Seimo pirmininkas sveikina Sigitą Tamkevičių tapus kardinolu


Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sveikina Sigitą Tamkevičių tapus kardinolu.
 
„Lietuvai yra didelė garbė, kad Popiežius Pranciškus pasirinko Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių. Jo tarnystė ir laisvės kova bei veikla rezistencijoje buvo ramstis sovietų priespaudoje buvusiems katalikams. Šiandien Sigitas Tamkevičius yra ne tik laisvės, bet ir nepaprastai didaus vidinio grožio, gerumo, erudicijos ir išminties simbolis”, – sveikindamas sako Seimo pirmininkas.
 
Kaip ELTA jau skelbė, šeštadienio vakarą Romoje, Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pranciškus į kardinolų kolegiją įves trylika naujų kardinolų. Tarp jų – ir Kauno arkivyskupą emeritą S. Tamkevičių SJ. Per visą istoriją jis bus ketvirtasis lietuvių kilmės kardinolas.
 
Kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, ilgametis pogrindinės „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos” redaktorius, kalėjęs KGB kalėjime, sovietiniuose Permės ir Mordovijos lageriuose, ištremtas į Sibirą – šie arkivyskupo emerito S. Tamkevičiaus biografijos faktai buvo reikšmingi popiežiui Pranciškui apsisprendžiant suteikti jam aukščiausią dvasininko titulą, tik vienu rangu žemesnį už paties popiežiaus.
 
„Popiežius parašė gražų laišką ir tame laiške akcentavo vieną mintį, kad kardinolystė nėra kažkoks garbės laipsnis, kad tai yra dar didesnė atsakomybė už Bažnyčią, dar ištikimesnė tarnystė. Tai aš manau, kad popiežius tik to ir tikisi iš manęs, kad, jei Viešpats dar leis gyventi, atsakingai būsiu tas, kuo esu”, – Eltai sakė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius.
 
Pasak jo, svarbiausia sritis, kurioje reikia tobulėti ne tik kardinolui, bet ir kiekvienam tikinčiajam ar tiesiog geros valios žmogui, – tai artimo meilė.
„Šeštadienį Vatikane vyks konsistorija (kardinolų susirinkimas, kuriam vadovauja popiežius – ELTA) ir jos metu naujai paskirtiems kardinolams popiežius duos kardinolo biretą ir kardinolo žiedą.
 
Sekmadienį, spalio 6-ąją, nauji kardinolai kartu su popiežiumi aukos Šv. mišias, kuriomis atidarys Amazonijos regiono Vyskupų Sinodą.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.10.07; 03:00
print