Apie „mūsų žmogų Taline“


Tarp Rusijos ir Estijos įsiplieskė naujas žvalgybinis skandalas. Kaip ir ankstesniaisiais atvejais, prieš Estiją nukreipto triukšmo iniciatorė – Rusija. Tik šis triukšmas – keistas. Kremlius pradėjo viešai girtis, kaip jo slaptosios tarnybos sėkmingai apgaudinėja tiek estų, tiek estus kuruojančių amerikiečių žvalgybas.

Protingos žvalgybos nepuola girtis pasiekimais

Be kita ko, rusiški pasigyrimai – ne abstraktūs. Jie – konkretūs. Nors protingos žvalgybos, regis, neskuba girtis sėkmėmis – kam priešininkui atskleisti savo stipriąsias puses, darbo metodus, analitinius sugebėjimus? Ir vis dėlto Kremlius nei iš šio, nei iš to šių metų gruodžio viduryje pradėjo didžiuotis Estijoje turėjęs ypatingai naudingą agentą.

Tas agentas, suprask, buvo „aukso vertės“, mat, dirbdamas slaptojoje estų policijoje KAPO, rusams sugebėjo teikti vertingos informacijos ir tuo pačiu estų kontržvalgybai nesukėlė nė menkiausių įtarimų.

Maža to – metų metais Rusijos Federalinei saugumo tarnybai (FSB) talkinęs agentas prieš trejetą metų išėjo į užtarnautą pensiją ir išvažiavo gyventi į Rusiją. Žodžiu, saugiai pasitraukė į šalį, kuriai tarnavo. Tai, kad dabar Estijoje jam iškelta baudžiamoji byla dėl Tėvynės išdavimo, – išdavikui nusispjauti. Rusija jo vis tiek neišduos Estijai.

Įsidėmėtina dar ir tai, kad Rusija šį kartą džiūgauja itin atvirai – atskleisdama tiek savo agento, tiek jo ryšininko tapatybes.

Naujieną apie Estijoje turėtą vertingą agentą gruodžio 14-ąją paskelbė INTERFAX.RU. Šią žinią noriai atkartojo dešimtys stambių ir smulkių rusiškų leidinių. Tačiau išsamiausią vaizdą susidaryti, žinoma, galima peržiūrėjus daugiau nei trisdešimties minučių trukmės NTV televizijos laidą, pramintą intriguojančiu pavadinimu: „Mūsų žmogus Taline“.

Estijos žvalgyba – baisesnė ir už Velnią?

Minėtosios laidos tedencingumai – badyte bado akis. Estijos žvalgybos, regis, baisesnės net už patį Velnią. Tik pamanyk, Estijos žvalgyba nuolat, pastoviai ir kryptingai kursto antirusiškas nuotaikas; Estijos žvalgyba šantažuoja Estijoje giminių turinčius rusakalbius – netalkinsi KAPO struktūroms, neturėsi galimybės lankyti Taline ar Narvoje gyvenančių tėvų; Estijos žvalgyba masiškai seka į šalį atvykstančius rusų verslininkus, turistus, seka juos ir turėdama, ir neturėdama teismo išduotus leidimus sekti; Estijos žvalgyba nesirūpina jai talkinančių agentų saugumu, ištikus nesėkmei – juos palieka likimo valiai; savo agentams moka grašius…

Bet tai –  dar ne visos Estijos žvalgybos nuodėmės. NTV laidos dalyvių teigimu, viena iš pagrindinių Estijos žvalgybos nuodėmių – jos noras talkinti amerikiečiams. Suprask, Amerika „niekšiškai išnaudoja estus“, įveldama juos į žalgybinį karą prieš „nieko niekam blogo nelinkinčią Rusiją“.

Ir vis dėlto neskirkime daug dėmesio rusiškiems tendencingumams. Jie – tokie akivaizdūs, primityvūs, juokingi, jog neverti nei diskusijų, nei paneigimų, nei analizių. Tiesiog ten, kur rodomos pliusas, mums dažniausiai, be retų išimčių, reikia omenyje turėti minusą, o kur rodomas minusas – matyti pliusą. Štai ir visa išmintis, kaip derėtų vertinti propagandinio, dezinformuojančio pobūdžio rusiškus pranešimus.

