Atšaldytas atšilimas Kopenhagoje


Pasaulių galvų ir pusgalvių susibėgimas 2009 metų gale Kopenhagoje, mūsų planetai nuo perkaitimo „gelbėti” prasidėjo skandalingai ir baigėsi juokingai.

Keletas savaičių prieš susibėgimą kažkas įsilaužė į vieną globalistų mokslininkų elektroninį susirašinėjimą, kur užtiko faktus, kad JTO (Jungtinių Tautų Organizacijos) remiami “atšilimo“ aliarmistai mokslininkai sąmoningai klastojo temperatūros duomenis.

Tad konferencija prasidėjo juokingo “klimatgeitu“ pavadinto skandalo šešėlyje. Ir prieš tai, net ir Lietuvoje, per dažnai viešumon prasiverždavo perkaitusios galvosenos apie “planetos atšilimą“ reiškiniai.

Grįžtant į planetos elgsenos istoriją, pagal šiandienių aliarmistų “logiką“ išeitų, jog Vezuvijus nebūtų prasiveržęs, jeigu Pompėjos šiltagalviai būtų demonstravę reikalaudami, kad valdžia užkimštų analaikio transporto priemonių – arklių, jaučių, dramblių ir kupranugarių – “dujų išmetamuosius vamzdžius“.

Ir dabar patikimiau skambėtų klimatogoriniai kaistančios Žemės gaisrininkai, jei jie Kopenhagon būtų sugužėję pėsti ir dviračiais, o ne lėktuvais, laivais, autobusais, automobiliais. Nes, pagal jų aliarmo karštį, vien jų susirinkimo sukelta šiluma, neskaitant karštų galvų ir pusgalvių kalbų bei demonstrantų šūkavimų, galėjo ištirpinti gerą gabalą netoli esančio Šiaurės Ašigalio ledyno ir pakelti net Baltijos jūros vandens lygį. Kadangi klaipėdiečiai ir palangiškiai Kopenhagos sąskrydžio metu neatsibudo jūroje beplūduriuojančiose lovose, kyla įtarimas, jog kas nors kuriais nors sumetimais per stipriai spaudo “Žemės atšilimo“ aliarmo skambučių mygtukus. Prieš kokį 40-50 metų panašūs JTO aliarmistai pasaulį gąsdino Žemės atšalimu, planetos apledėjimu. Visaip bandoma žmoniją įgąsdinti į pasaulinės baudžiavos gardą.

Vien gamtoje apsižvalgius aišku, kad planeta per milijonus metų ir šilo, ir šalo. Tačiau tai, deja, nepriklausė nei nuo automobilių, nei nuo pypkių, kurių nebuvo, dūmų. O Lietuvos žemelė gausi ir upių vagomis, ir ežerais, ir slėniais, ir kalvomis.

Tad matome, kaip didžiulės globalistų ir veiklių komunistų sukurtos pinigingos organizacijos, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų (pasaulio valdžios siekianti) Organizacija (JTO), gali, su jos kontroliuojamos žiniasklaidos (tiksliau – “žinijos“) pagalba, apmulkinti ne tik tamsią minią, bet ir apsišvietusius žmones.

Ne pirmą kartą apie tai rašau. Yra straipsnių ir ką tik pasirodžiusioje knygoje “PRIMINIMAI BENDRAŽYGIAMS”. Bent jau Lietuvos “žalieji“, pamatę kaip diktatūra nuterliojo Lietuvos gamtą, turėtų žinoti, kad mums visiems yra daug darbo išauklėti nuo okupacijos atliekų senimą ir išauklėti jaunimą būti tikrais “žaliaisiais“: neteršti upių, ežerų, girių ir vandenų pakrančių ir suprasti, kad automobilių teršimas oro, nors ir tikras, daro tik mažytėliausią įtaką į Žemės klimatą. Tačiau verta ir tai (protingai!) pareguliuoti.  Negi, pavyzdžiui, orui pagerinti uždarysi cheminę įmonę, kuri gamina gyvybes gelbstinčius ir gyvenimą (nežiūrint oro taršalų?..) prailginančius vaistus? Keistoka, kad kai ore nebuvo nei pramonės, nei transporto taršalų, vidutinis žmogaus amžiaus ilgis buvo ko ne perpus mažesnis.

Kadangi aišku, kad planetos atšilimas ar atšalimas tik gal daugiamilijonine dalelyte priklauso nuo žmogaus elgsenos, paaiškėja atsakytinas klausimas: kodėl dedama tiek daug pastangų žmonėms mulkinti ir be saiko gąsdinti?

Atsakytinas ir pagrindinis klausimas: kodėl, su klimato tvarkymu nieko bendro neturinti organizacija – Jungtinių Tautų Organizacija – yra taip giliai įsivėlusi į klimato kaitos reikalą? Kodėl ši (Sovietų ir JAV slaptų komunistų įkurta) pasaulinė nomenklatūra taip gąsdina žmones, lyg būtų aiškiai įrodyta rytdienos klimato katastrofa? Ogi, giliau pažvelgus, tai daro tam, kad, kaip žvejai, kartimis kūdros vandenį bakštant, suvaro išgąsdintas žuvis į bučių, suvarytų žmoniją į pasaulinės valdžios tironijos bučių. Tam JTO ir buvo sukurta. (Žiūr. V. Bražėno 1975 m. knygą “SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽMONIJĄ”)

Tam bandoma “sulyginti pasaulį“, sustabdant “teršiančių“ pažangiųjų valstybių pramonę, kad jas nusmugdžius iki Afrikos ir kitų socializmo nualintų tautų lygio. Dabar per Tarptautinį Valiutų Fondą, perėmusį Federalinės Rezervų Sistemos pasaulinį vaidmenį, bus sukeliamos pasaulinės ekonominės krizės. Jos savo mastu sukelia valstybių valdžių krizes, piketus, demonstracijas, parlamentų langų daužymus ir valstybių prasiskolinimus riaušėms išvengti.

Laimei, šis aliarmistų festivalis nepavyko. Tik sukėlė daugiau nepasitikėjimo katastrofininkais. Pabaigai: daugelį galėjo prajuokinti kai kuriuose oro uostuose, dėl šalčių ir sniego pūgos įstrigusius atšilimininkus.

Juokas – juokui, tačiau būtina apie šį nedorą Rytų ir Vakarų globalistų suokalbį tiesą skleisti plačiau. Ypač turime informuoti jaunimą, kurio ateitis priklauso nuo mūsų balso kėlimo ar tylėjimo.

Grįžtu prie išminčiaus įspėjimo: “Jei, pamatęs blogį, neisi jį sunaikinti, jis ateis ir sunaikins tave“. 

Gintaro Visocko nuotraukoje: publicisto Viliaus Bražėno knygos „Priminimai bendražygiams” viršelis.              

2010.01.10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *