“Noriu būti toks pat žvalgas kaip ir Mata Hari”


Gruodžio 7 dieną laikraštis “XXI amžius” išleido dar vieną specializuoto priedo “Slaptieji takai” numerį. Norintieji įsigyti popierinę “Slaptųjų takų” versiją turėtų kreiptis: gilanis.gintaras@gmail.com.

“Slaptuosiuose takuose” pasakojama apie pačias įdomiausias, sensacingiausias, skandalingiausias žvalgybines bei kontržvalgybines operacijas. Tiek sėkmingas, tiek ir gėdingai žlugusias. Nors rašome apie viso pasaulio slaptąsias tarnybas, tačiau pagrindinis mūsų dėmesys nukreiptas į tas valstybes, su kuriomis Lietuva turi bent minimalių sąsajų.

Šiandien skaitytojų dėmesiui pateikiame pasakojimą apie vieną iš labiausiai žinomų aukšto rango Izraelio slaptųjų tarnybų karininkų – Rafaelį Eitaną.

Rafaelis Eitanas gimė Palestinoje Rusijos žydų, emigravusių į ten 1922 m., šeimoje. Kartą su motina kine jie žiūrėjo filmą apie šnipus. Tada jis pasakęs: “Noriu būti toks pat žvalgas kaip ir Mata Hari!” Dvylikametis Eitanas įstojo į pogrindinės žydų armijos “Chagana” gretas. Vėliau tarnavo diversijų padalinyje “Palmach”.

Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo (iki 1948 m., kai buvo įkurta Izraelio valstybė) Eitanas dalyvavo slaptose operacijose nelegaliai įvežant žydų pabėgėlius į Palestinos teritoriją. Reikalas tas, kad anglai, ten valdę pagal Tautų Lygos mandatą, kurį laiką buvo uždraudę žydų imigraciją. Aiškiai pataikauta arabų diasporai Palestinoje. Eitanas dalyvavo susprogdinant britų radarų stotį ant Karmelio kalno. Po šios operacijos jį praminė “Rafiu smirdaliumi”, nes, braunantis prie radarų, jam teko ilgai šliaužti kanalizacijos vamzdžiu.

1948 m. gegužės 15 d., kai buvo paskelbta savarankiška žydų valstybė Izraelis, kitą dieną jis buvo sužeistas. Nepriklausomybės karo metu (1948-1949) Eitanas tarnavo kariuomenėje.

Pasibaigus karui, po pusmečio jis įsidarbino žvalgybinėje organizacijoje, vėliau pavadintoje “Mossad”, o dar vėliau perėjo į vidaus saugumo ir kontržvalgybos valdybą (“Šin-Bet”). Čia sparčiai kilo karjeros laiptais, tapo operatyvinio skyriaus viršininku. Jo nuopelnams priskirtina premjedo Davido Ben-Guriono patarėjo papulkininkio Izraelio Beero byla. Eitanas jį demaskavo kaip sovietų šnipą.

1960 m. gegužės mėn Eitanas atliko patį įžūliausią savo žygdarbį. Būdamas “Mossado” ir “Šin-Bet” grupės sudėtyje Argentinoje jis sučiupo nacių karo nusikaltėlį Adolfą Eichmaną. Tada A.Eichmanas buvo nelegaliai atgabentas į Izraelį ir perduotas teismui. A.Eichmanas buvo pripažintas kaltu ir pakartas. Eitanas, šios operacijos dalyvis, tapo nacionaliniu didvyriu.

1963 m. jis perėjo dirbti į “Mossadą” ir dalyvavo vokiečių mokslininkų ir inžinierių – raketų kūrėjų, įgyvendinusių Egipto karines programas, – bauginimo kampanijoje. Tuo metu, kaip tvirtino pats Eitanas, jis padėjo užmegzti pirmuosius Izraelio kontaktus su Egipto prezidentu Gamaliu Abdeliu Naseru. Remiantis kai kuriais šaltiniais, Eitanas vadovavo Izraelio “atpildo būriui”, kuris ieškojo ir likvidavo “Juodojo rugsėjo” Palestinos išlaisvinimo organizacijos (PIO) smogikus, nužudžiusius 11-a Izraelio sportininkų 1972 m. Miuncheno olimpinių žaidynių metu.

Tais pačiais 1972-aisiais jis pasitraukė iš “Mossado”, kai jo nepaskyrė šios žinybos direktoriumi. Ėmėsi verslo, augino net tropikų žuvytes, bet nesėkmingai, ir 1978 m. jis grįžo į valstybės tarnybą. Ministras pirmininkas Menachemas Beginas paskyrė jį savo patarėju kovoje su terorizmu. Šiame statuse jis suorganizavo ir įvykdė kelias sėkmingas operacijas. 1981 m. pavedė vadovauti “Lakam” agentūrai, veikusiai Gynybos ministerijos sudėtyje. “Lakam” (akronimas ivritų kalba: “Liška LeKišrej Mada”) – ypatingai slapta Techninės žvalgybos agentūra, nepavaldi nei karinei  “Aman”, nei kokiai kitai Izraelio specialiajai tarnybai.

Taigi Eitanas vienu metu vadovavo dviem žvalgybom: kaip patarėjas kovoje su terorizmu jis buvo pavaldus tik premjerui, kaip “Lakam” viršininkas – gynybos ministrui.

1984 metais, kai Džonatanas Polardas, dirbęs kaip civilis specialistas JAV jūrų žvalgyboje, pasiūlė žydams pirkti slaptą informaciją, ryšius jis palaikė su “Lakam”. Tų metų lapkričio mėnesį Eitanas Paryžiuje asmeniškai susitiko su Polardu ir jo sužadėtine Ana Chenderson. Žydai savo sąskaita svetingai priėmė amerikiečius, net sumokėjo už Polardo dovaną Anai – žiedą, kaštavusį 10 000 dolerių. Kitais metais amerikiečiai vėl susitiko su Eitanu, bet šį kartą jau Izraelyje. Eitano susidomėjimą Polardu iš dalies galima paaiškinti noru pademonstruoti “Lakam” pranašumą prieš “Mossadą”.

1985 m. gruodžio 21 d., kai Polardas ir jo žmona buvo areštuoti, JAV Teisingumo ministerijos atstovas pareiškė, kad jų “kuratorius” buvo Eitanas. Dėl triukšmingo skandalo, kurį sukėlė Polardo byla, “Lakam” 1986 m. oficialiai buvo išformuota, o Eitanas paskirtas vadovauti valstybinei chemijos kompanijai.

Nepaisant Polardo bylos, žydai Eitaną vertina kaip puikų žvalgybininką. Tokios nuomonės yra net jo kritikai.

Nuotraukoje: Rafaelis Eitanas, kurį dauguma žydų laiko ne tik puikiu žvalgybininku, bet ir nacionaliniu Izraelio didvyriu.

2011.12.07

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.