mossad_5555555

Alfredas Frauenknechtas (Alfred Frauenknecht) – Šveicarijos inžinierius, septintojo dešimtmečio pabaigoje pardavęs Izraelio žvalgybai prancūzų naikintuvo „Mirage“ brėžinius.

Alfredas Frauenknechtas buvo šveicarų firmos „Broliai Sulzer“, kurioje šie lėktuvai būdavo sumontuojami Šveicarijos KOP-oms, vyriausiasis inžinierius. Izraelio žvalgyba kažkaip sužinojo, kad A.Frauenknechtą slegia materialiniai sunkumai (iš dalies dėl to, kad jam teko išlaikyti meilužę) ir yra nepatenkintas darbu firmoje.

Be to, pats nebūdamas žydas, jautė gilią simpatiją žydų valstybei ir buvo pasipiktinęs, kad prancūzai sulaikė pristatymą 50 naikintuvų „Mirage“, už kuriuos Izraelis jau yra sumokėjęs.

Continue reading „Kaip pavogti prancūzų naikintuvo “Mirage” brėžinius“

lakam_agentas

LAKAM – itin slapta Izraelio specialioji tarnyba, įsteigta užtikrinti Izraelio savo branduolinio ginklo kūrimo programos slaptumą.

1956 metų rudenį, kaip tik kai izraeliečiai kartu su anglais ir prancūzais slapta svarstė (nesėkmingo) plano, kaip atplėšti Sueco kanalą nuo Egipto, detales, Izraelio vyriausybė nusprendė įsigyti iš Prancūzijos atominį reaktorių, galintį gaminti medžiagas branduoliniams užtaisams. Iš pradžių itin slaptu Izraelio pavertimo branduoline valstybe planu buvo užsiėmę Mosadas ir Amanas.

Continue reading „LAKAMo agentams pirmiausiai rūpėjo atominiai reikalai“

mossa_geltonas

Benjaminas Bliumbergas (Benjamain Bliumerg)Izraelio ypač slaptos žvalgybinės organizacijos, įsteigtos Izraelio pastangoms nuslėpti nuo išorinio pasaulio savo atominės bombos kūrimą, vadovas.

Naująją tarnybą B.Bliumbergas įsteigė 1957-aisiais metais.

Iš pradžių ji vadinosi Specialiųjų pavedimų valdyba prie Izraelio gynybos ministerijos, o vėliau tapo Liška Le Kišrei Mada (ha-Lishka le-Kishrei Mada) – Mokslinių ryšių biuru, slapta vadinamu Lakamu (Lekem). Tai – akronimas nuo viso pavadinimo ivrito kalba.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: paslaptingasis Benjaminas Bliumbergas“

eitan_izraelis

Rafaelis Eitanas – Izraelio žvalgybos bendradarbis ir vienas iš vadovų, beje, kuravęs amerikiečio šnipo Džonatano Džėjaus Polardo (Jonathan Jay Pollard) veiklą.

Rafaelis Eitanas gimė Palestinoje, Rusijos žydų šeimoje, tenai emigravusioje 1922 metais. Dar vaikystėje kartą su motina nuėjęs į kino teatrą žiūrėti trilerio apie šnipus, jaunasis R.Eitanas jai pasakė: „Aš noriu būti toks pat žvalgas, kaip Mata Hari!“

Būdamas vos 12 metų Eitanas įstojo į pogrindinės žydų armijos „Hagana“ gretas. Vėliau jis tarnavo diversiniame padalinyje „Palmach“. Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo (iki Izraelio valstybės susikūrimo 1948 metais) jis dalyvavo slaptose operacijose nelegaliai įvežant žydus pabėgėlius į Palestiną. Situaciją komplikavo tai, kad anglai, valdę ten pagal Tautų Lygos mandatą, kažkuriuo momentu beveik visiškai uždraudė žydų imigraciją.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: Rafaelis Eitanas – nacionalinis Izraelio didvyris“

eitanas_111

Gruodžio 7 dieną laikraštis “XXI amžius” išleido dar vieną specializuoto priedo “Slaptieji takai” numerį. Norintieji įsigyti popierinę “Slaptųjų takų” versiją turėtų kreiptis: gilanis.gintaras@gmail.com.

“Slaptuosiuose takuose” pasakojama apie pačias įdomiausias, sensacingiausias, skandalingiausias žvalgybines bei kontržvalgybines operacijas. Tiek sėkmingas, tiek ir gėdingai žlugusias. Nors rašome apie viso pasaulio slaptąsias tarnybas, tačiau pagrindinis mūsų dėmesys nukreiptas į tas valstybes, su kuriomis Lietuva turi bent minimalių sąsajų.

Šiandien skaitytojų dėmesiui pateikiame pasakojimą apie vieną iš labiausiai žinomų aukšto rango Izraelio slaptųjų tarnybų karininkų – Rafaelį Eitaną.

Continue reading „“Noriu būti toks pat žvalgas kaip ir Mata Hari”“

eitan

Izraelio atominio ginklo kūrimo istorija, suprantama, kupina paslapčių, tačiau kai kas jau žinoma ir plačiajai visuomenei. Pavyzdžiui, kad 1957 m. buvo įkurta ypatingai slapta tarnyba, turėjusi nuslėpti nuo išorinio pasaulio Izraelio atominės bombos kūrimą. Pradžioje ši tarnyba vadinosi Specialiųjų pavedimų prie Izraelio gynybos ministerijos valdyba, paskui – Mokslo ryšių biuras (“Liška Le Kišrej Mada”) arba Lakam (pilno pavadinimo ivrito kalba akronimas). Pirmasis šios žinybos vadovas buvo B.Bliumbergas, pogrindinės žydų armijos “Chagana” veteranas, dalyvavęs nepriklausomybės kovose 1948 – 1949 m., buvęs Gynybos ministerijos saugumo tarnybos šefas. Kai ypatingai slaptas objektas buvo statomas Dimonoje (Negevo dykumoje), Lakam buvo pavesta užtikrinti jo apsaugą.

Continue reading „Paslaptingasis Lakam“

mossad_melynas

Yra toks GRU kosminės žvalgybos centras, kuriame saugomos iš rusų palydovų šnipų padarytos nuotraukos. Saugomos, o nuo 1992 m. – ir pardavinėjamos. Reikėjo pinigų. Vienos nuotraukos kaina viršydavo 2 tūkst. JAV dolerių, priklausomai nuo kokybės: ryškesnės – brangesnės, mažiau ryškios – pigesnės. Ryškesnės buvo laikomos slaptomis, mažiau ryškios – neslaptomis.

Galimybe pasipelnyti mėgėjų atsirado, juo labiau, kad iki 1995 metų rusų kontržvalgyba nesidomėjo, kas, kam, ką parduoda. Dalis dolerių atsidurdavo esamų ir buvusių GRU darbuotojų kišenėse.

Continue reading „Kosminių nuotraukų pardavėjai, arba už ką nuteistas GRU papulkininkis V.Tkačenka“

polard_zmona

Labai “spalvinga” asmenybė, nuolat pažeidinėjusi įstatymus šalies, kurioje jis įsigijo aukštąjį išsilavinimą (1976 m. baigė Stenfordo universitetą), šalies, kurios, atrodo, nelaikė savo tėvyne; melagis (mėgo draugams pasakoti, kaip jo šeima 1968 m. bėgo iš Čekoslovakijos, kai jo tėvas buvo demaskuotas kaip CŽV rezidentas Prahoje), dezinformatorius (kartą jis pats sau pasiuntė telegramą: pulkininkui Polardui). Jungtinėms Amerikos Valstijoms Polardo veikla brangiai kainavo, kaip ir kiekvieno ilgai nedemaskuoto šnipo. Polardas pats prisipažino savo kuratoriams Izraelyje perdavęs daugiau kaip 800 slaptų publikacijų ir daugiau kaip 1000 telegramų.

Continue reading „Džonatanas Polardas – išdavikas ir melagis“