Dosje apie Uno Puuseppe

Dabar pats metas susipažinti su pagrindiniu 2014-ųjų metų gruodžio mėnesio estiško – rusiško žvalgybinio skandalo herojumi. Kokia Estijos žvalgybas už nosies vedžiojusio agento pavardė? Rusijos, Estijos, Lietuvos informaciniai šaltiniai teigia, jog omenyje turimas estas Uno Puuseppe, išaugęs sovietinio karininko šeimoje ir apie 1970-uosius, baigęs specialiąją radistų – diversantų mokyklą, įsidarbinęs sovietiniame KGB.

Žlugus Sovietų Sąjungai šis vyras tapo vienu iš nedaugelio buvusių čekistų, kuriuo nepriklausomybę atkurusi Estija kažkodėl pasitikėjo – priėmė tarnauti nepriklausomybę atgavusios Estijos slaptojoje tarnyboje KAPO (rusiškosios FSB analogas). KAPO struktūrose jam pavesta rūpintis daugiausia techniniais klausimais, įskaitant ir slaptojo pasiklausymo uždavinius.

Apie 1996-uosius U.Puuseppe nusprendė bendradarbiauti su Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Jo ryšininku tapo buvęs KGB kolega Nikolajus Jermakovas, gyvenęs Estijoje, bet verslo reikalais dažnai važinėjęs į Rusiją. Ryšys buvo palaikomas sumaniai naudojant slaptavietes.

NTV laidos teigimu, informacija, kurią FSB gavo iš šio esto, padėjo Rusijos slaptosioms tarnyboms sužlugdyti stambias Amerikos, Didžiosios Britanijos slaptųjų tarnybų operacijas, nukreiptas prieš Rusiją. Viena iš tokių sužlugdytų operacijų – amerikiečių, britų ir estų pastangos prisijungti prie ryšio kalbelio, kuriuo Rusijos ambasada Taline perduodavo slaptą informaciją į Maskvą.

Remiantis NTV laidos herojų žodžiais, FSB netrukdė amerikiečiams prisijungti prie minėto ryšių kabelio, nes pasiruošė konfidencialias žinias perduoti kitais, amerikiečiams, britams ir estams nežinomais kanalais. Taigi tiek amerikiečiai, tiek britai, tiek estai atsidūrė kvailio vietoje. Į Estiją slaptai atgabenta ypatingai sudėtinga ir brangi aparatūra tapo beverte.

Minėtas FSB agentas Estijoje teikdavo specifinio pobūdžio ataskaitas KAPO vadovybei, Estijos premjerui, JAV, Baltijos valstybių, Didžiosios Britanijos, Vokietijos slaptosioms tarnyboms. Žodžiu, turėjo pareigą darbo reikalais bendrauti su NATO slaptųjų tarnybų atstovais.

Būtent jo dėka Rusijos FSB žinojo apie amerikiečių ir britų planus sekti Europos šalių vadovus dar gerokai anksčiau nei į viešumą iškilo Edvardo Snoudeno išdavystės.

Jis taip pat žinojo, kokius Rusijos piliečius Vakarai ketina verbuoti, kokius – užverbavo, puikiai susigaudė, kaip Estijoje sekami Rusijos diplomatai.

Pavyzdžiui, būtent jo dėka Rusijos slaptosioms tarnyboms pavyko demaskuoti SVR (Služva vnešnei razvedki) darbuotoją Valerijų Ojamiaje, 1999-aisiais pasiūliusį savo paslaugas Estijos žvalgybai KAPO. Šis Rusijos žvalgybininkas estams talkino vos vienerius metus. Rusijos kontržvalgyba nesunkiai jį demaskavo ir įkalino septyneriems metams už grotų.

Būtent V.Ojamiaje pastangomis demaskuotas ir dėl šnipinėjimo įkalintas buvęs pasienio kariuomenės pulkininkas Igoris Vialkovas, kurį kuravo KAPO darbuotoja Zoja Tint.

NTV laidoje „Mūsų žmogus Taline“ įrodinėjama, jog dažnos Estijos žvalgybos nesėkmės sukėlė amerikiečiams įtarimų. Viena po kitos žlungančios operacijos JAV kuratoriams leido manyti, jog KAPO struktūrose pluša „kurmis“.

Užsimaskavusio „kurmio“ amerikiečiai ir estai intensyviai ieškojo net keletą metų. Būtent tuo metu U.Puuseppe ir baiminosi, jog bus demaskuotas. Tačiau, NTV teigimu, jis elgėsi ypatingai drąsiai, patriotiškai – Rusijon nepasitraukė.

NTV laidoje skelbiama, kad estų kontržvalgyba tuo metu padarė grubią klaidą. Įtarimai krito ne ant U.Puuseppe, o ant drauge su U.Puuseppe dirbusio buvusio KGB darbuotojo Vladimiro Veitmano. NTV laidoje peršama nuomonė, jog V.Veitmanas neturėjo nieko bendro su išdavystėmis. Tačiau Estija jį vis tik privertė prisipažinti, greičiausiai naudodama chemines priemones, ir nuteisė kalėti 15 metų už tai, ko jis nepadarė. Beje, oficialusis Talinas tvirtina poną V.Veitmaną nuteisęs pagrįstai.

Siekta pažeminti

Būčiau neteisus, jei tvirtinčiau, jog NTV televizijos laida, kur buvo kalbinamas U.Puuseppe, – neįdomi. Net jei toji laida būtų ir nuobodžiai sukalta, mums vis tiek reikia žinoti, ką kalba, rodo ir teigia mūsų priešai. Tačiau ką tokia akivaizdžia antiestiška, antiamerikietiška  propaganda šį sykį norėjo pasakyti Rusijos žvalgyba?

Matyt, Rusijos žvalgyba patiria rimtų nesėkmių Vakarų fronte, todėl jai ir prireikė viešumoje parodyti bent vieną savo tikrą ar menamą pergalę – vos prieš trejetą metų į pensiją pasitraukusį U.Puuseppe. Greičiausiai NATO struktūrose estų žvalgyba turi solidų autoritetą, kad rusai priversti savo laidose džiūgauti, girdi, „KAPO – silpniausia grandis NATO struktūrose“. Išties – jei Rusijos FSB atstovai šeimininkauja Estijoje kaip savo namuose, kam FSB girtis tokia padėtimi? Be to, pačiam save girti – primityvu. O svarbiausia – neįtikinama.

Neįtikinami ir U.Puuseppe pareiškimai, esą jis ėmė talkinti Rusijos slaptosioms tarnybom tik todėl, kad pamatė, „į kokią prarają ritasi Estija“, ranka rankon bendradarbiaudama su JAV Centrine žvalgybos valdyba (CŽV). Primityviai skamba ir U.Puuseppe tvirtinimai, esą jis Rusijos FSB struktūroms talkino idėjiniais sumetimais, negalvodamas apie finansinį atlygį.

Galų gale demonstruodami pono U.Puuseppe antiestiškus žingsius NTV tarsi byloja, jog buvusių kagėbistų – nėra. Taigi ponas U.Puuseppe tarsi bando įrodyti, jog Lietuva, Latvija ir Estija, nepasitikėdamos buvusių KGB darbuotojų lojalumu, teisingai elgėsi, masiškai atsisakydamos jų paslaugų. NTV laida „Mūsų žmogus Taline“ norėjo akcentuoti, kad buvusių KGB darbuotojų nėra?

Todėl greičiausiai teisūs Estijos pareigūnai, įskaitant ir Estijos Vidaus reikalų ministrą Haną Pevkurą, sakydami, jog šiuo skandalu Rusija stengiasi pažeminti estus partnerių akyse bei sumenkinti estiškosios žvalgybos nuopelnus. Tik šios pastangos – primityvokos.

Nuotraukoje: komentaro autorius žurnalistas Gintaras Visockas.

2014.12.17; 08:03

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.