bolonia

Birželio 4-6 dienomis Vilniuje vyko labai svarbus tarptautinis renginys – seminaras „Bukarešto komunikato įgyvendinimas. Ekspertų vaidmuo“.

Jame dalyvavo apie 200-imt Bolonijos ir Aukštojo mokslo reformos ekspertų iš 41 šalies.

Seminare dalyvavo aukštųjų mokyklų, Švietimo ministerijų, kokybės užtikrinimo agentūrų ir studentų atstovai iš Šiaurės Afrikos, Artimųjų rytų, Centrinės Azijos, Rusijos, Balkanų ir Kaukazo regionų, Rytų ir centrinės bei Vakarų Europos šalių.

Lietuvos studentus renginyje atstovavo Bolonijos ekspertas, buvęs Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) prezidentas Arūnas Mark. Renginyje dalyviai aptarė neseniai vykusio Švietimo ministrų susitikimo Bukarešte išvadas bei Bolonijos proceso įgyvendinimo tendencijas, diskutavo apie ekspertų vaidmenį įgyvendinant Bukarešto komunikato rekomendacijas. 

Continue reading „LSAS: Vilniuje susirinkę Bolonijos ekspertai ieško būdų Bukarešto komunikato įgyvendinimui“

lsp

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) informuoja apie pasikeitimus negrąžinus Lietuvos studento pažymėjimo (LSP). Naują LSP grąžinimo tvarką patvirtino LSAS Taryba, kurią sudaro visų organizacijos narių vadovai.

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, atsakinga už LSP išdavimą, informuoja, kad studentams, kurių LSP išdavimą organizuoja LSAS ir studento pažymėjimas yra pagamintas iki 2011 metų rugsėjo mėnesio yra taikoma 30 Lt. bauda, o studentams, kurių LSP pagamintas nuo 2011 metų rugsėjo 1 d. yra taikoma 60 Lt. dydžio bauda už šio dokumento negrąžinimą baigus ar nutraukus studijas.

Continue reading „LSAS: Baudos už negrąžintus LSP grįžta studentams“

vilius_morkunas

Gegužės 29 – ąją  dieną LR Vyriausybė priėmė nutarimą dėl studijų kainą padengiančios stipendijos į valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams.

Reaguodama į tik dalinai įgyvendinamą šį nutarimą ir prasidėjusį bendrąjį priėmimą, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių.

LSAS savo rašte prašo išaiškinti esamą bendrojo priėmimo situaciją, kadangi manoma, kad šiuo metu vykdomas bendrasis priėmimas tik dalinai įgyvendina galiojačius teisės aktus. Taip pat raginama imtis skubių ir matomų priemonių, siekiant užtikrinti tinkamą stojančiųjų informavimą.

Continue reading „LSAS: Bendrasis priėmimas – dar daugiau neaiškumų“

bom-maza

Baigėsi keturias dienas trukęs Baltijos šalių studentų sąjungų (Baltic Organizational Meeting – BOM) susitikimas, kuriame studentų atstovai drauge diskutavo apie išorinį ir vidinį studijų kokybės užtikrinimą bei akademinį sąžiningumą.

Susitikimo metu buvo parengtos dvi rezoliucijos ir priimti sprendimai dėl tolimesnio aktyvaus tarpusavio bendradarbiavimo. „Lietuva, Latvija ir Estija turi daug panašių problemų bei iššūkių savo aukštojo mokslo sistemose. Labai svarbu dalintis patirtimi, sprendžiant studentams aktualiausius klausimus, taip pat pasinaudoti galimybe tokio pobūdžio susitikimuose tartis dėl bendrų veiksmų ir siekiamų rezultatų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu,“ – sako Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) prezidentas Vilius Morkūnas.

Continue reading „Vienijasi Baltijos šalių studentų atstovai“

seimas_radzevicius

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) praneša, kad LR Švietimo, mokslo ir kultūros komitete buvo išgirstas studentų balsas.

Pasak LSAS, po penktadienio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos akibrokšto, studentų atstovai dar kartą išsakė savo poziciją, kad į aukštosios mokyklos tarybą būtų skiriami du studentų atstovai – vienas studentas ir vienas narys, nepriklausantis aukštosios mokyklos personalui bei studentams. Komitetas po ilgų diskusijų pritarė šios nuostatos įtvirtinimui Mokslo ir studijų įstatymo pakitimų projekte.

Continue reading „Seimo komitete išgirstas studentų balsas“

donatas_sniute

Panevėžio kolegijos studentų atstovybės (PankoSA) iniacityva – BRAVO apdovanojimai – kviečia prisiminti svarbiausius metų įvykius.

Ir įvertinti labiausiai pasižymėjusius Panevėžio kolegijos bendruomenės narius.

Praėjusiais metais atgijusią tradiciją sėkmingai tęsiame ir šiemet.

„Praėjusiais metais atgaivinome apdovanojimų tradiciją, šiemet siekiame renginio kokybės lygmėnį kilstelėti aukščiau ir pakviesti kaip įmanoma daugiau Kolegijos bendruomenės narių išreikšti savo nuomonę bei aktyviai dalyvauti renkant labiausiai nusipelniusius“ – teigia Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentas Donatas Šniutė.

Continue reading „BRAVO 12 apdovanojimai – jau balandžio 12 dieną“

vilius_morkunas

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), reaguodama į kovo 30 dieną Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje (LURK) studentams priimtą nepalankų sprendimą, dar šiandien ketina kreiptis į universitetų ir kolegijų vadovus bei LR Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą.

Universitetų vadovai susitikime svarstę Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, paruoštus Seimo valdybos sudarytos darbo grupės, nusprendė atsisakyti papildomo studentų atstovų balso svarbiausiame aukštųjų mokyklų valdymo organe – taryboje. „Rektorių susitikimo metu priimtas sprendimas yra netikėtas ir sunkiai paaiškinamas. Jis buvo priimtas su niekuo nepasitarus ir neatsižvelgus į specialiai dėl Mokslo ir studijų įstatymo koregavimo suburtos darbo grupės suformuotus siūlymus, kurioje taip pat dalyvavo ir LURK atstovas. LSAS šį nutarimą vertina itin neigiamai.“ – sako Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prezidentas Vilius Morkūnas.

Continue reading „Universitetų rektorių konferencijoje – akibrokštas studentams“

vilius_morkunas

Šį savaitgalį įvyko Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) organizuotas studentų atstovybių debatų turnyras. Tema „Jaunam žmogui per mažai galimybių įsidarbinti Lietuvoje“ savo pozicijas išsakė 8 aukštųjų mokyklų komandos.

„Studentų atstovybių veiklos stiprinimas visuomet buvo ir yra vienas iš pagrindinių LSAS prioritetų. Debatų turnyrą pasirinkome kaip vieną iš inovatyvių mokymosi būdų, kuris lavina viešojo kalbėjimo, argumentavimo bei kritiško mąstymo įgūdžius. Jų kiekvieną dieną organizacijų nariams prireikia kokybiškai atstovaujant studentų interesams savo aukštosiose mokyklose.“ – sako LSAS prezidentas Vilius Morkūnas.

Continue reading „Studentų atstovai diskutavo apie jaunimo nedarbą Lietuvoje“

vilius_morkunas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) formuojant rezidentūros nuostatų keitimo projektą, apimantį visas tris studijų kryptis – veterinariją, odontologiją ir mediciną – Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) pabrėžia, kad ne visi pakitimai studentams yra palankūs.

“Tai, jog šalies valdžia atkreipė dėmesį į progresuojantį gydytojų padėties valstybėje blogėjimą, yra labai teigiamas pokytis.

Vis dėlto metodai susidariusiai situacijai spręsti turi būti itin apgalvoti ir lankstūs.“ – sako LSAS prezidentas Vilius Morkūnas. LSAS teigia, jog koreguojant rezidentūros studijų organizavimą, būtina atsižvelgti į tai, jog studentai atsakingai planuoja savo ateitį, baigę studijas dauguma yra sukūrę šeimas.

Continue reading „LSAS: rezidentūros studijų organizavimui trūksta lankstumo“

arunas_mark-

LR Vyriausybei ketinant svarstyti, kurie studentai studijų metu turėtų mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokestį, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) atkreipia dėmesį, jog siūlomos pataisos – riboti draudimo laikotarpį iki šešių metų arba apriboti draužiamų studentų amžių iki 25 metų – diskriminuotų vyresnius studentus, o taip pat studentus, kurie planuoja studijas pradėti ne iš karto po mokyklos baigimo. Priėmus pateiktą pasiūlymą studijų pabaigoje įmokas turėtų mokėti studentai, sustabdę studijas dėl ligos, nėštumo ar kitų svarbių priežasčių. Pasiūlymuose esamos nuostatos prieštarauja ir mokymosi visą gyvenimą koncepcijai, kurią Lietuva įsipareigojo įgyvendinti kaip ES narė ir Bolonijos Proceso dalyvė.

Continue reading „LSAS: studentų PSD problemas išspręstų efektyvesnis mokesčio valdymas“

studentai_mergina

Susidarius situacijai, kuomet teisinėje demokratinėje valstybėje aukštosios mokyklos siekia panaikinti jiems nepalankias studentų atstovybes, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) kreipiasi į visų aukštųjų mokyklų vadovus ir prašo užtikrinti elementarius demokratijos principus. Kreipimąsi paskatino įvykiai Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (TTVAM), kurios vadovybė visomis įmanomomis priemonėmis stengiasi panaikinti studentų atstovybę.

Continue reading „Kodėl aukštosios mokyklos siekia panaikinti studentų atstovybes?“