Šiandien – Vasario 16-oji. Nepriklausomybės diena. Šia proga – keletas Vytauto Visocko nuotraukų.

2020.02.10; 13; 00:30

Madagaskaro sostinėje kilus spūsčiai, žuvo mažiausiai 15 žmonių, o dar 75 buvo sužeisti, praneša portalas „Orange actu Madagascar“.
 
Trečiadienį Madagaskare buvo švenčiama Nepriklausomybės diena. Antananaryve tūkstančiai žmonių susirinko prie Mahamasinos stadiono, kur turėjo vykti nemokami pramoginiai renginiai.
 
Pasak pareigūnų, spūstis kilo todėl, kad visi susirinkusieji norėjo kuo greičiau pakliūti į stadioną.
 
Oficialius duomenis apie žuvusiuosius ir nukentėjusiuosius pateikė Madagaskaro žandarmerijos valstybės sekretorius Richardas Ravalomanana.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.06.27; 10:00
 
 

Mes mylime Lietuvą. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vasario 16-osios išvakarėse sulaukė valstybinių sveikinimų iš viso pasaulio. Prezidentę pasiekė užsienio šalių vadovų sveikinimo laiškai Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, kuriuose šalies žmonėms linkima santarvės, taikos ir klestėjimo.

Prisimindamas savo valstybinį apaštalinį vizitą Lietuvoje pernai rugsėjį, Popiežius Pranciškus siunčia širdingus sveikinimus ir geriausius linkėjimus mūsų šalies žmonėms. Šventasis Tėvas laimina lietuvių tautą ir meldžiasi, kad lietuviai liktų ištikimi teisingumo, solidarumo bei taikos vertybėms ir toliau jas skleistų.

Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo J. Trumpo laiške pabrėžiama, kad Lietuva yra patikima JAV draugė ir sąjungininkė, ginanti transatlantinius ryšius bei vertybes. JAV labai vertina mūsų šalies partnerystę stiprinant Europos saugumą, indėlį kovoje su terorizmu Afganistane ir Irake bei tvirtai remiant suverenumą, teritorinį vientisumą ir demokratinę pažangą kitose valstybėse. Prezidentas D. J. Trumpas savo ir visų Amerikos žmonių vardu palinkėjo Lietuvai linksmos Vasario 16-osios šventės ir padėkojo už bendrą darbą užtikrinant taiką ir saugumą Europoje.

Jungtinės Karalystės karalienė Elžbieta II savo atsiųstame sveikinime valstybinės šventės proga visiems Lietuvos žmonėms palinkėjo laimės ir gerovės.

„Man didelis džiaugsmas atsiųsti Jums, Jūsų Ekscelencija, ir visiems Jūsų šalies žmonėms nuoširdžius savo sveikinimus ir linkėjimus Nepriklausomos valstybės atkūrimo dienos proga“, – rašoma Japonijos Imperatoriaus Akihito sveikinimo telegramoje prezidentei D. Grybauskaitei.

Savo ir visų Vokietijos žmonių vardu sveikindamas Lietuvą šios šalies prezidentas Walteris Steinmeyeris džiaugiasi galėjęs pats prieš metus dalyvauti nepriklausomybės 100-mečio renginiuose Vilniuje. Savo sveikinimo laiške Vokietijos vadovas taip pat pabrėžia, kad Vokietiją su Lietuva sieja glaudi bendrystė ir pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas Europos Sąjungoje ir NATO. Pasak prezidento W. Steinmeyerio, Lietuva ir ateityje galės pasikliauti Vokietijos solidarumu.

„Man malonu Lietuvos Respublikos valstybinės šventės proga Jus ir visus Jūsų piliečius nuoširdžiai pasveikinti savo ir prancūzų tautos vardu. Džiaugiuosi mūsų visose plotmėse kokybišku politiniu dialogu, atveriančiu kelią intensyvesniems dvišaliams santykiams visose mus bendrai dominančiose srityse. Sveikinu Jūsų ryžtingą pasisakymą už Europos Sąjungą – norėčiau, kad ji įgautų daugiau suverenumo, būtų demokratiškesnė ir vieningesnė, kad užimtų visą jai deramą vietą tarptautinėje scenoje ir galėtų veiksmingiau apsaugoti savo piliečius“, – rašome prezidentei adresuotame Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono laiške, kuriame jis taip pat teigia esąs laimingas, kad Prancūzija buvo įsitraukusi į Lietuvos valstybės atkūrimui skirtus šventinius renginius, iš kurių vienas reikšmingiausių – Baltijos šalių simbolizmui skirta paroda Orsė muziejuje.

Kaip praneša Prezidentės spaudos tarnyba, Vasario 16-osios proga sveikinimo laiškus taip pat atsiuntė Belgijos Karalius Filipas, Švedijos Karalius Karlas Gustavas, Ispanijos Karalius Pilypas, Airijos prezidentas Michaelis D. Higginsas, Austrijos prezidentas Alexanderis Van der Bellenas, Čekijos prezidentas Milošas Zemanas, Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid, Italijos prezidentas Sergio Mattarella, Latvijos prezidentas Raimondas Vėjuonis, Suomijos prezidentas Sauli Niinisto, Kanados Generalinė gubernatorė Julie Payette, Šveicarijos prezidentas Uelis Maureris, Australijos Generalinis gubernatorius Peteris Cosgrove’as, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-in, Indonezijos prezidentas Joko Widodo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Jungtinių Arabų Emyratų prezidentas Khalifa Bin Zayedas Al-Nalyanas, Bahreino Karalius Hamadas bin Isa Al Khalifas, Kataro Emiras Tamimas Bin Hammadas Al-Thani, Maroko Karalius Mohamedas VI, Alžyro prezidentas Abdelazizas Bouteflida, Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas, Turkmėnistano prezidentas Gurbangulis Berdimuhamedovas, Peru prezidentas Martinas Vizcarra.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.02.16; 07:02

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kovo 11 d.dalyvaus Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtuose renginiuose.

