STT: Institucijos turėtų aktyviau viešinti korupcijos prevencijos priemones


Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pradeda interneto svetainėse skelbti informaciją apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones, tačiau svarbu užtikrinti išsamesnį šios informacijos pateikimą visuomenei, plėsti „Korupcijos prevencijos“ skiltyse pateikiamos informacijos turinį.

Vykdydamos 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką visos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos jau turėtų turėti savo interneto svetainėse visuomenei aiškiai prieinamą atskirą skiltį „Korupcijos prevencija“, tačiau Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) specialistai pastebi, kad iš 267 įstaigų ir institucijų beveik 60 kol kas tokios skilties neskelbia ir (ar) neturi.

Analizę atlikę STT korupcijos prevencijos specialistai pastebi, kad nors dalis įstaigų bei institucijų ir yra įsidiegusios skiltį „Korupcijos prevencija“, skelbia neišsamią, fragmentišką informaciją, arba neskelbia jokių duomenų ir nurodo, kad informacija yra ruošiama.

Nustatytos tvarkos reikalavimus visiškai atitinka tik Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Krašto apsaugos ministerijos, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Birštono savivaldybės ir Radviliškio rajono savivaldybės interneto tinklalapiai.

Skiltyje „Korupcijos prevencija“ institucijos ir įstaigos turi informuoti apie:

1) įstaigos korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą;
2) korupcijos pasireiškimo tikimybę;
3) korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą;
4) teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
5) pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį;
6) subjektą, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje, ir kitą aktualią informaciją.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) taip pat rekomenduoja skelbti informaciją apie vykdomą antikorupcinį švietimą ir visuomenės informavimą, korupcijos rizikos valdymą, kitas  korupcijos prevencijos iniciatyvas, antikorupcinio švietimo renginius. Institucijų tinklalapiuose svarbu skelbti, kam ir kokiu būdu galima pateikti pranešimus apie galimą korupciją, nurodyti darbuotojus, kurie nagrinėja šiuos pranešimus, jų kontaktus ir pranešimų nagrinėjimo tvarką.

2017.03.17; 04:51

print