Paroda „Tikėjimas ir Laisvė”


Parodos TIKĖJIMAS ir LAISVĖ eksponatas

2021 m. Laisvės premijos laureatais Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė tris pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bendradarbius: 1983–1989 metų leidinio redaktorių, Telšių vyskupą emeritą Joną Borutą SJ, šio leidinio leidėjas ir bendradarbes Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuoles seseris Juliją Bernadetą Mališkaitę SJE ir Gerardą Eleną Šuliauskaitę SJE.

Pagerbiant 2021 metų Laisvės premijos laureatus, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus darbuotojai parengė parodą „TIKĖJIMAS IR LAISVĖ: Laisvės premijos laureatai – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendradarbiai. 

Parodoje, skirtoje 2021 metų Laisvės premijos laureatams – pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bendradarbiams – pristatomos nuotraukos nušviečia jų dalyvavimą Lietuvos neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo judėjime, kovą už žmogaus teises Lietuvos okupacijos metais ir veiklą nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.

Parodoje eksponuojamos nuotraukos yra saugomos Lietuvos Respublikos Seimo archyve, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos archyve, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, Centrinės Europos jėzuitų provincijos Vilniaus archyve, Kauno arkivyskupijos muziejaus archyve, žurnalo „Artuma“ archyve, Šventojo Sosto dienraščio „L’Osservatore Romano“ archyve, asmeniniuose seserų Julijos Bernadetos Mališkaitės SJE, Gerardos Elenos Šiuliauskaitės SJE archyvuose, Evgenios Levin, Andriaus Navicko, Nijolės Sadūnaitės, kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, monsinjoro Alfonso Svarinsko, Gražinos Gajauskaitės, Andriaus Petrulevičiaus, Romualdo Požerskio, Tomo Vyšniausko archyvuose.

Fotografijų autoriai: Džoja Gunda Barysaitė, Juozas Bruzga, Robertas Dačkus, Kostas Kajėnas, Evgenia Levin, Juozas Lukoševičius, Gintaras Mačiulis, Andrius Petrulevičius, Olga Posaškova, Romualdas Požerskis, Gediminas Svitojus, Povilas Vaitkus, Tomas Vyšniauskas, kun. Juozas Zdebskis, Algimantas Žižiūnas.

Paroda Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (Aukų g. 2A, Vilnius) eksponuojama nuo š. m balandžio 6 d. iki gegužės 22 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Informacijos šaltinis – LGGRTC

2022.04.07; 02:00

print