Ryte Prezidentė dalyvaus iškilmingame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Kovo 11-osios Akto salėje. 12 val. Nepriklausomybės aikštėje šalies vadovė stebės Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremoniją.

Continue reading „Prezidentė minės Nepriklausomybės atkūrimo dieną“

Šiandien labai sunku nuspėti, kaip pasisuks istorijos smagračiai ir kokioje tikrovėje gyvensime po savaitės, mėnesio, ar išeisime Kovo 11-ąją į miestų gatves ir aikštes minėti savo atkurtosios Nepriklausomybės jubiliejaus?

O gal teks lindėti rūsiuose ir bombų slėptuvėse su maisto daviniu? Karas Ukrainoje ir didelio karo nuojauta mūsų regione bei visoje Europoje dėl vieno diktatoriaus užgaidų, įnorių, fantazijų ir makabriškų planų bei nenuspėjamų veiksmų tapo galvos skausmu civilizuotai bendruomenei.

Į Europą tarsi radiacija smelkiasi netikrumas, baimė, įtarumas, o gerokai išlepę ir ištežę valstybių politiniai elitai staiga susizgrimba, kad savo bendruomenėms nuraminti neturi jokio priešnuodžio.

Continue reading „Jubiliejinių metų didaktika“

Be pro­fe­si­jų, aka­de­mi­nių var­dų, pa­var­džių, ku­rias vi­si links­niuo­ja, Lai­mo­nas No­rei­ka švel­niai var­di­na Juos – sa­vuo­sius ir Lie­tu­vos: Jus­ti­nas, Al­fon­sas, Al­ber­tas, Si­gi­tas, Vy­tau­tai, Juo­zai, Mei­lė, Van­da, Jo­kū­bas, Čes­lo­vas, Ka­zi­mie­rai (su An­ta­na­vi­čium ir mon­sin­jo­ras Va­si­liaus­kas), Rai­mun­das, Edu­ar­das, Ju­lius – pa­šau­kia vi­są mū­sų li­te­ra­tū­ros, me­no, kul­tū­ros, moks­lo žie­dą iš Są­jū­džio pra­džios ir jo žaiz­drui įsi­plies­kus. Šian­dien dau­gy­bę tų žmo­nių ir pa­tį kal­bin­to­ją, at­sky­rė nuo mū­sų juo­da ban­ga.

Ty­liai pa­bū­ki­me Jų žvilgs­nio švie­so­je su ap­si­spren­di­mu tar­nau­ti sa­vo kraš­tui ir pa­jau­ti­mu, jog tė­vy­nės mei­lė pra­si­de­da ir nuo lie­tu­vių kal­bą iš­aukš­ti­nu­sio ka­nau­nin­ko Mi­ka­lo­jaus Dauk­šos, ir pės­čio­mis į Vil­nių iš Že­mai­čių su raš­tų krai­te­le at­ke­lia­vu­sio Si­mo­no Dau­kan­to. Tau­rūs, pa­ky­lė­ti, ro­man­tiš­ki ide­a­lai! Mus vi­sus už­bū­rė gra­žus uto­piš­kas tiks­las: ro­dos, tik per­ženg­si­me „Ru­bi­ko­ną“, ki­tą die­ną po vals­ty­bės at­kū­ri­mo pra­si­dės ro­jaus ir auk­so am­žiaus epo­cha.

Continue reading „Nusivylusi Lietuva“

« 1 2 »

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2013.03.12

ne-ne 004

Šių metų kovo 18-ąją Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje “Ekspress-nedelia” pasirodė Jurijaus Dolinskio straipsnis “Šventė su neapykantos ašaromis akyse”. Į J.Dolinskio išdėstytus priekaištus derėtų ne tik įsiklausyti, bet ir pasamprotauti, ką visa tai galėtų reikšti. J.Dolinskio rašinys apie sudėtingus Lietuvos – Rusijos tarpusavio santykius byloja, jog Lietuvos rusų bendruomenėje, matyt, pradeda formuotis antilietuviškos tendencijos. Prieš keletą dienų jau rašėme, kad rusų kalba Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje “Litovskij kurjer” pasirodė niekieno nepasirašyta publikacija “Ar rusų Lietuvoje nėra?”, informuojanti, jog Kovo 11-osios šventinę eiseną Vilniuje Lietuvos rusų bendruomenės atstovai specialiai ignoravo. Ignoravo ne todėl, kad buvo labai užsiėmę kitais svarbiais reikalais ar tiesiog … pramiegojo. “Litovskij kurjer” straipsnyje teigiama, jog kai kurie Lietuvos rusai neatėjo į mūsų Nepriklausomybės šventę todėl, kad nekenčia mūsų Kovo 11-osios Akto, kad mūsų nepriklausomybę laiko “farsu” bei “politinėmis intrigomis”.

Continue reading „Ne jūsų reikalas, pone Jurijau Dolinski!“