Prieš Rusiją nukreiptas terorizmas ne toks pat, kaip – antiamerikietiškas terorizmas


RTVi laidoje “Osoboje mnenije” vėl kalbėjo žymi Rusijos politikė, žurnalistė Valerija Novodvorskaja.

Pagrindinė tema – teroro aktas, surengtas Maskvos tarptautiniame Domodedovo oro uoste.

Politikę, žurnalistę V.Novodvorskają kamantinėjusi laidos vedėja teiravosi, kas gi kaltas, kad Rusijoje įsigali pavojinga tendencija – teroro aktų kas kart daugėja. V.Novodvorskajos mintys apie šiandieninį terorizmą, nuo kurio kenčia ir Amerika, ir Europa, ir Rusija, – pasirodė esančios originalios.

Mano manymu, V.Novodvorskajos pastebėjimai apie priežastis, skatinančias terorizmą, – vertos rimtesnės analizės. Į jos pastabas derėtų įsiklausyti net ir Lietuvos slaptųjų tarnybų vadovams.

Visiems nūnai Lietuvoje žinoma, kaip Lietuvos VSD vadovybė pareiškė, esą čečėnams simpatijų jaučianti lietuvaitė Eglė Kusaitė sumanė susisprogdinti Rusijos sostinėje, keršydama Rusijai neva už pažįstamų čečėnų žūtis. Be abejo, bet koks teroristinis aktas yra neabejotinas blogis, kurio negalima toleruoti ir pateisinti. Nes teroristai žudo ir niekuo dėtus, absoliučiai su karais Šiaurės Kaukaze nesusijusius žmones.

Tačiau, pasak V.Novodvorskajos, nebūtina visų kalčių versti tiems, kurie susiprogdina. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia analizuoti priežastis, kodėl buvo surengtas teroro aktas. Tai – V.Novodvorskajos įžvalga. Aš tik pakartoju, ką kalbėdama akcentavo ši moteris. Buvusi disidentė, žymi žurnalistė pabrėžė, jog pasaulyje egzistuoja dviejų rūšių terorizmas. Omenyje ji turinti sąvokas “vidinis terorizmas” ir “išorinis terorizmas”. Jos įsitikinimu, Rusijos Federacijos teritorijoje musulmonų rengiami teroro aktai kardinaliai skiriasi nuo tų, kuriuos musulmonai rengia prieš Ameriką. V.Novodvorskajos įsitikinimu, Amerikos nekenčiančių teroristų bus visuomet, nes visuomet bus tokių, kurie pavydi Vašingtonui jo gerbūvio, galybės bei demokratijos teikiamų patogumų. Daug kas nekenčia Amerikos, nes Jungtinės Valstijos bent kol kas yra viena iš sėkmingiausiai pasaulyje besivystančių ir itin galingų, įtakingų valstybių. Būtent JAV drausmina chuliganiškai, diktatoriškai, plėšikiškai besielgiančias kitas pasaulio šalis. Taigi prieš Ameriką rengiami teroro aktai yra neišvengiami. Nes ką Amerika bedarytų, ji niekaip neįtiks tiems pasaulio plėšikams, kuriuos ji tramdo, drausmina, baudžia. Išpuoliai prieš Vašingtoną liautųsi nebent tuomet, jei Amerika susinaikintų, išnyktų, ištirptų. Žodžiu, nustotų egzistavusi. Taigi priežasčių, kodėl prieš Ameriką rengiami teroro aktai, Vašingtonas pašalinti negali. Vašingtonas gali nebent deramai saugotis.

O štai prieš Rusiją nukreipti teroro aktai turi konkrečias vidines priežastis. V.Novodvorskajos nuomonė čia buvo kategoriška. Kremlius sukėlė du kruvinus karus Čečėnijoje. Šiaurės Kaukaze išaugo ištisa čečėnų karta, kuri nėra mačiusi taikos. Toji karta nėra nieko regėjusi išskyrus žiaurumus, kraują, bombas ir artimųjų mirtis. Bet kad tie du karai buvo pradėti, kalti visai ne čečėnai – kalta būtent Rusija. Nes Rusija sukėlė tuos karus. Todėl rusams nederėtų stebėtis, kodėl išeiviai iš Šiaurės Kaukazo rengia teroro aktus Maskvoje ar kituose Rusijos miestuose. Pasak V.Novodvorskajos, Kremlius nebūtų užpuolęs Čečėnijos, nebūtų ir teroro aktų, kuriuos nūnai organizuoja Kaukazo musulmonai.

Tada laidos vedančioji pasitikslino, ar tikrai Džocharo Dudajevo, Aslano Maschadovo vadovaujama Čečėnija buvo linkusi taikiai derėtis su Rusija? Ir vėl išgirdo kategorišką disidentės V.Novodvorskajos patikinimą. Ir Dž.Dudajevas, ir A.Maschadovas siekė draugiškų santykių su Rusija, bet būtent tuometinis Kremlius atstūmė taikius Grozno pasiūlymus. Tuometinius Čečėnijos prezidentus ir viceprezidentus Kremlius pakrikštijo teroristais bei terorizmo globėjais. O juk Dž.Dudajevas ir A.Maschadovas Šiaurės Kaukaze siekė įkurti būtent pasaulietinę, su islamiškuoju fundamentalizmu, vahabizmu ar religiniu fanatizmu nieko bendro neturinčią valstybę. Būtent Dž.Dudajevas ir A.Maschadovas visomis išgalėmis stengėsi pažaboti musulmoniškąjį fanatizmą. Ir jiems puikiai sekėsi. Jie Šiaurės Kaukaze kūrė mažytį Vakarų vertybių gabalėlį, paremtą demokratinėmis taisyklėmis.

Dialogą su Maskva čečėnai pradėjo nuo draugystės. Čečėnai pasmerkė GKČP, čečėnai nenuėjo pas reakcionierių Ruslaną Chasbulatovą, čečėnai parėmė Borisą Jelciną… O kuo mes jiems atsidėkojome? Pasiuntėme prieš juos tankus. Rusijos prezidentai šiuos čečėnus nužudė. Šiaurės Kaukaze rusų kariuomenė žudė būtent tuos čečėnus, kurie norėjo gyventi pasaulietinėje valstybėje, nesipykstančioje nei su Rusija, nei su kitomis kaimyninėmis respublikomis. “Todėl šiame regione mes ir turime netvarką, kuri geometrine progresija daugina teroristus”, – įrodinėjo V.Novodvorskaja.

Disidentės įsitikinimu, ciniška dėl teroro akto Domodedove kaltinti šio oro uosto vadovybę ar apsaugininkus. Tikrasis to nutikimo kaltininkas – Rusijos prezidentas ir Rusijos premjeras. Būtent jie savo grobuoniška politika kuria terpę, kurioje teroristiniai išpuoliai – neišvengiami. Pasodinkime ant kaltinamųjų suolo tuos, kurie sukėlė pirmąjį ir antrąjį Čečėnijos karą, pripažinkime, jog Šiaurės Kaukaze esame agresoriai, atsiklaupkime ant kelių ir atsiprašykime čečėnų, ingušų, dagestaniečių, ir nebereikės saugoti nei Domodedovo, nei Maskvos metro, nei teatro “Nord Ost”. Nes niekas nieko nesprogdins. Nebus reikalo keršyti. Tokia buvo laidoje dalyvaujančios viešnios pozicija. Į laidos vedėjos klausimą, ar Kaukazas Rusijos atsiprašymo nepriims kaip silpnumo, V.Novodvorskaja atsakė: “Bent kartą kieno nors atsiprašykime, ir tada pamatysime, kaip viskas susiklostys. Kada mes ko nors atsiprašėme? Kada mes ko nors pasigailėjome? Kada mes pasielgėme tauriai, humaniškai? Aš tokio atvejo neprisimenu. Tad pabandykime. Bent kartą”.

Gilindamasi į terorizmo temą V.Novodvorskaja taip pat pastebėjo, jog “visa laimė, kad dar gruzinai nėra musulmonai”. Rusija privalo džiaugtis, jog gruzinai yra krikščionys. Jei gruzinai būtų buvę musulmonai, tai teroro aktų Rusijos teritorijoje tik daugėtų. Nes gruzinai taip pat, kaip ir čečėnai ar ingušai, turi už ką nekęsti Kremliaus. Rusija labai nusikaltusi Gruzijai. Todėl Dmitrijui Medvedevui ir Vladimirui Putinui tiesiog pasisekė, jog bombų ir minų Maskvos metro ar Maskvos oro uostuose nesprogdina išeiviai iš Gruzijos. Kad Maskvos centre keršydami už nužudytus artimuosius gruzinai nesprogdina jokių sprogstamųjų užtaisų, – ne Rusijos FSB nuopelnas. Čia derėtų sakyti ačiū gruziniškam charakteriui.

V.Novodvorskaja neabejoja, jog Rusijai kada nors vis tiek bus priversta atsiklaupti ant kelių bei atsiprašyti nuskriaustų tautų. Klūpėjimas ant kelių – neišvengiamas. Vokietijos kancleris klūpojo prie Raudų sienos Izraelyje, atsiprašydamas už žydams padarytas skriaudas. Nors dar prieš 50-imt metų toks žingsnis atrodė neįsivaizduojamas. Todėl Rusijos vadovai irgi neišvengs klūpojimo ant kelių.

“Dėl teroristinių išpuolių, kuriuos Rusijoje šiandien rengia musulmonai teroristai, kalta tik ciniška, grobuoniška Kremliaus politika ir mes, eiliniai rusai, nesugebantys priverst Kremliaus elgtis padoriai. Dėl mūsų šalyje sproginėjančių bombų kalti ne musulmonai, ne čečėnai, o mes, rusai, nes mes elgiamės kaip plėšikai ir banditai. Ir čečėnai būtų kvaili, jei nesipriešintų juos teriojantiems plėšikams bei banditams”, – dėstė savo poziciją RTVi laidos “Osoboje mnenije” viešnia V.Novodvorskaja.

Laidos pabaigoje V.Novodvorskaja pastebėjo dar vieną svarbų aspektą. Jos manymu, Rusija negali neleist čečėnams ar ingušams laisvai atvažiuoti į Maskvą ir čia gyventi, kurti verslą, melstis mečetėse. Nes pagal dabartinę Kremliaus logiką Čečėnija yra sudėtinė Rusijos Federacijos dalis. O jei Čečėnija yra Rusijos Federacijos subjektas, vadinasi, čečėnai tokie pat piliečiai kaip ir rusai, gyvenantys Maskvoje, Sankt Peterburege ar Samaroje. Taigi Kremlius neabejotinai grubiai pažeidžia čečėnų tautybės žmonių teises, trukdydamas jiems įsikurti Rusijos didžiuosiuose miestuose. Šiandien Kremlius su čečėnais Maskvoje elgiasi kaip su užsieniečiais.

Tokia laikysena taip pat galima. Tačiau tada reikia pripažinti, jog Čečėnija nėra Rusijos Federacijos teritorija. Ir tada neišvengiamai tektų pripažinti, jog Kremlius, du kartus užpuldamas Čečėniją, okupavo svetimą teritoriją. Žodžiu, abiem atvejais Kremlius elgiasi kaip barbaras.

Rusijai reikia savojo Niurnbergo, kur būtų teisiami savi niekadėjai ir savi nusikaltėliai. Rusijoje jau seniai nėra jokių reformų. Mes apkiautėjome, susitaikėme su tuo, kad toleruojame korupciją, kvailumą, neefektyvią ekonomiką. Mes nebemokame pasinaudoti savo politinėmis teisėmis. Į Maniežnaja aikštę protestuoti susirenka vos keli tūkstančiai, kai turėtų susirinkti mažiausiai trys milijonai. Tik tada Vladimiras Putinas atsitrauks. Tokie buvo apibendrinantys V.Novodvorskajos žodžiai.

Nuotraukoje: Rusijos disidentė, politikė, žurnalistė Valerija Novodvorskaja.

2011.02.20

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *