Česlovas Iškauskas, teksto autorius. Slaptai.lt nuotrauka

Koronavirusas įsimetė ir į žmonių galvas, teisingiau – į smegenis. Antai, viena pupytė skundžiasi, kad Veryga draudžia tvarkyti jos priaugintus nagus. O jie, vargšeliai, nubluko, nušepo ir apskritai negražūs. Dar daugiau: po nagais įsimetė kažkoks pelėsis, o tai pupytei gali kainuoti papildomas išlaidas, sveikatos sutrikimus, net gyvybę. Diva reikalauja kompensuoti jai nuostolius.

Bičiuliai. Autorius – Vytautas Nalivaika. Slaptai.lt foto

Solidi moteris, uoliai laikydamasi Verygos paliepimų, visur dėvi kaukę. Bet atsitik tu man taip, kad vieną dieną, žengdama miestelio gatve, jos akiniai aprasojo. Moteriškė nematė šaligatvio, užkliuvo, pargriuvo ir nusiskėlė priekinį dantį. Dabar per TV ji virkauja ir reikalauja iš valdžios kompensacijos…

Kitai damai per karantiną kažkodėl subliuško krūties implantas. O Veryga uždraudęs tokio remonto, t.y. krūtų pripompavimo paslaugas, autoservisai taip pat uždaryti… Vyras nepatenkintas nekokybiška instaliacija, dama pyksta tiek eurų suplojusi, o valdžia… Ech!

Ta proga prisimenu garsios humoreskų meistrės, rašytojos Vytautės Žilinskaitės humoreską apie kopūsto galvą, kurią turguje nusipirko viena moteriškė. Ėjo ji su ta galva gatve, ši netikėtai išsprūdo iš moters rankų ir nuriedėjo žemyn. Puolė gaudyti, bet kur tau… Grįžo moteris į turgų, pripuolė prie pardavėjos ir šaukia: kodėl pardavei tokią apvalią kopūsto galvą, kad ji nuriedėjo po troleibuso ratais, atlygink nuostolius…

Juokeliai

Dabar ne taip linksmai. Keli šoumenai verkšlena per televiziją, kad jie miršta iš bado, praranda santaupas, galbūt bus priversti eiti į statybas. Garsus „Pūko“ auditorijos dainininkas, garsėjęs tūkstantiniais uždarbiais vestuvėse ir  provincijos koncertuose, reikalauja atidaryti visas scenas, pasilinksminimo užeigas, koncertų sales, nes, girdi, šįryt sukrimto paskutinį džiūvėsį… „Kur žiūri Veryga ir Skvernelis?“ – turavoja lambordžinį vairuojantis prodiuseris.

Taip išeina, kad visos priemonės atgaivinti ekonomiką, mažinti pandemijos aukų skaičių, visa kuo aprūpinti medikus ir darbo netekusias šeimas, – tai jau antraeiliai Vyriausybės veiksmai. Pirma: atidarykite barus, restoranus, pramogų arenas, o tie, kas šalies ekonomiką stumia į priekį, palauks. Arba jau šiandien kompesuokite man už išmuštą dantį, kopūsto galvą, subliuškusius papus!

Tai koronaviruso grimasos? Ne, tai lietuviška iškreipta tikrovė.

2020.05.14; 07:00

Ilgai rinkę, išrinkome Dainų dainą, populiariausias dainas. Egidijus Vyšniauskas, Edmundas Kučinskas, Vytautas Šiškauskas ir jų dainos susilaukė didžiausio pripažinimo.

Jauni kompozitoriai, jauni atlikėjai neprilygo vyresniesiems. Plačiajai visuomenei labiau reikia melodijos, ritmo, nuoširdumo, paprastumo, žodžių iš širdies…

Continue reading „Mūsų televizijose „žiauriai“ daug arkliško humoro, nenuoširdaus juoko“

Mokslotyros institutas serijoje „Lietuvių Tauta“ 2015 m. išleido istoriko Algimanto Liekio iš Amerikos lietuvių periodinių ir vienkartinių leidinių sudarytą knygą „Juokdariai, vienykitės“.

Knygoje pateikiami juokai iš Amerikoje leistų periodinių ir vienkartinių leidinėlių yra parengti tokie, kurių Lietuvos bibliotekose beveik neįmanoma rasti. Tačiau tenai tų leidinėlių tiražai buvo palyginti gan dideli ir dar šiandieną dažnas senesnis išeivis JAV ar Kanadoje prisimena juos ir, žiūrėk, kokiame susibuvime suskelia juokelį iš nurodytų leidinėlių. 

Continue reading „Amerikos lietuviai juokiasi ( 4 )“

Mokslotyros institutas serijoje „Lietuvių Tauta“ 2015 m. išleido istoriko Algimanto Liekio iš Amerikos lietuvių periodinių ir vienkartinių leidinių sudarytą knygą „Juokdariai, vienykitės“.

Knygoje pateikiami juokai iš Amerikoje leistų periodinių ir vienkartinių leidinėlių yra parengti tokie, kurių Lietuvos bibliotekose beveik neįmanoma rasti. Tačiau tenai tų leidinėlių tiražai buvo palyginti gan dideli ir dar šiandieną dažnas senesnis išeivis JAV ar Kanadoje prisimena juos ir, žiūrėk, kokiame susibuvime suskelia juokelį iš nurodytų leidinėlių.

Continue reading „Amerikos lietuviai juokiasi ( 3 )“

Mokslotyros institutas serijoje „Lietuvių Tauta“ 2015 m. išleido istoriko Algimanto Liekio iš Amerikos lietuvių periodinių ir vienkartinių leidinių sudarytą knygą „Juokdariai, vienykitės“.

Knygoje pateikiami juokai iš Amerikoje leistų periodinių ir vienkartinių leidinėlių yra parengti tokie, kurių Lietuvos bibliotekose beveik neįmanoma rasti. Tačiau tenai tų leidinėlių tiražai buvo palyginti gan dideli ir dar šiandieną dažnas senesnis išeivis JAV ar Kanadoje prisimena juos ir, žiūrėk, kokiame susibuvime suskelia juokelį iš nurodytų leidinėlių.

Tarp tokių yra ir juokų, skelbtų Amerikos lietuvių humoro ir satyros periodiniuose ir vienkartiniuse leidinėliuose, kaip „Akėčios“ (JAV, 1964-1968 m.), „Amerikos lietuvių juokai“ (vienkartinis leidinėlis, JAV, 1927 m.), „Dagys“ (JAV, 1910-1911m.), „Dainos – juokeliai net linksta keliai“ (vienkartinis leid., JAV, 1916 m.), „Nusišypsok“ (vienkartinis leid, 1935 m.), „Skunkė“ (Kanada, laikraštis, 1953 m.), „Smeigtukas“ (JAV, 1958 m.), „Svirplys. Dainuškos, kupletai“ (vienkartinis leid. JAV, 1941 m.), „Vėpla“ (Kanada, 1955 – 1958 m.), „Tarka“ (1911-1918 m., 1953 m.), „1928 metų juokų, dainų ir sapnų orakulas“ (vienkartinis leid, JAV, 1928 m.) ir kiti. (Algimantas Liekis, iš Pratarmės)

Continue reading „Amerikos lietuviai juokiasi (1)“

Šiandien aktualijų portalo Slaptai.lt tikslas – prisiminti lapkričio mėnesį per Rusijos NTV televiziją parodytą ilgoką interviu "Ypatingas įvykis. Tyrimas", kurio metu Kaliningrado prostitutė į šuns dienas išdėjo Lietuvos valstybės saugumo departamentą.

Išmintingiausia, jei tos laidos nepastebėtume ir tuo labiau – nesiveltume į ginčus. Rimtos valstybės apie žvalgybos problemas nediskutuoja su laisvo elgesio moterimis, ypač – slepiančiomis savo veidą ir pavardę.

Ir vis dėlto minėtą anoniminės Kaliningrado prostitutės "išpažintį" knieti palyginti su kita panašaus pobūdžio rusiška laida – per Rusijos Ren TV kanalą šių metų vasarą parodytu beveik pustrečios valandos trukmės dokumentiniu filmu "Žvaigždės antpečiuose".

Laidos "Žvaigždės antpečiuose" kūrėjai taip pat analizuoja slaptųjų tarnybų veiklą. Tik kiek – kitaip.

Continue reading „Apie Kaliningrado prostitutę, humorą ir KGB“

bynas_3

Anekdotas – paprastai trumpas pasakojimas apie nepaprastą įvykį, situaciją, žmogaus charakterio bruožą ar jo elgesį, pasibaigęs nelaukta atomazga, sudarančia komišką efektą.

Kiekvienoje pasaulio šalyje ir visais laikais žmonės pasakodavo vienas kitam linksmas istorijas, ir todėl jis yra tapęs plačiu folkloriniu žanru. Humoras – juokas, sąmojis – lotynų kalbos žodis, reiškiąs drėgmę, skystį, mat kadaise buvo manoma, jog žmogaus temperamentas, būdo bruožai – linksmumas, gyvumas, arba, atvirkščiai, niūrumas, flegmatiškumas ir t.t. – priklauso nuo organizme esančio kažkokio skysčio. Šiandieną gydytojai, psichologai ir psichiatrai kaip susitarę teigia, kad, juo daugiau pas žmogų yra linksmo ir guvaus skysčio, tuo jam ir aplinkiniams geriau.

Continue reading „Anekdoto pradžia“

landsbergis_01

Laidoje „Savaitės atgarsiai“, kurią veda žurnalistas Virginijus Savukynas, buvo išsamiai kalbama apie lietuviškojo humoro specifiką.

Iš ko juokiasi lietuviai? Ar liko humoro mūsų viešajame gyvenime? Kas yra oficialusis humoras? Kokį humorą būtų galima laikyti tikrai geru? Ar žurnalistai visuomet pelnytai ironizuoja, kalbėdama apie politikus. O ar politikams dera ironiškai kalbėti apie visuomenę, žurnalistus? Koks skirtumas tarp įžeidžiančios, žeminančios ir humoristine forma pateiktos ironijos? 

Toje laidoje dalyvavo ir profesorius, europarlamentaras Vytautas Landsbergis, kurio pokalbį su laidos vedėju žurnalistu Virginijumi Savukynu pateikiame skaitytojams.

Continue reading „Vytautas Landsbergis: lietuviškas humoras – baisiai liūdna tema“

vamzdis_menas

Žaliasis tiltas per Nerį permestas itin vaizdingoje Vilniaus vietoje. Ar pastebėjote, kokius puikius vaizdus galima išvysti, stovint ant Žaliojo tilto? Nuo jo atsiveria keletas svarbių sostinės akcentų. Kairėje dunkso Gedimino kalnas su pilies bokštu, priešingoje pusėje galima išvysti vėlais vakarais prožektoriaus įspūdingai apšviestą bažnyčią, ranka paduoti iki centrinės sostinės gatvės šurmulio, po kojomis upė tyliai plukdo savo vandenis į Nemuną… Žaliojo tilto stotelėje dažnokai tenka laukti autobuso, todėl turėdavau užtektinai laiko įdėmiai pasižvalgyti. Gražus Vilnius, nieko nepridursi. Ir vis dėlto čia pat esama svetimkūnių, kurie bjauroja aplink Žaliąjį tiltą natūraliai susiformavusį kraštovaizdį, žeidžia nacionalinės savigarbos jausmus. Bent jau turėtų užgauti lietuviškas ambicijas.

Na kad ir tos keturios sovietinius karius, darbininkus, inžinierius ir kolūkiečius vaizduojančios figūrų kompozicijos, sustatytos ant Žaliojo tilto kampų. Niekaip nesuvokiu, kodėl tie monstrai iki šiol nenugriauti ir neišvežti į sąvartyną? Kapsuko paminklą iš Rotušės aikštės išvežėme, generolo Černiachovskio paminklą iš Gedimino prospekto ne tik iškėlėme, bet jo vietoje pastatėme monumentą lietuviškojo himno autoriui Vincui Kudirkai, Lenino biustą iš Lukiškių aikštės taip pat senų seniausiai išgabenome. O štai tų keturių gūdžius, niūrius sovietinius laikus menančių kompozicijų nuo Žaliojo tilto nenukėlėme. Kažkodėl patikėjome kelių pseudomenininkų, pseudoarchitektų ir pseudoistorikų sapalionėmis, esą Žaliasis tiltas be sovietinių monstrų nebus toks autentiškas ir tikroviškas. Belaukdamas autobuso kartą atidžiau apžiūrėjau išlikusius sovietinio “meno” reliktus. Kad jie jau gerokai surūdiję, su skylėmis, plyšiais skvernuose, kojose. Nejaugi lauksime, kol subyrės?

Continue reading „Ką pasakytų genialusis rusų humoristas Michailas Zadornovas?“