Sulaukta 6 paraiškų į LRT generalinio direktoriaus pareigas


LRT kėdės. Slaptai.lt nuotr.

Penktadienį baigėsi paraiškų teikimo etapas viešajame konkurse į LRT generalinio direktoriaus pareigas – sulaukta 6 kandidatūrų. Tai Eltai patvirtino LRT atstovė ryšiams su visuomene Miglė Savickaitė.
 
„Kitą savaitę, pirmadienį, LRT taryba renkasi į posėdį gautiems dokumentams įvertinti“, – Eltą informavo LRT tarybos pirmininkas Eugenijus Valatka.
 
Kaip skelbiama viešojo konkurso apraše, teikdamas dokumentus dalyvauti viešajame konkurse, pretendentas raštu patvirtina, kad nėra jokių aplinkybių, dėl kurių gali kilti abejonių dėl jo reputacijos.
 
Kandidatų užimti šias pareigas prašoma pateikti 5 metų veiklos programą ir atsakymus į LRT tarybos narių klausimus. Pristatyti programą ir atsakyti į LRT tarybos narių klausimus kviečiami tik nurodytus reikalavimus atitinkantys ir laiku dokumentus pateikę pretendentai. Informacija apie pokalbio laiką ir vietą su nustatytus reikalavimus atitikusiais pretendentais išsiunčiama elektroniniu paštu, nurodytu kiekvieno pretendento prašyme dalyvauti viešajame konkurse.
 
Šiuo metu LRT generalinio direktoriaus pareigas eina Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Ji į šias pareigas paskirta 2018 m. balandžio 4 d.
LRT vadovauja ir jam atstovauja LRT generalinis direktorius. Generalinis direktorius atsako už LRT veiklą, LRT parengtas ir transliuojamas programas, taip pat už Tarybos nutarimų įgyvendinimą.
LRT reklama. Slaptai.lt nuotr.
 
LRT generalinį direktorių viešo konkurso būdu 5 metams į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba. Nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, rengiamas naujas konkursas. Generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Kriterijai, kada asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, yra apibrėžti Valstybės tarnybos įstatyme.
 
Jeigu asmuo, išrinktas LRT generaliniu direktoriumi, yra politinės partijos ar politinės organizacijos narys, jis privalo sustabdyti savo narystę šioje organizacijoje darbo generaliniu direktoriumi laikotarpiui. Be to, generaliniu direktoriumi negali būti renkami Seimo, Vyriausybės, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
 
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)
 
2023.03.04; 08:00
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *