Labai dažnai į darbinius pasitarimus bei oficialius posėdžius ir net į svarbias derybas kanadiečiai diplomatai atsineša viskio, o prancūzai – vyno, rašo Elmaras Burkija laikraščio "Corriere della Sera" svetainėje.

„Išgerkim už taiką ir už biudžetą!“ Tokie tostai dažnokai skamba Jungtinių Tautų Organizacijos koridoriuose. Tad nenuostabu, kad viename posėdyje, omenyje turimas JTO Biudžeto komisijos posėdis, atsistojo Amerikos diplomatas ir papriekaištavo kolegoms: „Ateityje derybos turi vykti dalyvaujant blaiviems atstovams“.

Reikia būtinai pažymėti, kad JAV pasiekė „strateginių laimėjimų“ būtent dėka kai kurių girtų derybininkų“, tvirtina oponentas žinutės autorius.

Continue reading „„Girti diplomatai posėdžiuose”“

cenzura_11

Leisti, jog valdininkai pertvarkytų internetą, tai tas pats, kaip patikėti gorilai Stradivarijaus smuiką, piktinasi “The Wall Street Juornal” apžvalgininkas L. Gordon Krovicas.

Jis turi omenyje, kad nuo ateinančios savaitės interneto reguliavimas gali iš nekomercinių organizacijų pereiti JTO žinion. Tuo tarpu daugelis valstybių – JTO narių – prieš atvirą internetą, perspėja autorius.

„Kad grąžintų laisvą virtualųjį pasaulį į praeitį, į valstybės kontroliuojamą analoginę situaciją, Kinija, Rusija, Iranas ir arabų šalys stengiasi užgrobti JTO organą, neturintį nieko bendro su internetu“, – sakoma straipsnyje. Daugiau kaip metus šios šalys siekia, kad Tarptautinė elektros ryšių sąjunga (TERS) imtųsi reguliuoti internetą.

Continue reading „Jungtinių Tautų Organizacija patylomis puola internetą“

1956 m. Ametikos FTB nuėmė rekordinį derlių: išaiškino ir paskelbė šnipais net penkis Jungtinių Tautų Organizacijoje užsimaskavusius rusus.

1955 m. pabaigoje JAV aviacijos kompanijos darbuotojas, norėdamas užsidirbti papildomai, viename Niujorko laikraštyje paskelbė galįs teigti braižytojo paslaugas. Atsitiko taip, kad šių paslaugų prireikė Viktorui Petrovui, nuo 1953 m. pradžios JTO dirbusiam vertėju, tuo metu su žmona ir šešerių metų sūnumi gyvenusiam Niujorke. Vertėjui prireikė amerikietiškų karinių lėktuvų brėžinių. Mat jo draugas vienoje šalyje gaminąs vaikiškus žaislus: lėktuvų, automobilių ir t.t. kopijas.

Continue reading „Nikita Chruščiovas šaukė: “Neketinu pakęsti špionažo”“

brazenas_priminimai

Pasaulių galvų ir pusgalvių susibėgimas 2009 metų gale Kopenhagoje, mūsų planetai nuo perkaitimo „gelbėti” prasidėjo skandalingai ir baigėsi juokingai.

Keletas savaičių prieš susibėgimą kažkas įsilaužė į vieną globalistų mokslininkų elektroninį susirašinėjimą, kur užtiko faktus, kad JTO (Jungtinių Tautų Organizacijos) remiami “atšilimo“ aliarmistai mokslininkai sąmoningai klastojo temperatūros duomenis.

Tad konferencija prasidėjo juokingo “klimatgeitu“ pavadinto skandalo šešėlyje. Ir prieš tai, net ir Lietuvoje, per dažnai viešumon prasiverždavo perkaitusios galvosenos apie “planetos atšilimą“ reiškiniai.

Continue reading „Atšaldytas atšilimas Kopenhagoje“