Vėl išniekintas Mauthauzeno konclagerio memorialas


Austrijos švietimo ir politinio švietimo srityje jau septintą dešimtmetį atliekamas didelis darbas aiškinant nacionalsocializmo nusikaltimus žmoniškumui, supažindinant su jo padariniais įvairiose srityse. Geriausias to pavyzdys – praėjusiais metais, kai Vilnius ir Aukštutinės Austrijos miestas Lincas buvo Europos kultūros sostinės, austrai į programą buvo įtraukę projektą (kartu su Mauthauzeno memorialu – Austrijos vidaus reikalų ministerija, su Austrijos mokslų akademija ir su Austrijos kultūros mokslų ir teatro istorijos institutu), numačiusį tarptautinę konferenciją tema „Materialiųjų nacionalsocializmo reliktų vertinimas“.

Konferencija vyko netoliese esančiame buvusio Mauthauzeno konclagerio memoriale. Tai buvo didžiausias dabartinės Austrijos teritorijoje nacionalsocialistinės Vokietijos konclageris, III kategorijos, o tai reiškė, jog čia žmonės buvo naikinimi darbu (prieš statant šį lagerį, Vokietijos specialistai jau buvo apsilankę Rusijos konclageriuose ir perėmę patirtį, kaip apsirūpinti pigia darbo jėga, apie tai galima pasiskaityti internete – I.T.). Lageris veikė 1938 – 1945 m. Pirmieji 300 kalinių buvo austrai. Lageryje nuo alinančio darbo akmens skaldyklose ir nepatenkinamų higienos sąlygų mirdavo daugiau žmonių negu kituose konclageriuose, už prasižengimus buvo ir sušaudoma (aukų sąraše 30 tautybių atstovai, tarp jų daug sovietinių karo belaisvių).

Būtent ši daugelio Europos šalių žmonių prakaitu, ašaromis ir krauju aplaistyta vieta nuo praėjusio penktadienio vėl minima daugelyje Austrijos ir Šveicarijos laikraščių. Naktį iš kovo 4-osios į 5-ąją memorialas buvo išniekintas. Kaip pranešė Michaelis Tischlingeris, Aukštutinės Austrijos federalinės žemės Konstitucijos apsaugos ir kovos su terorizmu skyriaus vedėjas, sienoje dižiulėmis raidėmis buvo išteplioti antiturkiški ir antižydiški žodžiai: „Türk‘ und Jud‘, giftig‘s Blut“ („Turkas ir žydas, nuodingas kraujas“).

Laikraščių straipsnių autoriai mano, jog tai neonacių darbas. Praėjusių metų pradžioje beveik toje pačioje vietoje buvo išteplioti žodžiai: „Was unseren Vätern der Jud, ist für uns die Moslemblut, seid auf der Hut! 3. Weltkrieg – 8. Kreuzzug“ („Kas mūsų tėvams buvo žydas, mums yra musulmono kraujas, saugokitės! 3-iasis pasaulinis karas – 8-asis kryžiaus žygis.“). Pasak Tischlingerio, naujoji teplionė atsirado beveik toje pačioje vietoje, panašus ir raidžių dydis bei dažų spalva. Praėjusių metų teplionių autoriai nebuvo nustatyti. O viename vokiškame neonacių interneto forume buvo paskelbta naujų grasinimų. Tepliones pasmerkė Austrijos prezidentas Heinzas Fischeris.

Willis Mernyi, Austrijos Mauthauzeno komiteto pirmininkas, teigė, jog dešinieji ekstremistai yra ypač aktyvūs Aukštutinėje Austrijoje. Pasak jo, toks memorialo išniekinimas nėra vaikėziška išdaiga, čia veikta apgalvotai. Austrijos socialdemokratų partijos pirmininkas, Aukštutinės Austrijos žemės vyriausybės vicepirmininkas Josefas Ackerlis penktadienį pareikalavo, kad šios federalinės žemės saugumo taryba parengtų kovos prieš stiprėjančias dešiniųjų ekstremistų užmačias strategiją. Jis kalbėjo: „Kaip pasirodė, savo visuomenėje vis dažniau susiduriame su tokiais atvejais, kai išsižadama tokių vertybių, kaip humanizmas, tolerantiškumas ir atvirumas kitoms kultūroms.“ Politiko nuomone, policija būtinai turi sustiprinti dešiniųjų ekstremistų veiklos kontrolę visoje federalinėje žemėje. Baigdamas jis pabrėžė: „Mums reikia tokios kontrolės, kuri leistų patraukti atsakomybėn ir pareigūnus“.

Nuotraukoje: Mauthauzeno konclagerio memorialas.

2010.03.09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *