Tuometinė Vakarų Vokietijos kontržvalgyba nepatikėjo


Ottas Johnas, daktaras (Otto John, 1909–1997) Vakarų Vokietijos specialiųjų tarnybų bendradarbis, slapta dirbęs VDR žvalgybai Štazi (vok.–Stasi) ir galų gale apkaltintas išdavyste.

1933 metais Johnas pradėjo dirbti Vokietijos civilinėse oro linijose Lufthansa ir iki 1944 metų išliko firmos juridinėje valdyboje. Antrojo pasaulinio karo metais palaikė santykius su Abvero štabo viršininku generolu majoru Hansu Osteriu. Abu nekentė Hitlerio ir abu dalyvavo nesėkmingame pasikėsinime į jo gyvybę 1944 metų liepos 20 dieną. Už dalyvavimą sąmoksle Johno brolis (kaip ir Osteris) buvo nubaustas mirties bausme (nušautas).

Praėjus keturioms paroms po pasikėsinimo Johnas pabėgo į Madridą, ten atsiskleidė vietiniams Didžiosios Britanijos žvalgybos atstovams ir buvo persiųstas į Didžiąją Britaniją. Likusį karo laikotarpį jis ten ir gyveno, dirbdamas radijo stotyje, kuri transliuodavo laidas Vokietijai. Po karo Johnas padėjo anglams tikrinti vokiečių belaisvių patikimumą ir dalyvavo persekiojant aukštus vokiečių karininkus, kurių buvo ieškoma už karinius nusikaltimus.

1950 metų gruodį Johnas tapo Vakarų Vokietijos kontržvalgybos tarnybos – BFV – vykdančiuoju direktoriumi. O lygiai po metų, nepaisant buvusių Vokietijos karo vadų prieštaravimo, jis buvo paskirtas ir direktoriumi.

1954 metų liepos 20 dieną, būdamas Rytų Berlyne, kur vyko renginiai nepavykusiam pasikėsinimui į Hitlerį prieš 10 metų paminėti, Johnas pareiškė, kad nori likti VDR. Paskui jis išvyko į Sovietų Sąjungą, kur išbuvo pusę metų. 1954 metų gruodį grįžo į Rytų Berlyną ir stojo į tarnybą Štazi.

1955 metų gruodžio 13 dieną Johnas, padedant vienam danų žurnalistui, grįžo į Vakarų Berlyną. Nepaisant jo tvirtinimų, kad jis buvęs pagrobtas, Johnas buvo patrauktas į teismą, apkaltinus išdavyste ir nuteistas ketveriems metams pataisos darbų. 1958 metų liepos 28-ąją Johnas išėjo iš kalėjimo ir persikėlė gyventi į Austriją.

Nuotraukoje:  Ottas Johnas, daktaras (Otto John, 1909–1997)- Vakarų Vokietijos specialiųjų tarnybų bendradarbis, slapta dirbęs VDR žvalgybai Štazi.

2013.06.19 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *