Skandalingos vagystės iš Medicare fondų


Apie tiriamosios žurnalistikos stygių lietuvių išeivijos spaudoje teko ne kartą pasisakyti. Tokiais atvejais žinias dažnai tenka gauti iš gyvenamojo krašto žiniasklaidos ir jas perduoti saviems skaitytojams. Taip atsitiko ir šiuo atveju. Kalbu apie Medicare fondų vagystes, apie kurias prabilta televizijos programos “60 Minutes” 2009-ųjų spalio 25 d. laidoje. Ten sužinojome, kad kasmet apie 60 mlrd. dol. yra išmokama apsukriems sukčiams. Tie pinigai yra surinkti iš mokesčių mokėtojų, taigi, iš mūsų.

Medicare vagyvtės yra pelningos ir vis labiau plinta. Žiniasklaidoje minimi trys Benitez broliai iš Miami miesto, kurie atidarė netikras sveikatos klinikas ir vien pernai metais už nebūtus patarnavimus iš Medicare gavo 84 mln. dol. Už gautą “uždarbį” jie nusipirko malūnsparnį, žirgų, viešbučių ir kt. Teisėsauga pagaliau juos pasivijo ir bando atgauti sukčiams išmokėtus pinigus.

Sukčiavimas Medicare doleriais yra toks patrauklus ir palyginti nerizikingas, kad daugybė narkotikų prekiautojų Florida ir Californija valstijose persimetė į Medicare vagystes. Eric Holder, JAV vyriausias prokuroras, teigia, kad kasmet prarandami milijardai dolerių prisideda prie sveikatos išlaidų didėjimo. Neišvogti pinigai galėtų būti nukreipti sveikatos priežiūrai, vaistams ir ligoninėms. Kiek suprantu, šįmet kova su Medicare vagimis yra paskelbta pirmuoju, svarbiausiuoju JAV prokuratūros taikiniu, svarbesniu nei kova su narkotikais.

Tačiau JAV Kongresas nesiskubino skirti reikiamų lėšų šiai kovai finansuoti. Jau prieš ketverius metus buvo matyti, kad Medicare vagystės auga, tačiau prašytų 300 mln. dol. tokiai kovai nebuvo gauta. Taip pat buvo apskaičiuota, kad už kiekvieną išleistą dolerį kovojant su vagystėmis buvo galima atgauti 17 dol. Spaudoje skelbiama, kad naujo JAV Kongreso ir prezidento Barack Obama pastangomis bus padidintos kovai su vagystėmis išlaidos.

Pirmoji federalinė kovai su Medicare vagystėmis programa buvo pradėta Miami mieste prieš dvejus metus. Jau 2007 metais 197 įtariamieji buvo rasti kaltais, tuo padvigubinant kaltininkų skaičių. Vienoje byloje buvo apkaltinti 16 asmenų, suklastotomis sąskaitomis gavusių 101 mln. dol. už sveikatos įrangą, kurios pacientams nei reikėjo, nei buvo gavę. Naujos kovinės komandos jau veikia Los Angeles, Detroit ir Houston miestuose. Numatoma tokias komandas turėti ir kituose miestuose.

Žiniasklaidoje minima Houston mieste uždaryta klinika, kuri Medicare pasiuntė 3,000 dol. sąskaitą už šildymo pagalvę su priedais artritui gydyti. Kitos klinikos siųsdavo sąskaitas už skysto maisto priedus pacientams, kurie jau buvo mirę. Nuo 2007 metų kovai prieš vagystes programa apkaltino 300 asmenų, kurie kaltinami pavogę 680 mln. dol. Galimos bausmės svyruoja nuo 2 iki 15 metų kalėjimo.

Pusė tų įtariamųjų buvo suimti Miami mieste, kuris laikomas Medicare vagysčių sostine. Kirk Ogrosky, vienas iš Teisingumo ministerijos vadovų, teigia, kad vagystės yra tarsi užkrečiama liga, plintanti į kitas vietoves. Minimas dviejų vyrų iš Miami miesto atvejis. Jie įsteigė 40 klinikų tinklą keliose valstijose. Jų dėka buvo “išmelžta” 100 mln. dol. niekada neatliktam vėžio ir kitų ligų gydymui. Pradėjus tyrinėti, buvo rastos tuščios parduotuvės, kurių vitrinoje buvo iškabinta ranka rašyti prasimanyti klinikų pavadinimai, pvz., “Fast Cure Company”. Kai kurios klinikos turėjo tik JAV pašto dėžutės numerį.

Vagys pirmiausia turi gauti kokių nors “pacientų” Medicare numerius. Juos galima pavogti ar pirkti iš kitų klinikų, gydytojų ar pačių pacientų. Yra buvę atvejų, kur parduotas paciento numeris buvo toliau parduodamas kitiems. Tik vienas Medicare numeris, patekęs į vagių rankas, gali atnešti daugiau nei milijoną dolerių pelno už prasimanytus gydymus ir medicininę įrangą. Visas vagystes sudėjus, skaičiuojama, kad per metus susidaro nuo 11 iki 60 mlrd. dol suma.

Vien tokie migloti apskaičiavimai sako, kad esama padėtis ir padaromi nuostoliai nėra tiksliai žinomi. Medicare išmokėjimo taisyklės reikalauja, kad gautos sąskaitos būtų sumokėtos per dvi savaites. Tą taisyklę žino ir vagys. Norint sėkmingai vagiliauti, reikia greitai apsisukti. Reikia žinoti, kaip teisingai paruošti sąskaitas ir per ilgai vienoje vietoje neužsibūti. Jeigu po išmokėjimo, atasiliepiant į kieno nors nusiskundimą, pradedama ieškoti siūlo galo, tos klinikos greičiausiai jau nebus likę nė kvapo. Ji jau kitu pavadinimu ir adresu gali išdygti kitoje gatvės pusėje.

Sąskaitų išmokėjimas vyksta kompiuterių pagalba. Sukčiai žino, kaip pakeisti savo paslaugų kodus, norint apgauti kompiuterius. Vis stengiamasi didinti tikrintojų tinklą, atidžiau žiūrima į gaunamų sąskaitų dydį. Medicininiai patarnavimai namuose yra brangūs. Miami mieste vidutiniškas patarnavimas kainuoja 11, 928 dol. už 2 mėnesius. Ta suma yra 32 kartus didesnė už krašto vidurkį tokioms pat paslaugoms.

Visi Medicare paslaugas gaunantys asmenys gauna pakvitavimą iš Medicare centro. Jame detaliai nurodoma, kam, kada ir kiek buvo išmokėta už išvardytus patarnavimus. Jiegu tame pranešime yra netikslumų ar nebūtų dalykų, apie tai reikia pranešti Medicare Fraud skyriui skambinant nemokamu tel.: 1-800-447-8477. Toks skambutis gal prisidės prie sveikatos išlaidų krašte pažabojimo.

“Draugas”

2010.01.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *