Naujoji Helsinkio grupė – kas ji?


Mokytojų protestas. Vytauto Visocko nuotr.

Naujosios Helsinkio grupės Lietuvos piliečių konstitucinėms teisėms ginti Steigimo deklaracija

Apginkime LGGRTC direktorių Adą Jakubauską. A.Jakubauską palaikantys mitinguotojai prie Seimo. Slaptai.lt nuotr.

Mes, pasirašiusieji šį visuomeninės grupės, pagal savo esmę ir pavadinimą – Naujosios Helsinkio grupės – steigiamąjį dokumentą,

suprantame, kad demokratija ir prigimtinės žmogaus teisės nėra visiems laikams be kiekvienos naujos kartos apsisprendimo duotos; jos gali būti išsaugotos tik tuomet, jei nuolat bus rūpinamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apibrėžtų teisių paisymu ir gynimu,

esame susirūpinę dabartiniais antidemokratiniais procesais Lietuvoje ir visame pasaulyje, kai, prisidengiant Lietuvos žmonių nenoru priimti kitų šalių abejotinos pažangos pokyčius, visuomenės sveikatos, viešojo saugumo ar kitais pretekstais, vis dažniau paminamos pamatinės universalios humanistinės vertybės, visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bei suverenių demokratinių šalių konstituciniai principai,

esame įsitikinę, jog šios vertybės atsidūrė pavojuje net ir tose šalyse, kurios iki šiol buvo laikomos asmens orumo, teisinės valstybės bei demokratijos bastionais, o po liberaliosios demokratijos vėliavomis vis plačiau ir aktyviau brukami asmens ir tautų totalinės kontrolės technologijos bei diktato metodai, kurių pobūdį atpažįstame iš sovietinio laikotarpio patirties.

Protesto mitingas. Vytauto Visocko nuotr.
Mitingas, kurio dalyviai reikalauja apginti lietuvių kalbą. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Remdamiesi 1975 m. Helsinkyje pasirašytu „Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje Baigiamuoju Aktu“ ir visų sovietų okupaciniu laikotarpiu veikusių ir žmogaus bei tautų teises gynusių Helsinkio grupių pavyzdžiu, steigiame šią viešo veikimo grupę.

Naujosios Helsinkio grupės siekiai:

žadinti Lietuvos piliečių ir tarptautinį sąmoningumą bei atsakomybę, kuriant bendrą gėrį ir demokratinę ateitį, tirti ir viešinti neteisėtus konstitucines piliečių laisves ir tarptautines konvencijas pažeidžiančius valdžios galių veiksmus, skelbti faktus apie informacijos ir saviraiškos laisvės, viešų susirinkimų ir protestų neteisėtą ribojimą, represijas, kėsinimąsi į asmens nuosavybę ir privatumą, tikėjimo ir pažiūrų laisvę, piliečių ir jų grupių lygybę prieš įstatymą, šeimos, kultūros ir gamtos vertybes bei kitą piktnaudžiavimą valdžia.

Savo veiklai pasitelksime pripažintus specialistus ir ekspertus, bendradarbiausime su kitomis, pilietinius interesus atstovaujančiomis šalies ir užsienio organizacijomis bei tarptautinėmis institucijomis

Tikėdami, kad geros valios principas kaip pasitikėjimo ir vienybės pagrindas vėl pasitarnaus Lietuvai, kviečiame bendradarbiauti visus, pritariančius šiai deklaracijai.

2021.09.16; 08:00

/PARAŠAI/  

1.        

Arlauskas

Saulius

teisės filosofas, pedagogas, MRU profesorius

 

2.        

Baranauskas

Tomas

hum. m. dr., istorikas, istorijos populiarintojas, publicistas

 

3.        

Čepaitienė

Rasa

Hum. m. dr., kultūros istorikė, publicistė

 

4. 

Genzelis

Bronius

Kovo 11 akto signataras, filosofas

Sutiko būti garbės nariu

5.        

Karčiauskaitė – Lago

Jurga

publicistė, menininkė

 

6.        

Kundrotas

Marius

politologas, publicistas

 

7.        

Merkys

Gediminas

Habil. soc. m. dr., edukologas ir sociologas

 

8.        

Vasiliauskaitė

Nida

hum. m. dr., publicistė, filosofė

 

9.        

Grigas

Romualdas

profesorius, akademikas, sociologas, tautotyrininkas

Sutiko būti garbės nariu

10.    

Drungytė

Erika

poetė, vertėja, literatūros kritikė

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.