Poetas Vilius Baltrėnas – Poezijos pavasarėlio 2017 premijos laureatas


Grupė Anzelmo Matučio poezijos pavasarėlio laureatų, apsvarsčiusi penkioliktojo kandidato į šio konkurso laureatus kandidatūrą, siūlo komisijai poetą Vilių Baltrėną…

Poetas V. Baltrėnas jau per trisdešimt metų tyliai rašo jauniesiems skaitytojams ir išleidęs jiems, daugiausia ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, per dvidešimt turiningų, meniškai brandžių knygų knygelių, taip pat penkias lyrikos knygas suaugusiems, parašė libretą vaikų operai „Ežerinis ir karalaitė“, eiliuotus tekstus integruotam dailės vadovėliui „Tišku tašku“(I ir II kn.). Jo tekstais kompozitoriai sukūrė daug dainų. 

Prie poeto Anzelmo Matučio garsiosios Drevės. Trys Poezijos pavasarėlio įvairių metų laureatai šiemetinis Vilius Baltrėnas (pirmas iš kairės), Jonas Linkevičius (trečias), Birutė Švagždienė (ketvirta) ir A.Matučio kūrybos bičiuliai Genovaitė Juknevičienė ir prof. emeritas Jonas Ambrukaitis

Daugelis V. Baltrėno knygų vaikams pasižymi temų įvairove, atitinka jaunųjų skaitytojų poreikius ir galimybes, saviti ir patrauklūs. Itin maloniai nustebino 2017 metais išleistos V. Baltrėno knygos „Po šermukšnio stogeliu“ ir „Asiliuk – tau linksmo skrydžio“. Jos labai gyvenimiškos, poetiškos, gimusios bendraujant su jaunaisiais skaitytojais, eilėraščių iliustratoriais.

Labai teigiamai vertintinas rinkinys „Po šermukšnio stogeliu“, kuriame šviežiai ir įtaigiai apdainuojama Tėvynės gamta, mūsų Lietuva, besiruošianti Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Daugelis eilėraščių tiesiog prašosi melodijos, žavi skambiomis intonacijomis. Kaip ir dera vaikams skirtuose eilėraščiuose, gražiai dera menų dermė: vaikai prisiliečia prie dailės, muzikinių akordų, lietuviško žodžio žavesio, o to itin reikia mūsų mokyklai. Eilėraščių–šedevriukų, tokių kaip „Vyturėli, tavo burtai“, knygoje dešimtys. Juose daug žaismės, išmonės, gyvos dabarties niuansų, žavėjimasis Tėvynės gamta naujas, dinamiškas. Tik gerai pažįstant savo skaitytoją, su juo susidraugavus iliustruojant eilėraščius, galima pasakyti: „GYVENKIM GERUOJU, MYLĖKIM GĖRĮ, DŽIAUKIMĖS SAVO GIMTINE!“

Seniai besidžiaugėme tokia knyga, kurioje būtų tiek vaikų šypsenų, sąmojaus, gyvenimo džiaugsmo. Todėl rekomenduojame komisijai skirti Viliui Baltrėnui A. Matučio poezijos pavasarėlio premiją ir suteikti poetui tos premijos laureato vardą.

A.Matučio poezijos pavasarėlio laureatai:  Stanislovas Abromavičius, Zita Gaižauskaitė, Juozas Nekrošius, Petras Panavas, Zenė Sadauskaitė, Paulina Žemgulytė, Birutė Švagždienė, Jonas Linkevičius

(Iš Rekomendacijos A.Matučio poezijos pavasarėlio premiją skirti poetui Viliui Baltrėnui)

XXX

Gegužės 13 dieną Varėnos viešoji biblioteka sukvietė poezijos mylėtojus į 19-ąją moksleivių poetinės kūrybos šventę „Poezijos pavasarėlis“, kuri tradiciškai nuo 1985 metų vyksta Pauosupės kaime prie vaikų poeto Anzelmo Matučio Drevės.

Šiemet eilėraščių apie Tėvynę, Žemę, Gamtą konkurse dalyvavo 38 jaunieji poetai iš Alytaus, Panevėžio, Prienų, Trakų, Varėnos, atsiuntę 68 poezijos kūrinius. Laureatėmis tapo Džesika Staknytė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos 5klasės mokinė, už eilėraštį „Spalvos“, mokytoja Rasa Speteliūnienė ir Karolina Bujaitė, Trakų rajono Onuškio Donato Malinausko gimnazijos aštuntokė, už eilėraštį „Trispalvė“, mokytoja Asta Bujienė. 

Prie poetų ekspozicijos antrame Drevės aukšte. Dešinėje – ilgametė Drevės ir čia tradiciškai vykstančių Poezijos pavasarėlių globėja Birutė Švagždienė

Laureatus sveikino ir apdovanojimus įteikė Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė. Su gražiais jubiliejais taip pat pasveikino mums svarbius žmones – šventės sumanytoją, keturiolikos pirmųjų „Poezijos pavasarėlių“ organizatorę Birutę Švagždienę ir knygos apie A. Matutį „Po girią vaikščiojo poetas“ autorių Joną Linkevičių. Pastarasis prisipažino esąs Drevės žmogus, nes lankosi čia nuo 1970-ųjų, o nuo 1985-ųjų, mirus A. Matučiui, Lietuvos rašytojų sąjungos įpareigotas puoselėti poeto atminimą, tą darąs iki šiol.

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygas šventės dalyviams dovanojo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Varėnos skyriaus atstovai Marijonas Čapkovskis ir Ąžuolas Kuprys.

Antroji šventės dalis vyko geriant dvidešimt septynių žolelių arbatą, paruoštą pagal vaikų bičiulio A. Matučio receptą, dalijantis prisiminimais apie ankstesnes poezijos šventes, grožintis Pauosupio gamta, klausantis Uosupio čiurlenimo, apžiūrint atnaujintą Drevę, bandant pereiti į kitą upelio pusę dar paties A. Matučio padarytais „Laumės“ lieptais

(Iš Daivos Armonienės reportažo)

XXX

Noriu pasigirti, kad Anzelmo Matučio poezijos pavasarėlio premijos laureatas Vilius Baltrėnas – mano kurso draugas. Labai gabaus kurso, kuriame buvo daug talentingų žmonių, palikusių ryškų pėdsaką Lietuvos mokslo, meno ir visos mūsų tautos kultūros istorijoje. 2014-aisiais mes išleidome atsiminimų knygą „Lituanistai. 1957-1962 m.m. Vilniaus universiteto studentų lituanistų atsiminimai“. Vilius Baltrėnas čia prisimena studijų laikus, kurso draugus, pasakoja apie savo gyvenimą ir darbus iki šių dienų („Žodžiai: iš dienų, į kurias nebesugrįšim“).

Studentas „druskininkietis Romas Sadauskas, anuomet nuskubėjęs į žurnalistines tobulybes, rodos, antraisiais studijų metais pristatęs Universiteto studentų laikraštyje pluoštą mano eilėraščių „Iš lyrinio dienoraščio“, kilniadvasiškai pavadino autorių „tyliai, bet rimtai ieškančiu…“ Taigi… O tebeieškau ir iki šiol…“, – mūsų atsiminimų knygoje rašo poetas Vilius Baltrėnas. Tebeieškok, mielas Viliau, Tau gerai sekasi.

Vytautas Visockas

XXX

Nuotraukas atsiuntė Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių organizatorė Indrė Kondratavičienė.

Parašai po nuotraukomis:

Kalba Poezijos pavasarėlio 2017 laureatas poetas Vilius Baltrėnas

Koncertuoja vaikai

Poezijos pavasarėlio žiūrovai

Garsioji poeto Anzelmo Matučio Drevė

Poetas Vilius Baltrėnas su Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskiene

Prie simbolinio sosto. Iš kraštų – A.Matučio artimieji: poeto sūnūs Vytas ir Valius, ant rankų – proanūkis. Tarpu artimųjų – šiemetinis ir ankstesni laureatai (iš kairės): Vilius Baltrėnas, Zita Gaižauskaitė, Jonas Linkevičius ir Zenė Sadauskaitė

Koncertuoja moksleiviai

Prie simbolinio laureatų sosto: poetas Vilius Baltrėnas su porele moksleivių literatūrinio konkurso laimėtojų

Vaikai prie A.Matučio Drevės

2017.05.20; 16:20

print