San Paulo mieste – Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas


{sigplus}fotoreportazai/san_paulas{/sigplus}

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas įvyko 2013 metų liepos 17 – 21 dienomis San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 90 atstovų iš Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos kartu su šeimininkais iš Brazilijos. Suvažiavimas buvo rengiamas Pasaulio jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias atvyko  jaunimas ir iš Lietuvos.

Pasaulio jaunimo dienos (PJD) oficialiai prasidėjo liepos 22 d. Rio de Žaneiro mieste, kur susirinko Popiežius ir jaunimas iš viso pasaulio, ir tęsėsi iki liepos 28 dienos.

Tarp kitų siekių, savaitės tikslas, susipažinti su vietine bendruomene bei pažinti šalį. Lietuvius šiltai sutiko ir priėmė  Šv. Juozapo parapijiečiai ir Brazilijos lietuvių bendruomenė bei Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga San Paulyje. Dalis dalyvių turėjo galimybę apsigyventi šeimose, o dauguma apsigyveno seselių Pranciškiečių vadovaujamos “San Miguel Arcángel” mokyklos  patalpose.

Suvažiavimas prasidėjo trečiadienį 17 d. Brazilijos lietuvių švento Juozapo bendruomenės salėje  dainomis ir  susipažinimo žaidimais. Po pietų prasidėjo darbas – Studijų dienos, kurių metu prelegentai papasakojo apie Brazilijos Lietuvių Bendruomenės situaciją.

Toliau diskutavome –  PLJS atstovai apibrėžė Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų istoriją. Tap pat kalbėjome apie ką tik baigusį XIV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, kuris įvyko šiais metais, liepos 1-14 dienomis Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje.

Vėliau PLB valdybos atstovas Pietų Amerikai, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, apibudino  PLB, PLJK ir PLJS istorijas. Po to vyko Šv. Mišios Švento Juozapo parapijoje Vila Zelinoje. Vakare įvyko oficialus Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo ir Pasaulio Jaunimo Dienų atidarymas mokyklos “San Miguel Arcángel” patalpose.

Vėliau, ketvirtadieni, 18 d. buvo išvyka į Santos miestą prie jūros, 70 km. nuo Vila Zelinos. Sėkmingai praleidome dieną prie jūros, dar aplankėme istorinę vietą, Kavos muziejų, kur buvo pirmoji lietuvių emigrantų stotelė XX a. pradžioje.

Iš čia daugelis imigrantų patraukė dirbti į Fazendas, kavos plantacijas. Piligrimai apsilankė ne tik Kavos muziejuje, bet ir  Kapucinų misionierių bažnyčioje, kuri šiandien yra bene vienintelė veikianti šventovė. Gerokai po pietų atsirado galimybė pasidžiaugti Atlanto vandenyne bei Monte Serat kalnu, nuo kurio atsiveria visas uostamiesčio vaizdas.

Vėlai vakare Šv. Mišios sukvietė visus dalyvius džiaugtis ir dėkoti už visas gautas malones kartu su PLB Valdybos Sielovados reikalų komisijos nariu Prelatu Edmundas Putrimu, kartu su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila ir iš Lietuvos atvykusiais dešimts kunigų, kurie aukojo Šv. Mišias Šv. Juozapo parapijoje Vila Zelinoje.

Tos dienos vakare įvyko ir Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos kraštų pranešimai, per kuriuos galėjome giliau susipažinti su lietuvių veikla ir lietuvybės išlaikymo iššūkiais ir siekiais Pietų Amerikoje.

Penktadieni, 19 d. įvyko ekskursija po San Paulo miesto centrą, kur aplankėme svarbiausias centro vietas, šventoves ir futbolo muziejų. Vakare sėkmingai įvyko maldos Vigilijos programa, skirta visiems PJD piligrimams San Paulo miesto stadijone.

Šestadienį, 20 d. rytą išvažiavome į Atibaía – lietuvišką sodybą “Lituanika”. Buvo proga pasidžiaugti gamta – dainavome lietuviškas dainas, žaidėme ir plaukiojome baseine. Buvo aukojamos Šv. Mišios “Lituanikos” koplyčioje. (Po II-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 1976 m., vietiniai lietuviai iš kongreso pelno nupirko žemės sklypą, daugiau nei 1 ha. Čia švenčiamos Kalėdos, Velykos, Naujieji metai bei visos Valstybinės lietuviškos šventės).

Vakare, mokyklos “San Miguel Arcángel” patalpose įvyko “Talentų vakaras”. Kiekvieno krašto bei LJS dalyviai smagiai pasidalino savo talentais. Sekmadienį buvo atnašaujamos iškilmingos Šv. Mišios su piligrimais ir vietinę lietuvių bendruomenę Švento Juozapo parapijoje Vila Zelinoje.

Po Mišių organizatoriai nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie ruošos darbų, rėmėjams, seselėms pranciškietėms ir Prelatui Edmundui Putrimui už jo nuolatinį darbą, rūpestį ir pastangas.

Po to, lietuviai  piligrimai atvykę iš įvairių Pasaulio kraštų persikėlė į Rio de Žaneira, kur dalyvavo atidarymo Mišiose. Antradienį, Pasaulio Jaunimo dienų atstovai dalyvavo PJD programose, Šv. Mišose ir renginuose.

Sekantis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimase įvyks kitų metų sausio mėnesį Argentinoje. Šių metų Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo nutarimai:

XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavas, įvyks Argentinoje nuo 2014 m. sausio 29 d. iki vasario 2 d.

XVI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavo dalyviai vienbalsiai nutarė pasiūlyti Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sajungos (PLJS) valdybai, kad galėtų ko-optuoti į PLJS valdybą PLJS Pietų Amerikos atstovus Nicolás Modena Klimas ir Aleksėjūnas iš Urugvajaus.

PALJ suvažiavimą organizavo:

Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga (BLJS)

Globėjai:

Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinoj

Brazilijos lietuvių bendruomenė;

Šv. Juozapo draugija (Sao Paolo);

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nariai: Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir

PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams- katalikams prel. Edmundas Putrimas.

2013.08.16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.