Rusiškas chuliganizmas


Maiklas Birnbaumas / The Washington Post

“Vieną vakarą karinėje oro pajėgų bazėje, kur NATO naikintuvų lakūnai nenuleidžia akių stebėdami, ar nesiartina Rusijos kariniai orlaiviai, buvo nuolat skelbiamas pavojaus signalas – rusų naikintuvai be paliovos artinosi prie NATO oro erdvės…“

Taip praneša „The Washington Post“ žurnalistas Maiklas Birnbaumas iš Estijos karinės bazės Amari.

Tą vakarą prie NATO oro erdvės buvo priartėję 13 rusų karinių orlaivių, ir kitą rytą tiek Suomijos, tiek Estijos valdžia pranešė, kad į NATO oro erdvę vis tik buvo įsiveržta.

Minėtas leidinys praneša, kad prezidentinių rinkimų JAV išvakarėse Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas elgiasi taip, tarsi konfrontaciją su Vakarais norėtų pakelti į žymiai aukštesnį lygį nei iki šiol.

Septyniems vokiečių laikūnams, budintiems Amari karinėje oro bazėje Estijoje, ši konfrotacija pažįstama asmeniškai. Jiems tenka daug sykių beveik akis į akį susidurti su Rusijos naikintuvų lakūnais dideliame aukštyje. Vokietijos lakūnus nuo rusų lakūnų kartais skiria vos dešimt metrų. Iš lakūno kabinos matyti, ką veikia greta skrendančio orlaivio pilotas. Sakykim, rodo vidurinįjį rankos pirštą.

„Rodydami vidurinįjį rankos pirštą rusų lakūnai galbūt demonstruoja, kad matė meninį filmą „Geriausias šalys“, – sako papulkininkis venas Jakobas, vokiško kontingento Estijoje vadas.

Saugoti NATO oro erdvės vokiečių lakūnai į Estiją atvyko šių metų rugpjūčio pabaiogoje. Iki šios dienos – lapkričio pradžios – jiems teko kilti į orą palydėti per daug arti priskridusių rusų naikintuvų net 34 kartus. Tai reiškia, kad rusų naikintuvai per daug arti priskrenda prie NATO oro erdvės arba ją net pažeidžia beveik kas antrą dieną.

Viena iš itin pavojingų situacijų buvo susiklosčiusi spalio 8-ąją. „Kodėl taip elgiasi rusai?Jie stengiasi sukurti sau kuo palankesnes sąlygas derybose dėl Sirijos, Ukrainos, galbūt dar kur nors“, – mano Estijos parlamento gynybos komiteto pirmininkas Marko Mihelsonas.

„Rusija nuolat meta iššūkius siekdama išbandyti, kaip veikia mūsų gynybos sistemos“, – tvirtina Estijos gynybos ministras Hanesas Hanso.

NATO elgesys, ką daryti, kai Rusija pažeidžia oro erdvę, – konkrečiai reglamentuotas. Jei rusų naikintuvai skrenda tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidžia NATO sienų, užtenka sekti rusų karo orlaivius, juos fotografuoti, filmuoti. Tačiau jei pažeidžiama NATO oro erdvė, o taip šiemet Estijoje nutiko jau penketą sykių, situacija gali staiga tapti labai pavojinga.

NATO  taisyklės teigia, kad pirmiausia reikia pamėginti užmegsti kontaktą su oro erdvę pažeidusio orlaivio pilotais. Jeigu nėra jokio atsako, oro erdvę saugantys lakūnai savo naikintuvus pakreipia taip, kad pažeidėjas pamatytų jų ginkluotę. Tada jie turi stengtis fiziškai išstumti pažeidėjus iš savo teritorijos. Jie turi teisę iššauti net įspėjamuosius šūvius. Bet įsakymą numušti oro erdvę pažeidusį orlaivį gali duoti tik aukščiausia NATO vadovybė.

Informacijos šaltinis: The Washington Post.

2016.11.09; 05:59

print