“Žmogus su žiūronais”


Olandijoje jis buvo gerai žinomas karalienės Vilhelminos rūmuose, dažnai išvykdavo į Vokietiją. Vokiečių diduomenė jį pažinojo kaip “žmogų su žiūronais”. Gyveno jis iš reklamos ir vaistų gamybos, tačiau Europoje jį kažkodėl priimdavo kaip anglų aukštuomenės atstovą, turintį plačių ryšių.

Kalbama apie Bestą, Didžiosios Britanijos karinį žvalgą, kapitoną, iš profesijos – buhalterį. Bestas vykdė taip pat ir britų MI 6 užduotis. 1938 m. būtent jis surengė sero Stiuarto Menziso (vėliau tapusio MI 6 šefu) ir Vokietijos Generalinio štabo viršininko generolo Liudvigo Beko emisaro susitikimą. Bekas buvo Vokietijos karinės politinės vadovybės suokalbio prieš Adolfą Hitlerį įkvėpėjas ir organizatorius.

Derybų metu generolo atstovas pasiūlė nuversti Hitlerį, jeigu anglai atsisakytų kai kurių Versalio sutarties sąlygų. Pasiūlymas nebuvo priimtas, tačiau antihitlerinio sąmokslo idėja neužgeso, ir anglai įdėmiai sekė įvykius.

Bekas, apsimetęs verslininku, dirbo su majoru H.R.Stivensu, kuris, savo ruožtu, dėjosi Hagos pasų valdybos darbuotoju, nors iš tiesų buvo MI 6 agentas. Jie dar kartą pabandė užmegzti kontaktus su sąmokslininku Beku. Tačiau vienas iš tų, su kuriais kontaktavo Bestas ir Stivensas, buvo dvigubas agentas, dirbęs SD (nacių SS žvalgybinis padalinys). Bestas buvo įgaliotas vokiečiams pareikšti, kad anglai sutiks sudaryti taiką ir neprieštaraus, kai Vokietija bandys patenkinti savo teritorines pretenzijas (kokios jos buvo 1938 metais), jeigu Vermahtas nuvers Hitlerį. 1939 m. spalio 20 d. jau po Vokietijos Didžiajai Britanijai karo paskelbimo, vokiečių dvigubas agentas, apsimetęs disidentu antifašistu, Bestą, Stivensą ir Olandijos specialiųjų tarnybų atstovą atvežė į vieną Olandijos kaimelį Vokietijos pasienyje. Ten įvyko jų susitikimas su dviem vokiečių karininkais, pasivadinusiais generolo sąmokslininko atstovais. Bestas, kuris gerai mokėjo vokiškai, puikiai išmanė apie prūsų karines dinastijas, įtarė, kad karininkai nenuoširdūs, kad jie iš tiesų yra naciai.

Antrą kartą (spalio 30 d.) susitikus derybose jau dalyvavo dar vienas vokietis, pasivadinęs Šemeliu. Tai buvo SD viršininko pavaduotojas Valteris Šelenbergas. “Šemelis” anglams pažadėjo, kad Vermachtas Hitlerį areštuos. Trečią kartą susitikus, “Šemelis” pasakė, kad sąmokslo organizatoriai nori kalbėti be tarpininkų su britų vyriausybės atstovais. Šalys susitarė: lapkričio 8 d. Venlo miestelyje vokiečių lauks lėktuvas. Bestas ir Stivensas atėjo į sutartą vietą. Toliau įvykiai klostėsi kaip gangsterių filme. Per pasienio postą prasiveržė mašina, iš kurios į Olandijos pasieniečius pasipylė kulkos. Iš mašinos iššoko keli vokiečiai, jie suėmė anglus ir su jais grįžo į Vokietiją.

Bestas ir Stivensas atsidūrė gestapo rankose ir tardomi išdavė MI 6 paslaptis. Tai pasitvirtino jau karui pasibaigus, kai britų specialiųjų tarnybų darbuotojai aptiko vokiečių dokumentą, kuriame Stivensas minimas kaip informacijos apie MI 6 šaltinis. Tame dokumente (instrukcija gestapui) – smulkios žinios apie MI 6 struktūrą ir duomenys apie daugelį darbuotojų. Bestas taip pat davė parodymus, bet jau po karo jis teigė, kad iš tiesų vokiečius mulkino pasakojimais apie savo kolegų iš MI 6 seksualinę orientaciją ir pomėgius.

Bestas ir Stivensas nelaisvėje išbuvo iki karo pabaigos. 1945 m. juos drauge su kai kuriais kitais vokiečių įkaitais surado nedideliame Bavarijos kaimelyje Niedorfe.

Po karo britų kontržvalgyba kruopščiai ištyrė, kaip vokiečiams pateko detali informacija apie MI 6. Buvo nustatyta, kad, visų pirma, Stivensas jiems papasakojo žymiai daugiau, negu Bestas, antra, buvo ir trečias žmogus (beje, dirbęs MI 6) – Čarlzas (Dikas) Elis, vokiečiams tarnavęs dar iki karo. Viena iš keturių Elio žmonų buvo rusė. Prieš pat karą Elis gyveno Paryžiuje, ir vienas jo agentas buvo žmonos brolis, kuris tuo pačiu metu dirbo ir Abverui. Būtent per jį Elis, turėjęs tada materialinių sunkumų, pardavė vokiečiams informaciją apie MI6.

2011.06.03

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *