Parodykite pasaulyje valstybę, kuri savo pilietį sutraiškė Rusijos FSB rankomis?


Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) savo ataskaitiniame susirinkime 2013 m. balandžio 6 d. priėmė rezoliuciją "Kas įgaliojo Lietuvos VSD ir Generalinę prokuratūrą įsijungti į karą Čečėnijoje Rusijos pusėje ir dirbtinai formuoti Lietuvos užsienio politiką?", kurią išsiuntė Prezidentei, Seimo pirmininkui ir Generaliniam prokurorui. Štai ji:

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga (LLKS), kovojusi prieš vokišką ir sovietinę okupacijas, palaikanti visas išsilaisvinančias nuo okupacijų tautas, solidarizuojasi su Čečėnijos laisvės kova, palaiko čečėnų tautos siekius, priešinasi bet kokiam trukdymui minimoje kovoje.

Sukurpta Lietuvos pilietei E. Kusaitei byla, kaltinant ją ketinimu įvykdyti teroristinį aktą prieš Rusijos ar jos statytinės valdžios Čečėnijoje karinę struktūrą, yra kolaboravimo su Lietuvai nedraugiška šalimi bei išdavystės čečėnų tautos laisvės siekiui aktas.

E. Kusaitės teroriste laikyti negalima, nes Maskvos ir Čečėnijos nesutarimai jau tęsiasi nuo seno ir tai nėra siejama su terorizmu, ką yra patvirtinę daugelis tarptautinių organizacijų. 2000 m. vasario 24 d. JAV Senato rezoliucija ,,Taikus konflikto Čečėnijoje sprendimas“ tvirtina: ,,/…/ Čečėnijos žmonės turi įstatyminę teisę gintis nuo Rusijos Federacijos Vyriausybės jėgos naudojimo /…/ Paremti Jungtinių Tautų Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės kvietimą atlikti Rusijos kariuomenės Čečėnijoje įvykdytų karo nusikaltimų tyrimą.“

Pažymėtina, kad Lietuvos Seimas yra priėmęs 10 rezoliucijų ir pareiškimų čečėnų teisių gynimo klausimais.

Šiuo metu E. Kusaitei be pagrindinės bylos yra iškeltos dar 4 bylos. Tai Lietuvos teisėje negirdėtas, jau istorinis Lietuvos teisinės sistemos gėdos atvejis. Beje, E. Kusaitei jau priskaičiuota piniginių baudų ir teismo išlaidų apie 20 tūkst. litų. Pagrindinėje byloje kaltinimai suformuluoti akivaizdžiai provokaciniais ir neteisiniais veiksmais.

Pati ikiteisminio tyrimo pradžia net nebuvo siekis išaiškinti nusikaltimą, o jį imituoti. E. Kusaitė VSD buvo „globojama“ nuo 13 metų ir labai panašu, jog buvo rengiama tam, kad ją demaskavus, būtų pateisinta Lietuvos VSD kovos su terorizmu veikla, tokios veiklos finansavimas.

Faktiškai, pagal kaltinimo formulavimą, prokuratūra E. Kusaitę kaltina terorizmu Rusijos karinėje bazėje, o tokios veikos tokiame objekte, kaip karinės diversijos, nenumato tarptautinė terorizmo konvencija. E. Kusaitė tokiu atveju turėtų būti laikytina tarptautinėje teisėje legalizuota kombatante ir už karo veiksmus nebaustina.

LLKS nariai, susirinkę Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, VSD, prokuratūros ir teismų veiksmus E. Kusaitės atžvilgiu nepasitiki, laiko niekiniais, neteisėtais, kolaboruojančiais su Rusijos FSB ir iki šiol neregėtu Lietuvos teisinės sistemos kompromitavimu. Pakanka priminti, kad Rusijos FSB veikloje yra įstatymiškai įteisintas žmonių žudymas užsienyje.

Įvertinus tai, kad VSD vadovo pavaduotojas R. Vaišnoras, VSD antiteroristinio skyriaus vadovas A. Paukštė, prokurorai J. Laucius ir M. Dūda savavališkai susidėjo su tarptautine nusikalstama organizacija – Rusijos FSB, atvirai parodė savo teisinę, politinę, istorinę ir moralinę sąmonę, reiškiančią Lietuvos valstybinės ir humanitarinės nuostatos krizinį lūžį, atvirą piktnaudžiavimą tarnybiniais įgaliojimais, negali dirbti valstybinio darbo ir turi būti atleisti.

Generalinės prokuratūros veiksmai šios bylos eigoje parodo, kad jie visuomenę laiko mankurtais ir elgiasi absoliučiai be jokios atsakomybės ir kontrolės. Pažymėtina, kad generalinis prokuroras D. Valys nesuvokia situacijos ir jos nevaldo, todėl kelia abejones dėl savo valstybinės kompetencijos, juo labiau, kad į jį tuo reikalu ne kartą buvo kreiptasi. Jeigu ne Rusijos FSB ir Rusijos teisės doktrinos prisiėmimas ir įtraukimas į Lietuvos teisinę sistemą, E. Kusaitės bylos visiškai nebūtų.

Parodykite pasaulyje valstybę, kuri savo pilietį sutraiškė niekingos Rusijos FSB rankomis? Lietuva parodė pavyzdį, kuris privalo būti įvertintas ne tik morališkai, bet ir teisiškai.

Kadangi rezoliucija pagrindinai lietė konkrečius, susirinkimo manymu, prokuratūros neteisėtus veiksmus, baigėsi klaustuku, todėl LLKS laukė generalinio prokuroro atsakymo, o ne jam pavaldaus Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Raimondo Petrausko atsirašinėjimui prilygstančio atsakymo.

Deja, – visiškai ne į rezoliucijoje iškeltus klausimus. Šiame laiške tik aiškinama, kad Eglės Kusaitės baudžiamosios bylos ikiteisminiai tyrimai yra baigti, bylos perduotos teismui, o prokuratūra neturi teisės vertinti ikiteisminio tyrimo metu atliktų veiksmų ir priimtų sprendimų bei pagrįstumo teismo nagrinėjamose baudžiamosiose bylose, kadangi šios aplinkybės esančios teisminio nagrinėjimo dalykas.

Suprask, – VSD ir prokuratūros veikėjai galėjo savivaliauti ir savivaldžiauti, tačiau jų veiksmus neva vertins teismas. Ar tikrai? Juk tiems VSD ir prokuratūros veikėjams bylos neiškeltos, ką jau seniai turėjo padaryti generalinis prokuroras, todėl teismas jų ir neprivalės nagrinėti bei vertinti.

Rezoliucijoje aiškiai išdėstytos E.Kusaitės, kaip teroristės, bylos kurpimo aplinkybės, bei sukurptos jai dar keturios prokuratūros kerštavimui prilygstančios gėdingos bylos su dešimčių tūkstančių litų baudomis. R.Petrausko atsakyme apie tai – nei žodžio.

Atsakyme nėra nei žodžio apie tai, kad VSD vadovo pavaduotojas R. Vaišnoras, VSD antiteroristinio skyriaus vadovas A. Paukštė, prokurorai J. Laucius ir M. Dūda savavališkai susidėjo su tarptautine nusikalstama organizacija – Rusijos FSB, atvirai parodė savo teisinę, politinę, istorinę ir moralinę sąmonę, reiškiančią Lietuvos valstybinės ir humanitarinės nuostatos krizinį lūžį, atvirą piktnaudžiavimą tarnybiniais įgaliojimais.

Visuomenei be prokuratūros ir be teisminių E.Kusaitės bylos narplionių seniai aišku kam ir kodėl, užuot vykdžiusi sau pavaldžių ir nepavaldžių institucijų teisinę priežiūrą, tarnauja generalinė prokuratūra, tačiau kol kas jai čirškauti, kaip tam sušalusiam žvirbleliui šiltame karvės „medaunyke“, regis, gera ir malonu…

Kol katytė iš medaunyko neištrauks ir nesuės… O laikas nelaukia!

2013.05.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *