Tautininkai siūlo Andriui Kubiliui trauktis


Balandžio 9 d. įvykusiame TS-LKD Tautininkų frakcijos Taryba priėmė pareiškimą dėl TS-LKD pirmininko politikos.

Pareiškime tvirtinama, kad TS-LKD pirmininkas Andrius Kubilius ir dalis jo asmeninės aplinkos dėl siaurų pragmatinių interesų sistemingai aukoja TS-LKD vertybines ir programines nuostatas ir todėl turėtų trauktis iš partijos pirmininko pareigų.

Tautinikų pareiškime sakoma, kad TS-LKD Tautininkų frakcijos Taryba:

įsitikinusi, kad TS-LKD pirmininkas ir dalis jo asmeninės aplinkos dėl siaurų pragmatinių interesų sistemingai aukoja TS-LKD vertybines ir programines nuostatas,

matydama nedemokratines tendencijas TS-LKD viduje, kai TS-LKD pirmininkas A.Kubilius palaipsniui nusavina visą partiją, diegdamas joje klaninius karjerizmo santykius ir taip naikina atsakomybės bei kūrybingumo pagrindus,

pareikšdama, kad TS-LKD pirmininko ir jo asmeninės aplinkos trumparegiškas pragmatizmas gali visą TS-LKD atvesti prie idėjinės ir politinės prarajos krašto,

protestuodama dėl partijai primesto plano Vilniaus miesto savivaldybėje sudaryti valdančiąją koaliciją su vadinamuoju „V.Tomaševskio bloku“, kurio veikla grindžiama ypač suaktyvėjusia Lietuvos šmeižimo kampanija, Lietuvos valstybės, jos Konstitucijos ir įstatymų negerbimu, tautinės nesantaikos kurstymu,

pabrėždama, kad dėl simbolinės mero kėdės ir menamos valdžios Vilniaus mieste TS-LKD vadovai kelia pavojų ne tik pačios TS-LKD ateičiai, bet ir visai šalies politinei sistemai, ir ne tik pačiam Vilniaus miestui, bet ir visos Lietuvos nacionaliniam saugumui,

dar kartą atkreipdama dėmesį, kad valdančioji koalicija, kuriai priklauso ir TS-LKD, neturi aiškių politinių gairių ir atnaujinto bei konsoliduoto Vyriausybės veiklos plano, kuris esmingai prisidėtų prie Lietuvos tarptautinio konkurencingumo didinimo, Valstybės ir Tautos gyvybingumo stiprinimo, masinės emigracijos stabdymo, o TS-LKD pirmininkas, būdamas ir Vyriausybės vadovu, nesiima jokių iniciatyvų, kad ryžtingai pakeistų tokią padėtį,

p a r e i š k i a, kad nebemato jokios galimybės tapatintis su tokia dabartinio TS-LKD pirmininko politika ir siūlo jam atsistatydinti.“

Taip pat Tautininkų frakcijos Taryba nutarė balandžio 30 d. Tautininkų frakcijos konferencijoje svarstyti klausimą dėl Tautininkų frakcijos ateities Tėvynės sąjungoje. Tautininkų frakcija į TS-LKD pirmininko pareigas iškėlė du kandidatus – Gintarą Songailą ir Ireną Degutienę.

Reaguodamas į tautininkų pareiškimą TS-LKD kandidatas į Vilniaus merus Raimundas Alekna “Lietuvos ryto” televizijai pareiškė, kad, nepaisydmas jokių prieštaravimų, sieks koalicijos su V. Tomaševskio bloku, nes Vilnius – daugiatautis miestas.

Neseniai V. Tomaševskis pagarsėjo pareiškimu, kad ne lenkai turi integruotis Lietuvoje, o Vilniuje ir Vilniaus krašte gyvenantys lietuviai turi išmokti lenkų kalbą ir integruotis į lenkų visuomenę.

www.alkas.lt

Vytauto Visocko nuotraukoje: parlamentaras tautininkas Gintaras Songaila.

2011.04.10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.