TRAIDENIS – išsaugokime gamtą kartu !


Valymo įrenginių pavyzdys

2018 m. gruodžio 20 d. priimtas LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimas, kuriame aiškiai reglamentuojama, kada, kokiais konkrečiais atvejais ir per kokį laikotarpį gyventojai privalo susitvarkyti jiems priklausančias nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemas, pakeisti ar įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius.

TRAIDENIS UAB pasiruošė Europos Komisijos miesto nuotekų valymo Tarybos direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimui, nuostatų vykdymui, bei Lietuvos, kaip Europos Sąjungos narės, įsipareigojimų vykdymui.

Įmonė Traidenis 2018 metais, taikydama naujausius mokslinius pasiekimus, į rinką pateikė naują gaminį NV Comfort. Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys NV Comfort, pasižymiaukštu išvalymo laipsniu, kuris viršija ES keliamus aplinkosauginius reikalavimus, bei biogeninių medžiagų (azotas, fosforas) šalinimo efektyvumu.

Gaminamas NV Comfort įrenginys parduodamas į rinkas, kuriose nustatytas aukštesnis nuotekų išvalymo laipsnis, o rodikliai griežtesni nei nurodyti direktyvoje. NV Comfort nuotekų valymo įrenginiai patikrinti notifikuotoje laboratorijoje, kas pilnai atitinka Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo ir Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-847, reikalavimus. Todėl UAB „Traidenis“ ir siūlo šį gaminį naujiems ir būsimiems įmonės klientams. Valymo įrenginius NV Comfort jau galima nusipirkti pas „Traidenis“ sertifikuotus prekybos atstovus.

Kurdama buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginį NV Comfort įmonė nepamiršo ir daugiatūkstantinės grupės klientų, kurie daugiau kaip per 20 metų įsigijo ir sėkmingai eksploatuoja gaminamus NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius, kuriuose atlikus nedidelę įrenginio rekonstrukciją, esamus valymo įrenginius papildžius valdymo bloku bei reagentų dozavimo įranga, būtų pasiekiamas aukštas išvalymo laipsnis, atitinkantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto 2018 m. rugsėjo mėn. 25 d. įsakymu Nr. D1-847, reikalavimus. Panaudojant minėtus priedus, bet kuris UAB „Traidenis“ pagamintas ir jau eksploatuojamas NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys gali būti atnaujinamas iki NV Comfort išvalymo rodiklių.

Valymo įrenginiai

Prie jau sumontuotų NV tipo nuotekų valymo įrenginių gamintojas rekomenduoja įrengti dumblo tankintuvą, kuris palengvina įrenginio eksploataciją – perteklinio dumblo šalinimo darbai gali būti vykdomi tik vieną kartą į 1-3 metus.

Buitinių nuotekų valymo įrenginyje NV Comfort, panaudojant probiotikus, atliekamas dumblo higienizavimas, leidžiantis dumblą kompostuoti.

Kaip papildomą opciją, UAB „Traidenis“ siūlo prie visų NV tipo nuotekų valymo įrenginių įdiegti telemetrinę duomenų perdavimo sistemą, skirtą nuotekų valymo įrenginio veikimui stebėti ir valdyti, bei signalizuoti pakitus jo parametrams arba įvykus nenumatytam atvejui. Ši sistema automatiniu būdu visiškai valdo orapūtės ir aeracinės sistemos darbą, leidžia reguliuoti dumblo koncentraciją, nuotekų ištekėjimą į infiltracinį lauką, reguliuoti perteklinio dumblo šalinimą bei paties valymo įrenginio ir orapūtės saugumą. Telemetrinė duomenų perdavimo sistema leidžia vykdyti ne tik kontrolės, bet ir prevencijos funkciją.

Įmonė „Traidenis“ ramina visuomenę ir siūlo kreiptis į atestuotus ilgametę patirtį turinčius įmonės Traidenis specialistus, kurie visuomet pasirengę padėti išsirinkti tinkamiausią nuotekų tvarkymo sistemą pagal individualius poreikius, paaiškinti kaip veikia siūlomi įrenginiai.

TRAIDENIS – išsaugokime gamtą kartu !

2019.05.28; 16:01

print