko pavaduotojai: prof. dr. Ona Monkevičienė (Lietuvos edukologijos universitetas), dr. Saulius Žukas (leidykla „Baltos lankos“), Daiva Bartninkienė (leidykla „Šviesa“), Giedrius Vaidelis (Ugdymo plėtotės centras).

Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakultetas konferenciją rengia kartu su Baltarusijos Gardino Jankos Kupalos vardo valstybiniu universitetu, Ugdymo plėtotės centru, „Baltų lankų“ ir„Šviesos“ leidyklomis.

Milena Puchova yra Lietuvos edukologijos universiteto ryšių su visuomene skyriaus specialistė.

2014.12.04; 05:18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.