Amerikos specialiųjų tarnybų analitikas kritikavo Rusiją


Keletas Amerikos laikraščių spausdina naujų žinių, susijusių su vyresniuoju iš numanomų „Bostono teroristų“. Antai, išaiškėjo, kad Tamerlanas Carnajevas šiek tiek prieš teroro aktą ketino pasikeisti vardą į Muazį – Dagestane nužudyto kovotojo garbei.

„Pasak pranešimo, Rusija pasidalijo su JAV ne visomis detalėmis apie įtariamąjį Bostono sprogdintoją“ – tokia antraštė puošia The New York Times.

Vieno iš JAV specialiųjų tarnybų generalinio inspektoriaus nuomone, Rusijos valdžia atsisakė suteikti FTB informaciją, kuri tikriausiai būtų sąlygojusi platesnį Tamerlano Carnajevo patikrinimą mažiausiai prieš dvejus metus iki teroro akto, rašo žurnalistai Maiklas S. Šmidtas (Michael Schmidt) ir Erikas Šmittas (Eric Schmitt).

Leidinys primena: „2011 metais Rusijos valdžia informavo FTB, kad Tamerlanas Carnajevas – „radikaliojo islamo sekėjas ir uoliai tikintis žmogus“, o taip pat kad Carnajevas „nuo 2010 metų kardinaliai pasikeitė, kai jis ruošėsi palikti JAV ir keliauti į šalies regionus, kad įstotų į pogrindines organizacijas – kokias, nepatikslinta“.

Tačiau pranešime, kurį parengė JAV specialiųjų tarnybų generaliniai inspektoriai, pasakyta: po pradinio FTB patikrinimo Rusijos tarnybos atmetė keletą prašymų suteikti papildomos informacijos apie Carnajevą.

„Tuo metu JAV teisėsaugos institucijų bendradarbiai manė, kad Carnajevas buvo žymiai pavojingesnis Rusijai“, – sakoma straipsnyje.

„Minėtame pranešime prieita prie išvados: tik po sprogimo pernai balandį Rusijos tarnybos pasidalijo su FTB papildomais žvalgybiniais duomenimis, taip pat ir apie Rusijos valdžios perimtą Carnajevo pokalbį telefonu su motina. „Kalbėdami jie svarstė islamo džihadą“, – rašo laikraštis.

Neįvardytas Amerikos valdininkas apibendrino pranešimo išvadas: „Rusijos šalis pateikė ne visą informaciją, kurią turėjo apie jį tuo momentu, o FTB, remdamasi jam prieinama informacija, padarė viską, ką galėjo“.

Šaltinis taip pat pranešė: šiuo momentu JAV daro prielaidą, kad broliai Carnajevai buvo „namudiniai smurtinio ekstremizmo šalininkai“. Kol kas JAV „neatskleidė nieko esminio, kas liudytų apie jų ryšius su kokia nors teroristine organizacija“, pridūrė jis.

„Pranešimą parengė Žvalgybos bendrijos, atsakingos už 17 savarankiškų žinybų, generalinis inspektorius ir Vidaus saugumo ministerijos, Teisingumo ministerijos ir CŽV generaliniai inspektoriai“, – praneša laikraštis. Pranešimas uždaras, bet, kaip tikimasi, kai kurios išvados bus paviešintos.

Laikraščio nuomone, pranešimo išvados panašios į FTB tarnybinio patikrinimo išvadas: plačiau tirti trukdė federaciniai įstatymai ir JAV Teisingumo ministerijos nurodymai.

„Pranešimas didžiąja dalimi teisina FTB, bet jame pasakyta, kad agentai iš Bostono, tyrę Rusijos duomenis 2011 metais, galėjo surengti dar keletą papildomų pokalbių“, – sakoma straipsnyje. Pranešimo autoriai taip pat rekomenduoja FTB priemones, kaip efektyviau keistis informacija su valstijų ir JAV vietinių institucijų valdžia.

„Tamerlanas Carnajevas ketino pakeisti vardą kovotojo garbei“, – praneša antraštė laikraštyje Los Angeles Times. Prieš daugiau kaip du mėnesius iki sprogimo Bostone Carnajevas atėjo į imigracijos tarnybą ir parašė pareiškimą, prašydamas oficialiai pakeisti vardą į Muazį, rašo žurnalistas Ričardas A. Serranas, remdamasis anksčiau neskelbtu JAV Vidaus saugumo ministerijos dokumentu.

„Carnajevas troško pakeisti įvaizdį pagal Rusijos pajėgų 2009 metais nužudyto maištininko paveikslą“, – tvirtina laikraštis. JAV teisėsaugos institucijų bendradarbiai sako: tai buvo ne tik pagarbos duoklė emyrui Muaziui, žinomam Dagestane, bet ir pravardė, kurią maištininkai davė Tamerlanui Carnajevui, kai jis gyveno Dagestane 2012 metais.

Šaltinis iš JAV teisėsaugos institucijos sako: kai Carnajevo paklausė, kodėl jis nori pasikeisti vardą, „jis atsakė: „Rusai terorizuoja mano gimtąją šalį visus tuos metus“. Todėl jis ir turėjo grįžti į Ameriką ir pagelbėti“.

Prašymas pakeisti vardą – dar vienas ženklas, kad Carnajevas buvo nusiteikęs radikaliau ir veikė organizuočiau, nei manyta anksčiau.

Laikraštis pastebi: Tamerlano Carnajevo „psichologinis portretas“ tikriausiai suvaidins esminį vaidmenį ginant jo brolį teisme. Džocharo advokatai tikriausiai tvirtins, kad vyresnysis brolis buvo lyderis rengiant teroro aktą.

JAV valdžios požiūriu, Tamerlanas giliai suradikalėjo 2012 metais Dagestane. „JAV valdžia tvirtina, kad jis nesėkmingai bandė prisidėti prie maištininkų, o po to buvo pasiųstas į JAV vykdyti teroro akto, arba sumanė jį savo iniciatyva“, – sakoma straipsnyje.

Savo ruožtu, Džocharo Carnajevo advokatai tvirtina: Tamerlanas buvo įpykęs ant JAV, nes manė, kad Amerikos teisėsaugos institucijos verčia jį bendradarbiauti. FTB tvirtina, kad agentai surengė su juo vieną pokalbį, bet advokatai sako, kad pokalbių buvo keletas, ir FTB „prašė jį (Tamerlaną) tapti informatoriumi“. Tamerlanas klaidingai pamanė, kad jam daromas spaudimas, ir tas įspūdis „sustiprino paranoją ir įtampą, kurią jis jautė“.

Tačiau kaltinamoji šalis kovo 14 dieną pareiškė, kad „neturi įrodymų, jog vyriausybė būtų prašiusi Tamerlaną Carnajevą tapti informatoriumi“.

2014.04.12; 06:15 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.